A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Konferencja: „Nauka idzie w... biznes" - zarejestruj się już dziś!

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nauka idzie w... biznes", która odbędzie się w Warszawie w dniu 7 listopada br. Będzie to wydarzenie, podczas którego poruszona zostanie problematyka współpracy, w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, świata nauki i biznesu.
Celem spotkania jest zaprezentowanie gospodarczych i społecznych korzyści płynących ze współdziałania przedsiębiorców i naukowców oraz komercjalizacji wyników badań. Program wydarzenia zakłada też ukazanie znaczenia tych...

Rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

22 października 2012 r. BGK rozpoczyna kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia (link).

Komunikat dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), informuje, że ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu przeprowadzonego w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. zmierza ku końcowi. Przedmiotem oceny była rekordowa liczba 628 wniosków, o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł.

Większość wniosków o dofinansowanie zawierała uchybienia...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków

Z upływem dnia 7 grudnia 2011 r. (godz. 16.00) BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY PO IG, 2007-2013.

Zobacz pełną treść ogłoszenia - kliknij tutaj.

Organizacja naboru wniosków od 6 grudnia 2011 r.

W dniu 6 grudnia br. BGK wznawia proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. W związku z tym przypominamy wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami może być złożony do BGK jedynie przez bank kredytujący - to jest ten, który udzielił wnioskodawcy kredytu technologicznego (wydał promesę kredytu technologicznego/podpisał warunkową umowę kredytową).

Dokumentacja...

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że z dniem 6 grudnia 2011 r. wznawia przyjmowanie wniosków w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o wznowieniu naboru wniosków. 

Komunikat wyjaśniający

W związku z niepokojącym zjawiskiem rozpowszechniania wśród przedsiębiorców - potencjalnych beneficjentów działania 4.3 POIG nieprawdziwych informacji uprzejmie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie współpracuje z żadną firmą doradczą/ konsultingową w zakresie udzielania Kredytu technologicznego i premii technologicznej, tzn. nigdy nie podpisał, ani nie zamierza podpisać w przyszłości umowy współpracy w tym zakresie.
W procesie wdrażania działania 4.3 POIG BGK współpracuje z bankami...

1 .... 9 10 11