Mikrorachunki podatkowe

Mikrorachunki podatkowe

1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie zapisy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie prowadzone rachunki bankowe urzędów skarbowychna które można dokonywać wpłaty
z tytułu PIT, CIT i VAT
 będą aktywne do 31.12.2019 r. Po upływie tego terminu, w ich miejsce powstanie jeden, wspólny rachunek bankowy, na którym będą gromadzone wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. 

Do wspólnego rachunku zostaną utworzone:

 • indywidualne rachunki podatkowe (IRP), na które podatnicy będą opłacać podatki i należności niepodatkowe związane z PIT, CIT oraz VAT,
 • mikrorachunki dla urzędów skarbowych do wpłat pozostałych podatków oraz należności dokonywanych przez podmioty nieposiadające IRP.   

W numerze indywidualnego rachunku podatkowego wyznacznikiem dla osoby fizycznej jest jej numer PESEL, dla podmiotów niebędących osobą fizyczną ani urzędem skarbowym numer NIP, natomiast dla urzędów skarbowych jest to sześcioznakowy kod urzędu.

Rachunki Urzędów Skarbowych oraz mikrorachunki dla poszczególnych podatników prowadzone są przez NBP.

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, w przypadku korzystania z numeru PESEL,
 • Y=2, w przypadku korzystania z numeru NIP,
 • symbole XXXXXXXXXXX po znaku Y oznaczają numer PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą 0 (zera) tak, aby rachunek składał się łącznie z 26 znaków. 

 

Wygenerowanie indywidualnego rachunku podatkowego jest możliwe za pomocą portalu na stronie Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl lub można go uzyskać w urzędzie skarbowym.

 

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy opłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Dzięki nowemu rozwiązaniu:

 • będzie możliwość opłacenia PIT, CIT i VAT na jeden, indywidualny mikrorachunek podatkowy, bez konieczności wybierania oddzielnych rachunków, 
 • nie będzie konieczności każdorazowego wyszukiwania obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, co pozwoli ograniczyć liczbę przelewów wykonanych na niewłaściwe konto,
 • w przypadku zmiany siedziby firmy, będzie możliwość posługiwania się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
 • po wprowadzeniu zmian w bgk24, poprzez zapisanie domyślnego mikrorachunku podatkowego oraz domyślnego urzędu skarbowego, nie będzie konieczności każdorazowego podawanianumeru rachunku podczas tworzenia przelewu, część pól w szablonie zostanie wypełniona automatycznie, a system zweryfikuje, czy rachunki oraz typy podatków są czynne/ aktywne, co uniemożliwi zlecenie przelewu podatkowego na nieaktywny rachunek lub wybór nieważnego formularza podatku.
Mikrorachunki podatkowe – pytania i odpowiedzi

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/pytania-i-odpowiedzi/   

Strefa logowania

bgk24

Logowanie do systemu bankowości elektronicznej
Ważne!

Zmiany w logowaniu do bgk24

Demo!

Wersja demo systemu bgk24

Komunikaty bgk24

Mikrorachunki podatkowe