Badanie satysfakcji klienta

Badanie satysfakcji klienta z obsługi reklamacji

Proszę uzupełnić poniższe pola i kliknąć przycisk "zakończ i wyślij ankietę"

Proszę użyć skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „zdecydowanie nie polecił(a)bym tego banku, a 10 „zdecydowanie bym polecił(a)

Proszę użyć skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „zdecydowanie nie polecił(a)bym tego banku, a 10 „zdecydowanie bym polecił(a)