A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Zmiana alokacji środków w ramach I konkursu - woj. mazowieckie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na mocy decyzji Ministerstwa Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. uległa zmianie alokacja środków dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim w ramach I konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Pierwotna kwota 55 600 000,00 zł została zwiększona do kwoty 64 500 000,00 zł, przy jednoczesnym braku zmiany alokacji na cały konkurs.

Komunikat w sprawie zmiany terminu zakończenia II konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do dnia 14 października 2016 r. do godz. 16:00.

Przedłużenie naboru wniosków jest odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie naborem wśród potencjalnych Beneficjentów oraz wynikiem postulatów kierowanych przez Przedsiębiorców do BGK,...

Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych w ramach realizacji poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie Kredytu na innowacje technologiczne: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/nabor-kandydatow-na-ekspertow-po-ir/.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.2. - AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

25 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w Warszawie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania w ramach I konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. W trakcie spotkania przekazane zostaną istotne informacje z zakresu podpisania umowy o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczenia projektu.

Udział w spotkaniu jest dobrowolny i bezpłatny.


Miejsce spotkania:
Hotel Gromada...

11 lipca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

Publikacja składu Komisji oceny projektów

Zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014, poz. 1146 ze zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego, działając jako Instytucja organizująca konkurs, publikuje skład Komisji oceny projektów funkcjonującej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów trwającego od 7 grudnia 2015 r. do 29...

Zmiana regulaminu I konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w związku z wynikami zakończonej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, zadecydował o zwiększeniu alokacji dla pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie (tj. zakończonego 29 stycznia 2016 r.).

Wobec powyższego, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych...

Lista rankingowa projektów w ramach I konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, które...

5 lipca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

Lista projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru prowadzonego w dniach 7 grudnia 2015 r. – 29 stycznia 2016 r.”

21 czerwca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

7 czerwca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

31 maja 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Inteligentny Rozwój - spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia przedsiębiorstw w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).

Wydarzenie odbędzie się 3 marca 2016 roku w Business Link PGE Narodowy (Warszawa, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1) o godzinie 10:00.

W czasie spotkania będą możliwe konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji organizujących konkursy PO IR.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdziesz pod następującym linkiem:

Formularz...</strong>

Prawie 500 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

  • 29 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
  • Zainteresowanie było ogromne - 494 firmy złożyły wniosek o dofinansowanie, a wartość wnioskowanych dotacji pięciokrotnie przekracza dostępną pulę środków;
  • O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane;
  • Kolejny konkurs dla firm BGK zorganizuje  już latem br.

Z końcem...

1 .... 8 9 10 11