A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualizacja listy rankingowej dla IV naboru wniosków (runda druga) w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy IV naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 14.09.2018 r. Janów Lubelski

 

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Lubelski Klub Biznesu w Janowie Lubelskim w dniu 14.09.2018 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z V naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie" – Hotel Janów, ul. Lubelska 103 w Borowicy

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres:

lkb@lkb.lublin.pl

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 8 października. W sumie do rozdysponowania jest 350 mln złotych. Nabór potrwa do 26 kwietnia 2019 r.
Szczegóły w tym dokumentacja konkursowa dostępne są po adresem:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-n...</em>

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – 3 runda

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach trzeciej rundy czwartego naboru, prowadzonej w dniach od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Listy sprawdzające – nowe materiały informacyjne dotyczace dokonywania zakupów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami informacyjnymi, które pomogą Państwu prawidłowo przeprowadzić procedurę wyboru wykonawców w projektach realizowanych ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 oraz Listy sprawdzające - rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności zostały opracowane na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz...

Kolejny konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR jeszcze w tym roku.

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją Harmonogramu naborów wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 2018 rok(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/) informujemy, że planowane jest przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronie www.bgk.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 3 września 2018 r.,...

Numery naborów niezbędne do publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

Szanowni Państwo,

 Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Publikacja zapytania ofertowego wymaga wskazania numeru naboru oraz rundy, w której złożono wniosek o dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy numery niezbędne do rejestracji w ramach czwartego konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje...

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

 

1.        Administratorem danych osobowych wnioskodawców/beneficjentów zbieranych i przetwarzanych w celu udziału tych osób w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie.

2.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu w ramach wdrażania PO IR.

3.       Osobom, które we wniosku o...

Lista rankingowa dla II rundy czwartego naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiej rundy czwartego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny wniosków o dofinansowanie,...

Zakończenie IV naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

24 maja 2018 r. o godz. 16.00 Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który rozpoczął się 15 lutego 2018 r. Zainteresowanie wsparciem w postaci częściowej spłaty kredytu technologicznego ponownie przerosło dostępną pulę środków – wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ok. 740 mln zł wobec alokacji na konkurs na poziomie 550 mln zł. W ramach trzech rund konkursu do Banku...

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – II runda konkursu

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiej rundy czwartego naboru, prowadzonej w dniach od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r.

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – 13.04.2018 r., Kępno

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:15
w Restauracji Kamiński w Kępnie (ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34, Kępno). 

W spotkaniu weźmie udział, Pani Minister Andżelika Możdżanowska Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pan Minister Paweł...

Konkurs dalej trwa! Rozstrzygnięta pierwsza runda konkursu!

Szanowni Państwo,

W dniu 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 16:00 zakończyła się druga runda czwartego konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu – trzecia (ostatnia) runda rozpoczęła się 12 kwietnia (czwartek) o godz. 8:00 i będzie trwała do 24 maja 2018 r. (czwartek) do godz. 16:00.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 kwietnia na stronie www.bgk.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl opublikowana została lista rankingowa I rundy...

Lista rankingowa dla I rundy czwartego naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszej rundy czwartego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny wniosków o...

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszej rundy czwartego naboru, prowadzonej w dniach od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r.

1 .... 4 5 6 .... 12