A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

SL2014 – logowanie i podpisywanie certyfikatem kwalifikowalnym w Firefox v. 52

Szanowni Państwo,

W celu uniknięcia ewentualnych problemów z logowaniem/ podpisem dla przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 52 należy podjąć poniższe kroki:

1. Upewnij się, że w pamięci podręcznej przeglądarki nie znajdują się jeszcze stare pliki – wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (można to zrobić klikając odpowiednie opcje w menu  przeglądarki) lub użyć do tego bezpłatnego narzędzia zewnętrznego (np. CCleaner).

2. Rozszerzenie dla Firefoxa nie jest pobierane ze sklepu Mozilli, dlatego...

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w ramach III konkursu

Szanowni Państwo

informujemy o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00.

Przedłużenie naboru wynika z zaistniałych problemów technicznych skutkujących ograniczeniem dostępu do Generatora wniosków w godzinach 12:00-15:20 w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności...

Ograniczenie dostępu do Generatora wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo

Z uwagi na zidentyfikowane problemy techniczne mogące skutkować ograniczeniem dostępu do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne podjęta została decyzja o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Dokładna godzina zakończenia naboru zostanie przekazana w kolejnym komunikacie.

Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy i informujemy, że podejmowane są starania zmierzające do jak...

Spotkanie regionalne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – Wrocław 6 kwietnia 2017 r.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00 we Wrocławskim Parku Technologicznym  (budynek DELTA, ul. Duńska 9).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do...

Spotkania regionalne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w Łodzi (ul. Dubois 114/116).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje...

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców – 22 marca 2017 r. Tarnów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem przyznawanym w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Spotkanie odbędzie się 22 marca 2017 r. Tarnowie w Hotelu Tarnovia (http://www.hotel.tarnovia.pl/). Planowane spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 i będzie trwało około 2 godzin.

Rejestracja została zakończona.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje organizację kolejnych spotkań informacyjnych – terminy i...

Komunikat w sprawie zmiany terminu zakończenia III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do 6 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00.

Przedłużenie naboru wniosków jest odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie naborem wśród potencjalnych Beneficjentów oraz wynikiem postulatów kierowanych przez Przedsiębiorców do BGK, popartych także wnioskiem Związku...

SL2014 – wyłączenie obsługi JAVA w Firefox w wersji 52

Szanowni Państwo,

W związku z wyłączeniem obsługi JAVA w Firefox w wersji 52 podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym nie będzie działać w tej przeglądarce.

Do czasu wypuszczenia aktualizacji SAFIR umożliwiającej podpisywanie dokumentów w Firefox 52, proponujemy zastosowanie obejścia w postaci zastosowania kroków opisanych w  instrukcji uruchomienia java w FF 52.

Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem przyznawanym w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Spotkanie odbędzie się 10 marca 2017 r. w Łodzi (Hotel Focus, ul. Łąkowa 23/25 (http://www.focushotels.pl/lodz,30.html). Planowane spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 i będzie trwało około 2 godzin.

Rejestracja została zakończona.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje organizację kolejnych spotkań...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 18–21 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

Dni Otwarte to akcja popularna i o dużym zasięgu. III edycja skupiła  prawie 1000 wydarzeń, które łącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników. Warto...

Zmiana Regulaminu II konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w związku z wynikami zakończonej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, zadecydował o zwiększeniu alokacji dla drugiego naboru wniosków o dofinansowanie (tj. zakończonego 14 października 2016 r.).

Wobec powyższego, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych...

Lista rankingowa projektów w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, które...

Materiał informacyjny dla Beneficjentów poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

UWAGA - Bardzo ważna informacja dla Beneficjentów

W związku z pojawiającymi się błędami w przygotowywaniu wniosków o płatność Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował materiał informacyjny dla Beneficjentów poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który zawiera szereg informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania wniosku o płatność. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym materiałem i praktyczne stosowanie.

Lista projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach II naboru

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru prowadzonego w dniach 28 lipca 2016 r. – 14 października 2016 r.”

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny...

Kontakt z BGK w zakresie poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

W związku z zaangażowaniem pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego w proces oceny wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, informujemy o możliwości wystąpienia okresowych trudności z uzyskaniem bezpośredniego kontaktu telefonicznego z pracownikami BGK. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pytań dotyczących poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR...

1 .... 7 8 9 .... 11