A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich - 20.02.2018 r., Stalowa Wola

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Stalowej Woli

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w pierwszym w tym roku spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie w Stalowej Woli 20 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 w auli Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli (Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, Stalowa Wola). W spotkaniu weźmie udział Adam...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 20.02.2018 r. Lublin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu w Lublinie w dniu 20.02.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie" – Hotelu Alter, ul. Grodzka 30

Program konferencji i zapisy pod linkiem:

http://lkb.lublin.pl/component/content/article/4-aktualnosci/816-konferencja-praktycznie-o-finansowaniu-innowac...

Informacja o pracach nad modyfikacją definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

w związku z pracami podjętymi na szczeblu Unijnym związanymi ze zmianą definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w prace nad ww. zmianami. Prace zostały rozpoczęte przez Dyrekcję Generalną ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej. W tym celu przygotowano kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 02.02.2018 r. Toruń

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu w dniu 02.02.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie!" – Hotel Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

http://www.iph.torun.pl/pl/wydarzenia/praktycznie-o-finansowaniu-innowacji-w-firmie

BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 15 lutego. W sumie do rozdysponowania jest 550 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br. 

Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bowiem wydatki na badania i rozwój są średnio dwa razy niższe niż wynosi średnia...

Informacja dotycząca publikacji zapytań ofertowych od 1 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w związku z nowelizacją Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, od dnia 1 stycznia 2018 r. stroną właściwą do publikacji zapytań ofertowych przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania na realizację projektów, wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 11.01.2018 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez naszego partnera gospodarczego w dniu 11.01.2018 r., w trakcie którego będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych" – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21

https://www.innowacje.zut.ed...

Aktualizacja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z aktualizacją Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnego w Serwisie Programu Inteligentny Rozwój (http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/). Najistotniejszą zmianą jest...

Informacja o skutkach prawnych związanych z utratą mocy obowiązującej wytycznych programowych PO IR oraz z nowym brzmieniem art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a także w zakresie publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

I.

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września br. nowelizacji ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw) od dnia 3 grudnia 2017 r. nie będą obowiązywać wytyczne programowe dotyczące PO IR. Od tego czasu beneficjenci będą związani wyłącznie wytycznymi horyzontalnymi wydawanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Art. 19 ust....

Konferencje dotyczące poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w Zielonej Górze – 27.11.2017 r. oraz Bydgoszczy – 28.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencje organizowane przez naszych partnerów gospodarczych, w trakcie których będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Finansowanie innowacji technologicznych lubuskich przedsiębiorstw" - 27.11.2017 r., Hotel Grape Town, Zielona Góra

http://www.opzl.pl/wydarzenia/1097,finansowanie_innowacji_technologicznych_lubuskich_przedsiebiorstw

„Atrakcyjne finansowanie innowacji MŚP” –...

Kredyt na innowacje technologiczne - nowy konkurs już w styczniu 2018 r. - Harmonogram naborów wniosków dla PO IR na 2018 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada 2017 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało na Portalu Funduszy Europejskich Harmonogram naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2018 r., w którym uwzględniono również poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Planowany termin ogłoszenia konkursu to 15 stycznia 2018 r. – w tym dniu na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego opublikowana zostanie kompletna dokumentacja konkursowa, niezbędna do przygotowania Wniosku o...

Konferencja „Możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych” – Katowice, 17 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję organizowaną przez Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem w 2018 roku z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach...

Szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – Chełm, 22 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, które odbędzie się w Chełmie w dniu 22 listopada 2017 r. Spotkanie, które będzie miało miejsce w Hotelu Kozak (http://hotel.chelm.pl/index.php) rozpocznie się o godz. 9 i potrwa ok. 4 godzin.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy catering i lunch. W trakcie szkolenia...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Białymstoku

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Białymstoku.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym (Białystok, ul. Żurawia 71).

W spotkaniu weźmie udział Adam Hamryszczak, Wiceminister Rozwoju.

W trakcie spotkania...

1 .... 5 6 7 .... 11