A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Informacja o skutkach prawnych związanych z utratą mocy obowiązującej wytycznych programowych PO IR oraz z nowym brzmieniem art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a także w zakresie publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

I.

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września br. nowelizacji ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw) od dnia 3 grudnia 2017 r. nie będą obowiązywać wytyczne programowe dotyczące PO IR. Od tego czasu beneficjenci będą związani wyłącznie wytycznymi horyzontalnymi wydawanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Art. 19 ust....

Konferencje dotyczące poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w Zielonej Górze – 27.11.2017 r. oraz Bydgoszczy – 28.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencje organizowane przez naszych partnerów gospodarczych, w trakcie których będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Finansowanie innowacji technologicznych lubuskich przedsiębiorstw" - 27.11.2017 r., Hotel Grape Town, Zielona Góra

http://www.opzl.pl/wydarzenia/1097,finansowanie_innowacji_technologicznych_lubuskich_przedsiebiorstw

„Atrakcyjne finansowanie innowacji MŚP” –...

Kredyt na innowacje technologiczne - nowy konkurs już w styczniu 2018 r. - Harmonogram naborów wniosków dla PO IR na 2018 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada 2017 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało na Portalu Funduszy Europejskich Harmonogram naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2018 r., w którym uwzględniono również poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Planowany termin ogłoszenia konkursu to 15 stycznia 2018 r. – w tym dniu na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego opublikowana zostanie kompletna dokumentacja konkursowa, niezbędna do przygotowania Wniosku o...

Konferencja „Możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych” – Katowice, 17 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję organizowaną przez Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem w 2018 roku z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach...

Szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – Chełm, 22 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, które odbędzie się w Chełmie w dniu 22 listopada 2017 r. Spotkanie, które będzie miało miejsce w Hotelu Kozak (http://hotel.chelm.pl/index.php) rozpocznie się o godz. 9 i potrwa ok. 4 godzin.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy catering i lunch. W trakcie szkolenia...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Białymstoku

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Białymstoku.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym (Białystok, ul. Żurawia 71).

W spotkaniu weźmie udział Adam Hamryszczak, Wiceminister Rozwoju.

W trakcie spotkania...

Ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami e-mail

Szanowni Państwo!

Dbając o Państwa bezpieczeństwo, informujemy, że ktoś podszywając się pod reprezentanta Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzi mailową kampanię phishingową.

Kampania ta ma na celu skłonienie odbiorcy do otwarcia załączonego do maila pliku. Plik ten zawiera fałszywe informacje o transakcji SWIFT, tymczasem jest to złośliwe oprogramowanie.

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Gdyni

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 5 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia (Aleja Zwycięstwa 96/98).

W trakcie spotkania poznają Państwo kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy:  

  • start-up (wsparcie przez fundusze Venture Capital,...

Nowe Wytyczne – Komunikat dotyczący sposobu upubliczniania zapytań ofertowych

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze obowiązujące od dnia 23 sierpnia 2017 r. nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Instytucja Zarządzająca POIR 2014-2020 (Ministerstwo Rozwoju) przekazała do Banku Gospodarstwa Krajowego poniższą interpretację treści wynikającej z punktu 14 Rozdziału 6.5.2 - Zasada konkurencyjności.

Zgodnie z...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Krakowie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 21 września 2017 roku o godzinie 11:00 w Krakowskim Parku Technologicznym (Kraków, ul. Podole 60).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do...

Aktualizacja Listy projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Aktualizację listy projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru prowadzonego w dniach 28 lipca 2016 r.  –  14 października 2016 r.”

Komunikat ws. znowelizowanych wytycznych horyzontalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. zostały ogłoszone i weszły w życie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

(Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów, opublikowanym w Monitorze Polskim dnia 23 sierpnia 2017 r. (poz. 821). Wytyczne te weszły w życie od dnia ogłoszenia ww. komunikatu, tj....

Lista rankingowa projektów w ramach III konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach trzeciego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, które...

1 .... 6 7 8 .... 12