A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Aktualizacja listy rankingowej dla trzeciej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach trzeciej rundy piątego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania...

Lista rankingowa dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 6

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku szóstej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Kolejny, VI konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR jeszcze w tym roku!

Szanowni Państwo,

przedsiębiorcy sektora MŚP będą mieli możliwość ponownego ubiegania się o wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii już w IV kwartale bieżącego roku.
W związku z aktualizacją Harmonogramu naborów wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 rok (http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/) informujemy, że planowane jest przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje...

Lista rankingowa dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 5

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku piątej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Aktualizacja listy rankingowej dla drugiej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach drugiej rundy piątego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania...

Zakaz podwójnego finansowania wydatków - przypomnienie

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie informuje o wdrożeniu mechanizmu kontrolnego w zakresie weryfikacji możliwości wystąpienia podwójnego finansowania oraz wysokości progów udzielonej pomocy de-minimis. Zgodnie z powyższym, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa przesyła do Ministerstwa Finansów dane beneficjentów, którzy zawarli umowy o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych polityki spójności, co umożliwia administracji skarbowej weryfikowanie zaliczania odpisów...

Lista rankingowa dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 4

 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku czwartej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w toku trzeciej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku trzeciej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców – 25.03.2019 r. Olsztyn

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem w 2019 roku z dofinansowania przeznaczonego na rozwój innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.03.2019 r. w Hotelu Przystań (https://www.hotelprzystan.com/), ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn. Planowe rozpoczęcie o...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 22.03.2019 r. Bydgoszcz

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22.03.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z V naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

"Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o finansowanie ze środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych"

Hotel Holiday INN
ul. Grodzka 36,
85-109 Bydgoszcz ...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 18.03.2019 r. Białystok

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku w dniu 18.03.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane z V naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

 

"Finansowanie innowacji oraz wsparcia eksportu MŚP"

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Ul. Antoniukowska 7

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres: biuro@iph.bialystok.pl

 

Liczba miejsc ograniczona.

Listy rankingowe dla 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 1 i 2

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listy wniosków o dofinansowanie złożonych w toku pierwszej oraz drugiej rundy piątego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego...

Aktualizacja listy rankingowej dla 3 naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z...

1 2 3 4 .... 12