Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)

Komunikat w sprawie likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu 28 października 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. 2013 poz. 1251).

W związku z art. 4 i 7 ustawy o likwidacji FRIK od dnia 29 października 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyjmuje nowych wniosków o udzielenie kredytów ze środków FRIK. Wszystkie wnioski złożone w BGK do dnia 28 października 2013 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 27 listopada 2013 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego jednocześnie informuje, że kredyty udzielone ze środków FRIK przed dniem wejścia w życie Ustawy, będą nadal obsługiwane przez BGK zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie kredytu.