A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Listy rankingowe dla 6 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 1 i 2

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listy wniosków o dofinansowanie złożonych w toku pierwszej oraz drugiej rundy szóstego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego...

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – szósty nabór wniosków, runda 1, 2 i 3

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszej, drugiej i trzeciej rundy szóstego naboru wniosków, prowadzonych w dniach od 15.10.2019 r. do...

„Polskie innowacje: krok w przyszłość”

W ciągu ostatnich pięciu lat środki unijne pomogły w realizacji około 10 tysięcy różnych innowacyjnych pomysłów. Na portalu Fundusze Europejskie pojawiła się nowa zakładka „Polskie innowacje: krok w przyszłość”, prezentująca projekty, które powstały dzięki wsparciu Funduszy Europejskiech (w tym POIR) w całej Polsce.

Zachęcamy do lektury i oglądania http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/innowacje.

 

Numer siódmego naboru wniosków o dofinansowanie niezbędny do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Publikacja zapytania ofertowego wymaga wskazania m.in. numeru naboru wniosków o dofinansowanie.

Dla siódmego naboru wniosków o dofinansowanie (niezależnie od rundy) poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR należy wskazać poniższy...

Nowość technologii, nowość produktu – jak to rozumieć?

Szanowni Państwo,

w związku z częstymi pytaniami zadawanymi przez przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z Kredytu na innowacje technologiczne POIR, zamieszczamy poniższy komentarz w zakresie innowacyjności projektu:

Kryteria wyboru projektów w konkursie nr 7 wprowadzają m.in. zmianę dotychczasowego sposobu określania nowości rezultatu projektu, tj. produktu, procesu lub usługi.

W kryteriach dla konkursu nr 7, nowość rezultatu oceniana jest głównie w ramach kryterium 3,...

Aktualizacja Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – VII nabór

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o dokonanej aktualizacji Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach VII naboru poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który rozpocznie się 1 czerwca 2020 r. Zmiana dotyczy skorzystania z możliwości częściowego pokrywania kredytem technologicznym wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu (pkt 21. Źródła finansowania projektu).

Więcej informacji tutaj.

Dokumentacja konkursowa dla siódmego naboru wniosków o dofinansowanie jest już dostępna – zapoznaj się z materiałami

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o publikacji dokumentacji dla siódmego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, która znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/ w zakładce „Dokumentacja konkursowa”.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

Nowy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR już od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy o rozpoczynającym się już 1 czerwca 2020 r. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Pierwotnie planowany termin 24 września 2020 r. uległ zmianie ze względu na obecną sytuację gospodarczą w Polsce oraz zmiany w zasadach funkcjonowania Kredytu na innowacje technologiczne wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej.

Dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej 18 maja...

Zmiana terminu zakończenia aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie terminu zakończenia aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, który zakończy się 31 maja 2020 r. (dotychczasowy planowany termin zakończenia naboru: 24 czerwca 2020 r.) Zmiana ta ma na celu umożliwienie szybszego rozpoczęcia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie, który będzie uwzględniał zmiany wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej.

 

Więcej informacji w zakresie...

Dołącz do cyklu webinarów Polskiego Funduszu Rozwoju i dowiedz się jak jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie!

Dowiedz się, jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie, aby ułatwić jej powrót na ścieżkę wzrost. Dołącz do cyklu webinarów Polskiego Funduszu Rozwoju: Cyfrowa Firma, posłuchaj praktycznych wskazówek ekspertów i zadawaj pytania.

Najbliższe webinary:

23 kwietnia godz. 15:30

Jak wykorzystać dane w MŚP do podejmowania decyzji biznesowych?
Prowadzący: Łukasz Borowiecki, Współzałożyciel 10SensesFundacja Digital Poland
Zapisy:  https://www.interankiety.pl/i/mzjokXaW

28 kwietnia godz....

Ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne w związku z koronawirusem

Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – takie zmiany w kredycie na innowacje technologiczne przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ułatwienia mają być częścią rządowego pakietu antykryzysowego.

Ministerstwo zaproponowało, by w specustawie związanej z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa znalazły się także uproszczenia dotyczące kredytu na innowacje technologiczne.

Zmiany proponowane do pakiety...

Zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne

Mając na uwadze ryzyko negatywnego wpływu aktualnego zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie, w tym zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej podjął starania mające na celu dostosowanie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR do zmienionej sytuacji. 

Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na płynące do nas głosy...

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

 

Mając na uwadze ryzyko negatywnego wpływu aktualnego zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie, w tym zwłaszcza sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o wydłużeniu obecnego naboru nr 6 do 24 czerwca br. do godz. 16.00 (pierwotny termin 23 kwietnia br.).

 

Wydłużenie terminu...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 03.03.2020 r. Kraków

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie w dniu 03.03.2020 r. (wtorek), w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z VI naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora - https://iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/968-praktycznie-o-finansowaniu-innowacji-w-firmie-3-marca.html

Osoby zainteresowane...

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 28.02.2020 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie w dniu 28.02.2020 r. (piątek), w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z VI naborem dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora - http://www.izba.info/spotkania/3142-lunch-inwestycyjny-praktycznie-o-finansowaniu-inwestycji-w-firmie

Osoby zainteresowane...

1 2 3 .... 12