BGK https://www.bgk.pl/ pl_PL Tue, 05 Jul 2022 11:32:48 +0200 Tue, 05 Jul 2022 11:32:48 +0200 TYPO3 EXT:news news-3053 Mon, 04 Jul 2022 11:17:43 +0200 Wsparcie BGK dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę https://www.bgk.pl/aktualnosc/wsparcie-bgk-dla-przedsiebiorcow-dotknietych-skutkami-rosyjskiej-agresji-na-ukraine/ Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuuje dotychczasowe warunki specjalne poszczególnych gwarancji oraz wprowadza nowe gwarancje. Jest to odpowiedź na skutki kryzysów wywołanych pandemią COVID-19 i rosyjską agresją na Ukrainę. Chodzi m.in. o gwarancje de minimis, Biznesmax czy gwarancje dla sektora rolnego, które będą dostępne na preferencyjnych warunkach do końca 2022 r.

BGK zmodyfikował oraz wprowadził nowe gwarancje spłat kredytów, by w dalszym ciągu efektywnie wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. W ten sposób ułatwia dostęp do finansowania oraz pomaga utrzymać płynność finansową firmom, które ucierpiały z powodu restrykcji i ograniczeń. Gwarancje BGK od lat zwiększają możliwość uzyskania kredytu firmom. Sprawdzają się zarówno w czasie stabilnej koniunktury gospodarczej, jak i w czasie kryzysu.

,,Z naszych analiz wynika, że dzięki gwarancjom de minimis polskie MŚP w latach 2014-2021 zachowały lub utworzyły 450 tysięcy miejsc pracy. 72 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że uzyskane finansowanie pomogło im przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19” – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Dotychczas, polski bank rozwoju, mógł oferować gwarancje pomocowe do 30 czerwca 2022 r. (na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej (KE) „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”).

Teraz, dzięki nowej decyzji KE, BGK  przedłużył do końca 2022 r. preferencyjne warunki w istniejących programach gwarancyjnych, np. de minimis, Biznesmax czy gwarancjach dla sektora rolnego. W tych ostatnich zwiększył  dopłatę do odsetek dla kredytów obrotowych z 2 do 5 proc. za pierwszy rok kredytowania. Ponadto, uruchomił nowe gwarancje z Funduszu Gwarancji Kryzysowych tj. gwarancje płynnościowe i na inwestycje oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych w miejsce gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

 

NAZWA GWARANCJI DLA KOGO ZMIANY 
Gwarancja de minimis mikro-, małe i średnie firmy Wydłużone warunki preferencyjne (bez prowizji, zakres gwarancji do 80%, wyższe kwoty, dłuższe okresy)
Gwarancja Biznesmax z dopłatą do oprocentowania mikro-, małe i średnie firmy Wydłużone warunki preferencyjne (gwarancja także dla kredytów obrotowych z dopłatą do odsetek, uproszczona formuła wnioskowania)
Gwarancja dla sektora rolnego mikro-, małe i średnie firmy Wydłużone warunki preferencyjne (dłuższe okresy gwarancji) i nowa stawka dopłaty do oprocentowania w wysokości 5% dla kredytów obrotowych objętych gwarancją udzielonych po 1 lipca 2022 r.
Gwarancja płynnościowa i na inwestycje średnie i duże firmy Nowa gwarancja z Funduszu Gwarancji Kryzysowych zastępuje ofertę gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Podstawowe parametry:
 • zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty
 • kwota gwarancji: do 200 mln zł
 • maksymalna kwota kredytu: 250 mln zł
 • okres gwarancji:
  • do 39 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego
  • do 72 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego
 • waluta zabezpieczanego kredytu: złoty lub waluty obce
 • prowizja:
  • średni przedsiębiorcy:
   • 0,25 proc. - za pierwszy rok kredytu objętego gwarancją
   • 0,50 proc. - za drugi rok kredytu objętego gwarancją
   • 0,50 proc. - za trzeci rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za czwarty, piąty i szósty rok kredytu objętego gwarancją
  • duże przedsiębiorstwa:
   • 0,50 proc. - za pierwszy rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za drugi rok kredytu objętego gwarancją
   • 1 proc. - za trzeci rok kredytu objętego gwarancją
   • 2 proc. - za czwarty, piąty i szósty rok kredytu objętego gwarancją
Gwarancja limitu faktoringowego mikro-, małe, średnie i duże firmy Nowa gwarancja z Funduszu Gwarancji Kryzysowych.
 • zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty
 • kwota gwarancji: do 200 mln zł
 • maksymalna kwota limitu: 250 mln zł
 • okres gwarancji: do 27 miesięcy (okres nie dłuższy niż okres limitu faktoringowego wydłużony maksymalnie o 3 miesiące)
 • waluta zabezpieczanego kredytu: złoty lub waluty obce
 • prowizja za udzielenie gwarancji:
  • dla przedsiębiorcy będący MŚP:
   • 0,25 proc. - za pierwszy rok limitu faktoringowego
   • 0,50 proc. - za drugi rok limitu faktoringowego
  • dla dużego przedsiębiorstwa:
   • 0,50 proc. - za pierwszy rok limitu faktoringowego
   • 1 proc. - za drugi rok limitu faktoringowego

,,Wciąż myślimy o rozwoju oferty gwarancyjnej, by jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby przedsiębiorców. Chcemy zapewnić m.in. ciągłość funkcjonowania gwarancji dla leasingu” – mówi Tomasz Robaczyński i dodaje: ,,Wsparcie polskich przedsiębiorców jest możliwe dzięki sprawnej i skutecznej współpracy BGK z ministerstwami, Związkiem Banków Polskich, Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, a także instytucjami finansowymi, które uczestniczą w programach gwarancyjnych”.

Szczegółowe informacje o nowych warunkach poszczególnych gwarancji znajdują się na stronach:

 

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
News Aktualności
news-3052 Fri, 01 Jul 2022 13:48:16 +0200 BGK przedłuża i wprowadza nowe warunki gwarancji do końca 2022 r. https://www.bgk.pl/aktualnosci/bgk-przedluza-i-wprowadza-nowe-warunki-gwarancji-do-konca-2022-r-1/ Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuuje dotychczasowe warunki specjalne poszczególnych gwarancji oraz wprowadza nowe gwarancje. Jest to odpowiedź na skutki kryzysów wywołanych pandemią COVID-19 i rosyjską agresją na Ukrainę.

Zmieniony system gwarancji w pakiecie pomocy BGK dla firm obejmuje:

 • wydłużony okres szczególnych warunków dla:
  • gwarancji de minimis. Więcej informacji znajdziesz na stronie Gwarancja de minimis
  • gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania. Więcej informacji znajdziesz na stronie Gwarancja Biznesmax z dotacją
  • gwarancji dla sektora rolnego wraz ze zwiększeniem wysokości dopłaty do oprocentowania z 2 do 5 proc. dla kredytów obrotowych udzielonych po 1 lipca 2022 r. Więcej informacji znajdziesz na stronie Gwarancja dla sektora rolnego
 • nowe:
]]>
news-3050 Fri, 01 Jul 2022 08:48:14 +0200 BGK z nowym raportem CSR https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-z-nowym-raportem-csr/ Sytuacja wywołana przez kryzys gospodarczy i geopolityczny wymaga działania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje te założenia w praktycznie wszystkich obszarach swojej działalności -  inicjuje programy służące społeczeństwu i gospodarce, jest cenionym pracodawcą i wiarygodnym partnerem finansowym dla biznesu i samorządów. Tym samym chce osiągnąć pozycję lidera programów na rzecz zrównoważonego rozwoju, co pokazuje m.in. w raporcie CSR za 2021 r.

W minionym roku polski bank rozwoju wygenerował 122 mld zł wsparcia dla gospodarki w postaci kredytów oraz gwarancji. Był obecny ze swoimi klientami na 76 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach. Otrzymał rekordową liczbę wniosków na budowę prawie 5 tysięcy mieszkań społecznych i spółdzielczych.

Strategia oraz model biznesowy BGK przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęcła zestaw 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz 169 powiązanych z nimi zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości. Uwzględniają one dążenie do równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Poprzez realizację swojej strategii BGK przyczynia się do osiągnięcia wszystkich celów Zrównoważonego Rozwoju, skupia się jednak na jedenastu: Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia Cel 4: Dobra jakość edukacji Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne Cel 7: Czysta i dostępna energia Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura Cel 10: Mniej nierówności Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów

BGK dąży do równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonych działań biznesowych a ich wpływem na środowisko naturalne i jakość życia w Polsce. W raporcie po raz pierwszy przedstawił obliczenia śladu węglowego, które obejmują całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez bank. Raport spełnia standard GRI - międzynarodowy i uznany model raportowania niefinansowego.

O wszystkich działaniach, poprzez które BGK wspiera zrównoważony rozwój, przeczytasz w raporcie CSR 2021

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
News Aktualności
news-3049 Fri, 24 Jun 2022 09:34:55 +0200 New investor and investment in the Three Seas Fund https://www.bgk.pl/aktualnosci/new-investor-and-investment-in-the-three-seas-fund/ Two major announcements regarding the Three Seas Fund were made during the Three Seas Summit and Business Forum, that took place in Riga (June 20-21).

During the panel discussion “The Three Seas Region – primed for future-proof investment” Scott Nathan, the CEO of DFC, confirmed that the institution will become another investor in the fund. Its capital commitment will amount up to USD 300 million (c. EUR 280 million), thanks to which the total gathered capital in the fund will amount to c. EUR 1.3 billion.

Beata Daszyńska-Muzyczka, the CEO of BGK who also took part in the discussion, commented: “The investment needs of this region are critical for EU cohesion, continued economic growth as well as for improved connectivity and energy security. I am very happy that our American friends from DFC share this view and intend to invest in the Three Seas Fund.”

DFC (U.S. International Development Finance Corporation) cooperates with private sector in order to finance key solutions within such areas as energy, health care or new technologies. DFC invests globally, especially in the developing countries.  

The participants of the panel discussion during the Three Seas Summit and Business Forum

During the panel discussion, Joe Philipsz from Amber Infrastructure also announced the fourth investment of the Three Seas Fund. It is a Bulgarian port in Burgas. The Fund has acquired a significant interest in the company that is the main operator in that port.

The investment in BMF Port Burgas is well aligned with the Fund’s objective to improve connectivity within the region of Baltic, Adriatic and Black seas. The Port of Burgas is an important infrastructure element connecting the Three Seas Region with Central Asia and the Middle East.

Thanks to the Fund’s investment, new opportunities open for the port: extension of existing berths, construction of new berths, further modernization of facilities and the ability to handle new types of cargo.

More information about The Three Seas Initiative Investment Fund.

]]>
news-3048 Wed, 22 Jun 2022 08:16:21 +0200 Nowy inwestor i inwestycja w Funduszu Trójmorza https://www.bgk.pl/aktualnosc/nowy-inwestor-i-inwestycja-w-fundusz-trojmorza/ Podczas Forum Biznesu, które towarzyszyło Szczytowi Inicjatywy Trójmorza w Rydze (20-21 czerwca), ogłoszono dwa ważne komunikaty związane z Funduszem Trójmorza.

W czasie panelu dyskusyjnego „The Three Seas region – primed for future-proof investment” Scott Nathan, CEO amerykańskiej agencji rządowej DFC potwierdził, że instytucja ta zostanie kolejnym inwestorem w funduszu. Jej wkład kapitałowy ma wynieść do 300 mln dolarów (ok. 280 mln euro), dzięki czemu łączny kapitał zgromadzony w funduszu wyniesie ok. 1.3 mld euro.

W dyskusji brała udział także Pani Prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka, która skomentowała: 

- Potrzeby inwestycyjne naszego regionu mają kluczowe znaczenie dla spójności UE, stałego wzrostu gospodarczego, a także dla poprawy łączności i bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo się cieszę, że nasi amerykańscy przyjaciele z DFC podzielają ten pogląd i zamierzają zainwestować w Fundusz Trójmorza.

DFC (U.S. International Development Finance Corporation) współpracuje z sektorem prywatnym, aby sfinansować kluczowe rozwiązania w takich obszarach jak energetyka, opieka zdrowotna czy nowe technologie. DFC inwestuje na całym świecie, szczególnie w krajach rozwijających się.

Uczestnicy panelu podczas Szczytu Trójmorza w Rydze

Podczas panelu dyskusyjnego, Joe Philipsz z Amber Infrastructure ogłosił także czwartą inwestycję Funduszu Trójmorza. Jest nią bułgarski port w Burgas. Fundusz nabył znaczące udziały w spółce, która jest głównym operatorem w tym porcie.

Inwestycja w Port Burgas odpowiada celowi funduszu, jakim jest poprawa połączeń w regionie trzech mórz – Bałtyckiego, Adriatyckiego oraz Czarnego. Port Burgas jest ważnym elementem infrastruktury, łączącym region Trójmorza z Azją Środkową i Bliskim Wschodem.

Dzięki inwestycji funduszu, przed portem otwierają się nowe możliwości: rozbudowa istniejących oraz budowa nowych nabrzeży, dalsza modernizacja obiektów oraz możliwość obsługi nowych rodzajów ładunków.

Więcej informacji o Funduszu Trójmorza.

]]>
News Aktualności
news-3047 Tue, 21 Jun 2022 11:41:44 +0200 Rozwój stref przemysłowych – rusza piąta edycja Programu Inwestycji Strategicznych https://www.bgk.pl/aktualnosc/rozwoj-stref-przemyslowych-rusza-piata-edycja-programu-inwestycji-strategicznych/ Od dziś jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych. Nabór potrwa do 12 lipca 2022 r., do godz. 17.00.

Uruchomiony dziś nabór jest przeznaczony specjalnie na rozwój stref przemysłowych. Oznacza to, że wniosek można składać, aby stworzyć lub poprawić warunki obsługi i rozwoju:

 • istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, które są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z którego przynajmniej 50 proc. powierzchni terenu było zagospodarowane infrastrukturą przemysłową w dniu ogłoszenia naboru;

 • planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50 proc. stanowią własność: Skarbu Państwa lub JST lub spółek zarządzających SSE lub spółek, których właścicielem są podmioty wymienione powyżej i które dają możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej;

 • międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, działających w sieci kompleksowej i bazowej TEN-T, która obejmuje linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, które muszą mieścić się w następujących limitach:

 • 1 wniosek do kwoty 100 mln zł,

 • 1 wniosek do kwoty 250 mln zł.

Dofinansowanie może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji, minimalny poziom wkładu własnego wynosi 2 proc.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest jego operatorem: samorządy składają wnioski w aplikacji programu, po zakończeniu każdego naboru BGK przekazuje raport do Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej piątej edycji programu.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
News Aktualności
news-3046 Fri, 17 Jun 2022 08:51:00 +0200 Green financing for expansion of Polish capital in the UK https://www.bgk.pl/aktualnosci/green-financing-for-expansion-of-polish-capital-in-the-uk/ TFKable Group has shown robust growth in the United Kingdom, through one of the Group's companies - JDR Cable Systems, the manufacturer of specialist power cables, mainly for the offshore sector. By implementing the adopted development strategy, the decision was made to build a modern undersea cable manufacturing facility at Cambois, near Blyth Northumberland. Financing of the investment in the amount of GBP 103.7 million was provided by Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK Polish Development Bank) together with Societe Generale London and HSBC London.

One of the objectives of Polish export policy is to promote Poland to higher levels in global value added chains. This particularly applies to innovative industries and key stages of production. The mission is crucial, as in 2021 merely 5 per cent of exporting companies invested abroad. Current activities of TFKable Group confirm that fulfilling this ambition is possible and, most importantly, can have positive contribution to the protection of the environment, in accordance with the targets set by the British government regarding, inter alia, zero net emissions by 2050.

- Renewable energy and construction of the related infrastructure is a global imperative. It’s not only about climate commitments, but also current gas and energy crisis. Now, more than ever, it is necessary to continue the development of solutions in the field of renewable energy and we are pleased that we can make such an important step forward by building the new production plan in Blyth in the United Kingdom - Tomasz Nowak, the CEO of JDR Cable Systems, said.

The need for the investment has also been confirmed by the British officials.

Gerry Grimstone, the British Minister for Investment said: “JDR’s investment in Blyth shows how attractive the UK’s renewable energy sector is. Through our ambitious Energy Security Strategy British government is helping reduce our reliance on oil and gas, and will bring more clean, green power to the nation.”

To improve its export activities, JDR Cable Systems secured GBP 103.7 million, an equivalent of more than PLN 500 million. The financing has been provided by UK Export Finance, Societe Generale London, HSBC London and the Polish Development Bank (BGK).

- BGK’s share in the project is 20 per cent of the financing amount, that is about PLN 177 million. The project perfectly matches our strategy. Not only do we support the expansion of Polish capital, but also strive to channel this expansion towards strategic priorities, such as environmental protection and sustainable development - Włodzimierz Kocon, Vice-President of the Management Board of BGK, explained.

The financing is Green Loan by LMA standards. Such loans are offered on more favourable and competitive terms due to the intended purpose of the financing. In exchange, the borrower agrees to meet certain environmental criteria. Given the 2030 Agenda, EU’s climate goals and the European Green Deal, the market for green financial instruments will rapidly grow in the coming years.

]]>
news-2798 Thu, 16 Jun 2022 07:21:00 +0200 Dowiedz się więcej o projektach BGK https://www.bgk.pl/aktualnosc/dowiedz-sie-wiecej-o-projektach-bgk/ Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na bezpłatne wydarzenia, podczas których eksperci BGK omawiają wybrane programy, prezentują źródła finansowania poszczególnych projektów oraz odpowiadają na pytania uczestników.

Obserwuj naszą stronę i nie przegap żadnego ważnego wydarzenia!

Wydarzenia regionalne

Temat: Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zaprasza: BGK Region Podkarpacki

 Dla kogo? Przedsiębiorcy

 Kiedy i gdzie?

Dzień: Godzina: Urząd: Adres spotkania:
30.06.2022 10.00 UG Radomyśl nad Sanem ul. Duży Rynek 7 sala konferencyjna UG
30.06.2022 12.00 UG Gorzyce ul. Sandomierska 75  sala konferencyjna UG
30.06.2022 14.00 UG Grębów 15 sala konferencyjna UG
01.07.2022 9.00 UG Zaleszany ul. Kościuszki 16 sala narad UG
05.07.2022 10.00 SP Lubaczów ul. Jasna 1 sala konferencyjna SP
05.07.2022 10.00 PUP Lubaczów ul. Kościuszki 141 sala konferencyjna SP
05.07.2022 12:00 UMiG Cieszanów ul. Rynek 1 Centrum Kultury i Sportu, Cieszanów ul. Koścuszki 4
06.07.2022 10:00 UG Horyniec-Zdrój Al.. Przyjaźni 5 Świetlica Wiejska ul. Lipowa 13
06.07.2022 12:00 UMiG Narol ul. Rynek 1 sala konferencyjna UMIG
07.07.2022 10:00 UG Wielkie Oczy ul. Leśna 2 Centrum Kultury ul. Leśna 2
07.07.2022 12.00 UMiG Oleszyce ul. Rynek 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Oleszyce, Rynek 6
07.07.2022 14.00 UG Stary Dzików ul. Kościuszki 79 sala konferencyjna  w budynku użyteczności publicznej w Starym Dzikowie
08.07.2022 10.00 UG Lubaczów ul. Jasna 1 sala konferencyjna UG

 Zgłoszenia Zgłoszenie udziału pod numerem telefonu +48 572 775 102

]]>
Aktualności
news-3045 Wed, 15 Jun 2022 10:24:29 +0200 Zielone finansowanie na ekspansję polskiego kapitału w Wielkiej Brytanii https://www.bgk.pl/aktualnosc/zielone-finansowanie-na-ekspansje-polskiego-kapitalu-w-wielkiej-brytanii/ TFKable Group prężnie rozwija działalność na brytyjskim rynku, poprzez jedną ze spółek Grupy - JDR Cable Systems, zajmującą się produkcją specjalistycznych kabli, głównie dla sektora offshore. Realizując przyjętą strategię rozwoju podjęto decyzję o budowie nowoczesnego zakładu produkcji kabli podmorskich w Cambois, w pobliżu Blyth Northumberland. Finansowanie inwestycji w kwocie 103,7 mln GBP zapewnił Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Societe Generale Londyn i HSBC Londyn.

Jednym z celów polskiej polityki eksportowej jest przesuwanie się Polski na wyższe poziomy w globalnych łańcuchach wartości dodanej. Dotyczy to szczególnie innowacyjnych branż i kluczowych etapów wytwarzania. To ważne, ponieważ zaledwie 5 proc. firm eksportujących inwestowało w 2021 r. za granicą.[1] Obecne działania TFKable Group potwierdzają, że realizacja tych ambicji jest możliwa i co ważne – może wpływać pozytywnie na ochronę środowiska, zgodnie z celami określonymi przez rząd brytyjski a dotyczący m.in. zerową emisję netto do 2050 r.

- Energia odnawialna i budowa jej infrastruktury jest dla całego świata bardzo ważna. Nie chodzi tylko o zobowiązania klimatyczne, ale również obecny kryzys gazowy i energetyczny. Teraz bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest kontynuowanie rozwoju rozwiązań w obszarze energetyki odnawialnej i cieszymy się, że możemy wykonać tak istotny krok naprzód budując nowy zakładu produkcyjny w Blyth, w Wielkiej Brytanii – mówi Tomasz Nowak, CEO, JDR Cable Systems.

Słuszność inwestycji potwierdza także brytyjska strona.

- Inwestycja JDR w Blyth pokazuje, jak atrakcyjny jest brytyjski sektor energii odnawialnej. Dzięki naszej ambitnej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego rząd brytyjski pomaga zmniejszyć naszą zależność od ropy naftowej i gazu i dostarczy obywatelom czystą, zieloną energię - powiedział brytyjski Minister ds. Inwestycji Gerry Grimstone.

JDR Cable Systems na rozwój działalności eksportowej uzyskała 103,7 mln GBP, czyli ponad 500 mln PLN. W finansowanie zaangażowały się UK Export Finance, Societe Generale Londyn, HSBC Londyn oraz polski bank rozwoju BGK.

- Udział BGK przy tym przedsięwzięciu to 20 proc. wartości finansowania czyli około 177 mln PLN. Projekt idealnie wpisuje się w naszą strategię. Z jednej strony wspieramy ekspansję polskiego kapitału, a z drugiej staramy się zarządzać tą ekspansją w kierunkach strategicznych, takich jak ochrona środowiska i zrównoważony rozwój  – wyjaśnia Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

Kredyt ma charakter zielonego finansowania (Green Loan wg standardu LMA). Tego typu kredyty są udzielane na nieco lepszych i bardziej konkurencyjnych warunkach ze względu na cel, któremu mają służyć. Jednocześnie kredytobiorca zobowiązuje się do spełnienia określonych kryteriów środowiskowych. Agenda 2030, cele klimatyczne Unii Europejskiej i Europejski Zielony Ład sprawiają, że dynamika wykorzystywania zielonych instrumentów finansowych będzie w najbliższych latach rosła.

[1]  Zob.: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/04/Polscy-eksporterzy-w-okresie.pdf 

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
News Aktualności
news-3042 Tue, 14 Jun 2022 17:06:00 +0200 #CyberAkademiaBGK zaprasza na webinar: Bądź (cyber)bezpieczny https://www.bgk.pl/aktualnosc/cyberakademiabgk-zaprasza-na-webinar-badz-cyberbezpieczny/ Chcesz skutecznie chronić się przed cyberprzestępcami? Zapraszamy na cykl webinarów, który przygotowaliśmy we współpracy z Securitum.

Pierwszy webinar z cyklu #CyberAkademiaBGK odbędzie się pod hasłem "Bądź (cyber)bezpieczny". Podczas spotkania dowiesz się m.in.:

 • Jak przestępcy podszywają się pod instytucje finansowe?
 • Dlaczego nie warto klikać w nieznane linki?
 • Jak rozpoznawać poprawne oraz fałszywe adresy stron internetowych?
 • Czy oprogramowanie antywirusowe na telefonie jest dobrym pomysłem?
   

 Kiedy? 22.06.2022 o godz. 10.00

 Gdzie? YouTube. Link do wydarzenia prześlemy na adres mailowy podany w formularzu rejestracji.

 Jak wziąć udział w webinarze? Zarejestruj się na stronie CyberAkademiiBGK.
 

Po zarejestrowaniu na webinar otrzymasz potwierdzenie rejestracji z adresu info@sekurak.pl.

Jeżeli zarejestrujesz się na jeden z webinarów, będziesz otrzymywać zaproszenia na kolejne - bez konieczności ponownej rejestracji.

Na webinary może zapisać się każdy, dlatego zachęcamy do poinformowania o tym wydarzeniu swoich bliskich oraz znajomych.

Masz pytania o #CyberAkademiaBGK? Wyślij mail na adres  CyberAkademiaBGK@bgk.pl.

Więcej informacji o bezpieczeństwie w sieci znajdziesz na stronie Cyberbezpieczeństwa.

]]>
News Aktualności
news-3044 Tue, 14 Jun 2022 16:08:32 +0200 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Zespołu dworsko-parkowego w Kruszynie https://www.bgk.pl/aktualnosc/1-mln-zlotych-od-fundacji-most-the-most-dla-zespolu-dworsko-parkowego-w-kruszynie/ 1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Zespołu dworsko-parkowego w Kruszynie – to efekt umowy między fundacją i Gminą Sicienko na dofinansowanie rewaloryzacji tego zabytkowego obiektu, który zwyciężył w konkursie Nasz Zabytek w województwie kujawsko – pomorskim.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Sicienka, Kruszyna i okolic, otwartości na współpracę władz Gminy Sicienko i dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz grantowi od Fundacji Most the Most, Zespół dworsko-parkowy w Kruszynie nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

I Konkurs Nasz Zabytek w województwie kujawsko-pomorskim został ogłoszony przez fundację pod koniec października 2021 r. Fundacja otrzymała ponad 327 zgłoszeń na 34 zabytkowe obiekty. Zwyciężył Zespół dworsko – parkowy w Kruszynie. W  II  konkursie – na wybór funkcji społecznej zabytku – mieszkańcy Sicienka, Kruszyna i okolic ponownie aktywnie się zaangażowali i zgłosili wiele ciekawych pomysłów na jego wykorzystanie.

Po podpisaniu umowy Fundacja Most the Most przekaże Gminie Sicienko grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Zespół dworsko – parkowy w Kruszynie, który na co dzień jest siedzibą Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeszcze szerzej otworzy się dla lokalnej społeczności. Dzięki remontowi budynku i zagospodarowaniu pomieszczeń w przyziemiu szkoły powstanie tam m.in. :

 • Klub Młodego Twórcy – miejsce wspierające rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • Centrum Wolontariatu,
 • Siedziba lokalnych stowarzyszeń – Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start”, OSP, Rady Rodziców SP Kruszyn,
 • Harcówka – miejsce do dyspozycji harcerzy, którzy działają bardzo aktywnie w lokalnym środowisku.

Ponadto Gmina Sicienko oraz Szkoła Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie zobowiązała się do organizowania dla lokalnych społeczności co najmniej 9 działań cyklicznych w roku przez 7 lat obowiązywania umowy z Fundacją Most the Most. Będą to m.in.:

 • warsztaty i spotkania integrujące osoby pełnosprawne z osobami z niepełnosprawnością,
 • spektakle teatralne – Kruszyńskie impresje teatralne,
 • warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży,
 • wydarzenie i wystawy poświęcone historii i współczesności okolicy – spotkania przedstawicieli starszego i młodszego pokolenia, spotkania z osobami badającymi historię lokalną,
 • sportowe potyczki rodzinne,
 • bieg charytatywny „Bez barier” przygotowany przez Stowarzyszenie „Dobry Start”, przy współpracy uczniów szkoły oraz jej absolwentów,
 • Jarmark kruszyński promujący twórczość lokalnych artystów i lokalne wyroby kulinarne.

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most, której fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki takim inicjatywom, które pozwalają budować kapitał społeczny poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy, bank realizuje swoją strategię na lata 2021-2025. Budowanie zaangażowania społecznego jest jednym z jej kluczowych filarów.

Więcej informacji na stronie fundacji Most the Most.

]]>
News Aktualności
news-3040 Mon, 30 May 2022 09:41:36 +0200 BGK to help build new development institution in Moldova https://www.bgk.pl/aktualnosci/bgk-to-help-build-new-development-institution-in-moldova/ Representatives of BGK, Polish Development Bank and the Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development from Republic of Moldova (ODIMM) signed on Monday a Memorandum of Understanding (MoU). It concerns the substantive support of BGK in the construction of a new development institution in Moldova, which is to be built on the foundations of ODIMM.

The signing of the MoU was accompanied by a full-day workshop for a delegation of several people from Moldova. The meeting took place at BGK's headquarters and was conducted by the bank's experts specialising in such areas as audit, European funds, law, business models, ESG or guarantees, among others.

“The signing of the Memorandum of Understanding is another step strengthening ties with our friends from Moldova who want to build their own development institution. We are sharing our experience and showing how certain areas work in BGK. This is also another element of our support for Eastern Partnership countries, which in the current geopolitical situation particularly need strong and resilient institutions stimulating economies and supporting local entrepreneurs" - said Paweł Nierada, First Vice President of the Management Board in BGK, Polish Development Bank.

Paweł Nierada, first vicepresident of BGK's Management Board and Dumitru Pintea Director of Organisation for Small and Medium Enterprises Sector Development

The declaration of cooperation between BGK and ODIMM follows meetings held between the Polish and Moldovan sides in recent months. In April, BGK representatives, headed by Beata Daszyńska-Muzyczka, President of the Management Board, and Paweł Nierada, First Vice President of the Management Board, met in Warsaw with the Prime Minister of Moldova, Natalia Gavrilita. The talks concerned, among other things, BGK's experience in setting up national development institutions and the possibilities of obtaining financial instruments from the European Union budget.

]]>
news-3039 Mon, 30 May 2022 09:40:35 +0200 BGK pomoże w budowie nowej instytucji rozwoju w Mołdawii https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-pomoze-w-budowie-nowej-instytucji-rozwoju-w-moldawii/ Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Organizacji Rozwoju Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Republiki Mołdawii (ODIMM) podpisali w poniedziałek protokół ustaleń (ang. Memorandum of Understanding - MoU). Dotyczy on merytorycznego wsparcia BGK w budowie nowej instytucji rozwoju w Mołdawii, która ma powstać na fundamencie ODIMM.

Podpisaniu MoU towarzyszyły całodniowe warsztaty dla kilkuosobowej delegacji z Mołdawii. Spotkanie odbyło się w siedzibie BGK, a prowadzili je eksperci banku, specjalizujący się w takich obszarach jak m.in. audyt, fundusze europejskie, prawo, modele biznesowe, ESG czy gwarancje.

„Podpisanie tzw. protokołu ustaleń jest kolejnym krokiem wzmacniającym więzi z naszymi przyjaciółmi z Mołdawii, którzy chcą budować własną instytucję rozwoju. Dzielimy się swoim doświadczeniem i pokazujemy, jak niektóre obszary funkcjonują w BGK. To także kolejny element naszego wsparcia dla państw Partnerstwa Wschodniego, które w obecnej sytuacji geopolitycznej szczególnie potrzebują silnych i prężnie funkcjonujących instytucji pobudzających gospodarki i wspierających lokalnych przedsiębiorców” – powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Paweł Nierada, pierwszy viceprezes zarządu BGK i Dumitru Pintea, dyrektor departamentu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Deklaracja współpracy BGK i ODIMM jest następstwem spotkań, które odbyły się pomiędzy polską a mołdawską stroną w ostatnich miesiącach. W kwietniu przedstawiciele BGK, z prezes zarządu Beatą Daszyńską-Muzyczka oraz pierwszym wiceprezesem Pawłem Nieradą na czele, spotkali się w Warszawie z premier Mołdawii, Natalią Gavrilitą. Rozmowy dotyczyły m.in. doświadczeń BGK w tworzeniu krajowych instytucji rozwoju i możliwości pozyskiwania instrumentów finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

]]>
News Aktualności
news-3038 Mon, 30 May 2022 07:27:54 +0200 Rozstrzygnięto drugą pilotażową edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie otrzyma 2845 samorządów i związków JST https://www.bgk.pl/aktualnosc/rozstrzygnieto-druga-pilotazowa-edycje-programu-inwestycji-strategicznych-dofinansowanie-otrzyma-2845-samorzadow-i-zwiazkow-jst/ Znane są już wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz związki JST w kraju. Z rządowego programu przyznano dofinansowanie na realizację prawie 5 tysięcy projektów we wszystkich regionach Polski.

Kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem samorządów. Dofinansowanie przyznane w drugiej edycji pomoże zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, które poprawią jakość życia lokalnych społeczności i będą wspierać zrównoważony rozwój kraju – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest operatorem programu.

Jakie inwestycje powstaną?

Najwięcej środków przyznano na inwestycje drogowe (14,28 mld zł), wodno- kanalizacyjne (4,88 mld zł) oraz inwestycje w infrastrukturę sportową (2,51 mld zł).

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie BGK wystawi promesy wstępne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie 9 miesięcy od ich otrzymania.

Wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informacje o dofinansowaniu samorządowcy znajdą też w Aplikacji Polski Ład.

Więcej na temat programu można przeczytać na stronie internetowej BGK.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
News Aktualności
news-3036 Thu, 26 May 2022 16:50:30 +0200 Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnia gwarancje wkładu własnego https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-udostepnia-gwarancje-wkladu-wlasnego/ Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Bankiem Pekao S.A. otwierającą drogę do uruchomienia programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Bank Pekao dzięki zawartej z BGK umowie, ma możliwość w ustalonym przez siebie terminie poszerzyć ofertę o kredyty mieszkaniowe z gwarancją wkładu własnego z opcją spłaty rodzinnej.

Gwarancje wkładu własnego są elementem programu Mieszkanie bez wkładu własnego, który przygotowaliśmy z myślą o wspieraniu dążenia Polaków do realizacji marzeń o własnych czterech kątach. Jego celem jest  zwiększenie dostępności mieszkań dla obywateli.  Pomogą im w  tym rozwiązania programu, które ułatwią  zakup mieszkania lub budowę domu, a także z wesprą w spłacie tego kredytu, w przypadku powiększenia rodziny. Z Programu skorzystają osoby, które mają zdolność kredytową, ale nie mają środków na wkład własny. Pracujemy również nad rozszerzeniem programu, tak aby mogły z niego skorzystać również te osoby, które posiadają środki na wkład własny - mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zawarcie umowy przez BGK z pierwszym bankiem to jeden z etapów na drodze do pełnego wdrożenia programu w sieciach placówek bankowych i w systemach informatycznych banków kredytujących. Dla klientów banków ważne jest to, że wszystkie formalności dotyczące gwarancji wkładu własnego oraz spłaty rodzinnej załatwią w banku kredytującym. Trwa proces podpisywania umów z kolejnymi  bankami. Informacje na temat banków w których dostępna jest gwarancja, będziemy publikować na naszej stronie internetowej - mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Obserwujemy wyzwania rynkowe, rozpoczęliśmy już  prace nad zmianami do ustawy, które ulepszą program i dostosują go do aktualnej sytuacji. Pozwoli to większej liczbie zainteresowanych skorzystać z kredytu - dodaje wiceminister Piotr Uściński z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

BGK a gwarancje wkładu własnego i spłata rodzinna

Rolą BGK jest zabezpieczenie gwarancją części kredytu zaciąganego na cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania, domu lub budowę domu. Maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 100 tys. zł i może wynosić nie mniej niż 10 proc., a nie więcej niż 20 proc. wydatków na cele mieszkaniowe, na które zaciągany jest kredyt. Oznacza to, że gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę.

Co bardzo istotne, możliwa będzie tzw. spłata rodzinna, czyli spłata za kredytobiorcę części kredytu mieszkaniowego. Jednym z warunków otrzymania takiej spłaty jest powiększenie rodziny o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i po 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka). Ubiegający się o spłatę rodzinną nie powinni mieć także prawa własności albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (innego niż nieruchomość będąca przedmiotem tego kredytu).

Bank kredytujący, czyli jak to działa?

Decyzję o udzieleniu kredytu i zabezpieczeniu go gwarancją BGK podejmować będzie bank, który udziela bezpośrednio kredytu. Oznacza to, że klient wszystkie formalności związane z kredytem mieszkaniowym i gwarancją oraz spłatą rodzinną zrealizuje bezpośrednio w banku kredytującym.

Cieszy mnie, że Bank Pekao jest pierwszym bankiem w Polsce, który podpisuje umowę przystąpienia do tego ważnego programu. Aktywnie przygotowujemy się do tego, żeby możliwie jak najszybciej w naszej ofercie pojawiły się gwarancje wkładu własnego BGK do kredytów hipotecznych. Mamy nadzieję, że dzięki tym rozwiązaniom znacznie więcej osób będzie mogło skorzystać z oferty kredytowej i kupić mieszkanie - mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.

BGK finalizuje także podpisanie umowy z PKO Bankiem Polskim S.A. Jednocześnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z kolejnymi bankami, które zgłosiły zainteresowanie podpisaniem umowy pozwalającej na udzielanie kredytu z gwarancją i realizację spłaty rodzinnej.
 

Obejrzyj wideo i dowiedz się więcej o gwarancjach wkładu własnego.

Odwiedź stronę gwarancji wkładu własnego. 

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

 

]]>
News Aktualności
news-3035 Tue, 24 May 2022 10:13:26 +0200 Three Seas Initiative Investment Fund signs agreement to invest in greenfield gas infrastructure in Romania https://www.bgk.pl/aktualnosci/three-seas-initiative-investment-fund-signs-agreement-to-invest-in-greenfield-gas-infrastructure-in-romania/ The Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF (‘3SIIF’, ‘the Fund’) is pleased to announce that it has signed a roadmap agreement with Transgaz SA (‘Transgaz’), the transmission system operator of natural gas in Romania, to collaborate on the construction of planned greenfield gas infrastructure in Romania.

The roadmap agreement, which was signed at the Three Seas House in Davos on 24 May, 2022 recognises the strategic and economic importance of investment in Romania’s natural gas pipeline infrastructure. Given Romania’s extensive domestic oil and gas reserves, further investment in gas transmission infrastructure is anticipated to drive economic development in the region, while also supporting European energy security and the energy transition in the Three Seas region.

The roadmap agreement builds on the previously agreed Heads of Terms towards jointly developing a number of hydrogen ready gas infrastructure projects in Romania (“Projects”), via separate new companies (“JV”) owned by Transgaz and 3SIIF.

The total value of the Projects is expected to be up to €626 million and upon completion will be sold to Transgaz. As soon as the Projects are sold to Transgaz, Transgaz will own and operate the assets of the Projects in accordance with the applicable Romanian legislation.

The signatories noted the positive progress of discussions and, subject to the agreement and approval of satisfactory terms, continued to give their full support to the initiative. The parties anticipate finalising and executing transaction documentation in the third quarter with the incorporation of the JV intended prior to the end of the year.

From the left: Beata Daszyńska-Muzyczka, the CEO of BGK and Ion Sterian, General Manager of Transgaz

Ms. Beata Daszyńska-Muzyczka, Chairperson of the Fund said: “Energy security in the Three Seas region has never been more important. We need state of the art energy infrastructure to continue the growth of our economies. So far, we have been the fastest growing economies of the EU and I strongly believe that this will keep on attracting private capital for infrastructure investment in our region”.

Mr. Ion Sterian, General Manager of Transgaz added: “Transgaz, the technical operator of the Romanian National Natural Gas Transmission System is interested to develop strategic gas infrastructure projects in Romania that will help contribute to energy security and transition to carbon neutrality.

An association with The Three Seas Initiative Investment Fund which has the objective of accelerating the economic development and enhancement of connectivity and cooperation in the entire Baltic, Black and Adriatic seas region would be an important step towards reaching Transgaz’s goals”.

Mr. Dorin–Alex Badea, Senior Investment Director at Amber Infrastructure: “We are delighted that the Fund and Transgaz have agreed this roadmap that will ultimately lead to the construction of this crucial Romanian gas infrastructure. The investment utilises innovative financing that has the potential to unlock new sources of private capital for other strategic projects across the region.”

IMPORTANT NOTICE

This announcement does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer, invitation or inducement or recommendation to make an investment nor shall it or any part of it form the basis of, or be relied upon in connection with, any contract or commitment whatsoever.

The Three Seas Initiative Investment Fund

3SIIF is a dedicated commercial fund targeting infrastructure investments in Central and Eastern Europe (‘CEE’).  The Fund will invest in energy, transport and digital infrastructure in European Union (‘EU’) CEE member states which border the Baltic, Adriatic and Black Seas where the demand for long-term commercial investment into national infrastructure is among the highest in the EU. The Three Seas region is comprised of 12 EU CEE member states which border the Baltic, Adriatic and Black Seas.

The Fund’s investments comprise: Cargounit, Poland’s largest locomotive leasing business which is currently expanding within the Three Seas region; Enery, a renewable generation company developing assets in the Three Seas region; and Greenergy, a data centre platform aiming to service the compute and storage needs of the Three Seas region.

Amber Infrastructure Group is the exclusive investment adviser to the Fund and is responsible for origination, asset management and capital raising services.

Transgaz

SNTGN TRANSGAZ SA is the technical operator of the Romanian National Natural Gas Transmission System and ensures the performance in terms of efficiency, transparency, safety, non-discriminatory access and competitiveness of the national strategy established for domestic and international transmission, natural gas dispatching, research and design in the field of natural gas transmission, in compliance with the national and European legislation and standards of quality, performance, environment and sustainable development.

Amber Infrastructure Group

Amber Infrastructure (‘Amber’) is a specialist international investment manager, focused on investment origination, asset management and fund management.  Amber’s core business focuses on sourcing, developing, advising, investing in and managing infrastructure assets across the public, transport, energy, digital and demographic infrastructure sectors that support the lives of people, homes and businesses internationally.

Amber is headquartered in London with offices in Europe, North America and Australia and employs over 150 infrastructure professionals.

]]>
news-3034 Fri, 20 May 2022 09:10:22 +0200 Banki finansują polski przemysł stoczniowy https://www.bgk.pl/aktualnosc/banki-finansuja-polski-przemysl-stoczniowy/ Konsorcjum banków podpisało z Gdańską Stocznią „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. umowę linii na gwarancje i akredytywy, której celem jest wsparcie kluczowego projektu stoczni w najbliższych latach, związanego z budową promów typu Ro-Pax. Będą to jedne z najbardziej przyjaznych środowisku promów samochodowo - pasażerskich, zasilanych skroplonym gazem ziemnym w układzie hybrydowym, jakie mają pływać po Morzu Bałtyckim.

Udzielona przez konsorcjum linia opiewa na kwotę 81 milionów euro. W projekt zaangażowały się Santander Bank Polska, mBank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE. Rolę agenta finansowania pełni Santander Bank Polska, agentem zabezpieczeń jest mBank. Każdy z banków będzie udzielał gwarancji bankowych, akredytyw dokumentowych oraz zabezpieczających związanych z dostawami realizowanymi na potrzeby stoczni. Banki będą dodatkowo korzystały z regwarancji udzielonych przez KUKE.

- Zapewnienie przez konsorcjum banków tego niezbędnego do obsługi kontraktów z dostawcami i podwykonawcami limitu na gwarancje i akredytywy jest dla nas kolejnym kluczowym krokiem w realizacji kontraktu na budowę promów Ro-Pax. Projekt jest prowadzony zgodnie z założonym harmonogramem, co oznacza, że pierwsza jednostka ma być przekazana armatorowi w 2025 roku. Bardzo cieszymy się, że banki podjęły inicjatywę współpracy i wraz z KUKE wypracowały tak zaawansowaną strukturę finansowania, która wpisuje się w nasze oczekiwania – komentuje Michał Makowski, Dyrektor ds. Finansowych z Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.

Ro-Pax to prom, który będzie mógł przewozić 400 osób. Promy będą niskoemisyjne, mają mierzyć po 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Długość linii ładunkowej to 4,1 tys. m, a prędkość maksymalna wyniesie 19 węzłów.

Rozwiązanie zaproponowane przez konsorcjum jest przykładem innowacyjnego podejścia do kwestii dużych potrzeb klienta w zakresie limitów na gwarancje i akredytywy. Do tej pory jako samodzielny bank często współpracowaliśmy z KUKE, ale jednostkowe projekty eksporterów były mniejszej skali. W tym przypadku, z uwagi na wielkość przedsięwzięcia, wraz z mBankiem i BGK zbudowaliśmy konsorcjum, które najlepiej zaadresuje potrzeby i oczekiwania Stoczni. To co wyróżnia tę transakcję to inwestycja w zastosowaną na promach technologię ograniczającą emisje – komentuje Grzegorz Pojnar, dyrektor finansowania eksportu ECA w Santander Bank Polska.

- Cieszymy się z naszego udziału w finansowaniu niskoemisyjnych jednostek, oszczędniejszych dla armatora i jednocześnie bardziej przyjaznych środowisku. Prowadzenie tego typu projektów wpisuje się w naszą strategię, w której agenda ESG, w tym odpowiedzialność za środowisko, stanowi ważny element – mówi Tomasz Niewola, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine z mBanku.

Promy będą obsługiwały linię między Świnoujściem a Ystad, wspierając rozwój transportu morskiego i polskiego przemysłu stoczniowego.

- Polski przemysł stoczniowy jest istotnym elementem krajowej gospodarki. Notujemy także wzrost międzynarodowych przewozów pasażerów drogą morską – w 2021 r. było ich o 21 proc. więcej niż w 2020 r. Budowa Ro-Paxów w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” to jedno z największych takich przedsięwzięć w polskiej stoczni w ostatnich 30 latach, które przyczyni się do dalszego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Inwestycja to także dalsza realizacja celów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Nowe promy wybudowane w polskiej stoczni będą niskoemisyjne, napędzane czterema silnikami wykorzystującymi LNG ze wspomaganiem bateryjnym – mówi Iwona Kasperowicz, dyrektor Regionu Pomorskiego BGK.

Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego to największa spółka polskiej grupy stoczniowej Remontowa Holding. Ma bogate doświadczenie w projektowaniu, budowie, przebudowie i wyposażaniu niskoemisyjnych jednostek różnych typów, o napędach gazowych i elektrycznych. Od 2009 r. Grupa dostarczyła armatorom z Norwegii, Danii, Kanady i Szwecji łącznie 19 nowych statków, wykorzystujących LNG do zasilania napędu głównego, w tym 15 promów.

 

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
News Aktualności
news-3033 Mon, 16 May 2022 15:00:35 +0200 Miliony na inwestycje gmin uzdrowiskowych. Wyniki specjalnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych https://www.bgk.pl/aktualnosc/miliony-na-inwestycje-gmin-uzdrowiskowych-wyniki-specjalnej-edycji-programu-inwestycji-strategicznych/ Znane są już wyniki edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin uzdrowiskowych. Rządowe wsparcie w łącznej wysokości ponad 240 mln zł trafi do 50 samorządów. To pieniądze m.in. na drogi i infrastrukturę turystyczną.
 

Program Inwestycji Strategicznych wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Polega na wsparciu inwestycji realizowanych przez samorządy. Pandemia uderzyła w budżety gmin uzdrowiskowych. W czasie obostrzeń odwiedziło je mniej turystów i kuracjuszy niż w poprzednich latach. Środki ze specjalnej edycji programu pomogą wyrównać straty i podnosić jakość życia lokalnych społeczności – mówi Michał Baj, dyrektor zarządzający Pionem Programów Inwestycyjnych i Mieszkaniowych w BGK – polskim banku rozwoju, który realizuje Program Inwestycji Strategicznych.

W specjalnej edycji programu dla gmin uzdrowiskowych wnioski złożyło 50 samorządów (na 51 uprawnionych). Wszystkim przyznano dofinansowanie dla co najmniej jednego wniosku.

Najwięcej środków rząd przeznaczy na kolejno: infrastrukturę drogową, inwestycje związane z zachowaniem funkcji leczniczych, infrastrukturę turystyczną.

Rządowe wsparcie pomoże zrewitalizować 26 parków zdrojowych, wybudować lub zmodernizować 10 bulwarów, promenad i deptaków uzdrowiskowych, 8 tężni uzdrowiskowych/solankowych oraz 5 basenów i pływalni.

Lista gmin, którym przyznano wsparcie jest dostępna na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
 

Informacje o dofinansowaniu samorządowcy znajdą też w Aplikacji Polski Ład.

Zgodnie z regulaminem programu, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi wstępne promesy inwestycyjne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie dziewięciu miesięcy od ich otrzymania.

Więcej informacji o programie.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

 

]]>
News Aktualności
news-3037 Sun, 15 May 2022 12:37:00 +0200 BGK, together with partners, establishes 3W Interdisciplinary Innovations Center https://www.bgk.pl/aktualnosci/bgk-together-with-partners-establishes-3w-interdisciplinary-innovations-center/
 • During the ImpactCEE’22 conference Bank Gospodarstwa Krajowego announced a new project in 3W initiative that BGK will implement with eleven key Polish universities.
 • 3W Interdisciplinary Innovations Center (ICI 3W) is to facilitate the process of commercialising innovative solutions for water, hydrogen and carbon.
 • Apart from BGK, Poznan University of Technology is also the initiator of the Center. The Łukasiewicz Research Network will support the activities of 3W ICI.
 • 3W Interdisciplinary Innovations Center is the realization of 3W initiative that Bank Gospodarstwa Krajowego announced in 2021. The initiative is the response to the civilization challenges regarding sustainable socio-economic development. On the one hand it is about the issues regarding climate and environment protection, and on the other hand it is about the increase of the competitiveness of Polish economy. 3W Idea’s objectives fit into the challenges regarding new geopolitical situation.

  Beata Daszyńska-Muzyczka, the CEO of BGK

  Help in commercialising inventions

  3W Interdisciplinary Innovations Center is to facilitate the launch of new water, hydrogen and carbon technologies on the market. The Center will work out the assessments of potential and prepare strategies of technology development in 3W areas. It will also offer consulting services.

  The agreement on establishing the 3W ICI was signed by the representatives of eleven Polish universities and technical universities: Poznan University of Technology, Cracow University of Technology, Warsaw University of Technology, Koszalin University of Technology, Rzeszow University of Technology, Opole University of Technology, AGH University of Science and Technology, Adam Mickiewicz University in Poznań, UMCS in Lublin, University of Zielona Góra, West Pomeranian University of Technology in Szczecin and the representative of The Łukasiewicz Research Network.

  Common areas that join these solutions – e.g. water with carbon, will be particularly important. The entities interested in commercialising the inventions from 3W sector will be additionally able to request the Center for relation support in seeking partners for commercialization as well as obtaining funds – Beata Daszyńska-Muzyczka, the president of BGK and the initiator of 3W Idea, said. – All these actions will influence marketing of many projects that did not have possibility for it before.

  3W ICI will support scientific centers and Polish scientists that:

  • solve the problems with access to water
  • develop ways how to use hydrogen in energy transformation
  • create innovative technologies connected with various carbon content: graphene, nanotubes, fullerenes and others.

  3W ICI will also promote implementation doctorates, create curricula of studies and training courses related to 3W, among others.

  Universities have the intellectual and technical potential to develop issues related to water, hydrogen and carbon. We also need the integration of the environment so as not to compete with each other - said Prof. Eng. Teofil Jesionowski, the rector of the Poznań University of Technology. -We know that new technologies are costly, but they are very beneficial from the point of view of further economic development. The earlier investment will pay off with more creating jobs, know-how, as well as new, environmentally friendly solutions because we should not forget about climate change”, added Prof. Jesionowski.

  Supporting best technologies

  3W ICI will support the best solutions from 3W sector. Members of the Center will provide opinions on projects regarding their innovativeness and compliance with 3W idea, and also verify their TRL - technology readiness level.

  3W Interdisciplinary Innovations Center will create new and network the already existing incubators. The goal of the Center will also be effective support of start-ups or spin-offs that specialise in 3W subjects and applications.

  I am very happy that the Łukasiewicz Research Network i.e. 26 institutes and 4.5K engineers and scientists can be a part of this initiative, the leader of which is BGK. This is not a typical situation that a bank mobilises scientific world to develop modern technologies, so this is good news to all scientists in Poland – Dr Piotr Dardziński, the President of the Łukasiewicz Research Network, said. – Joining forces, not competing, is needed, so we hope that in 3W ICI we will build consortia for filing projects that will develop technologies useful for Polish entrepreneurs.

  3W Idea popularisation

  The Center is a crucial element popularising 3W Idea. In 3W ICI seminars, scientific workshops and conferences will be held, among others, that will raise awareness on the 3W initiative and present good practices.

  The Center wants to build social awareness on the importance of everyday consumer decisions, in the spirit of sustainable development. Thanks to 3W innovative technologies Polish economy stands a chance to accelerate the transformation towards zero footprint, which will allow it to become more competitive. 3W ICI was established to create a friendly ecosystem that will facilitate knowledge exchange, help establish relations and obtain support for projects with the highest development potential. For the founders it is also important for the native ideas to obtain grants more often – not only in Poland, but also abroad.

  3W on ImpactCEE’22

  Impact is one of the biggest and most prestigious economic and technological events in Central and Eastern Europe. It is attended by top managers from the largest global companies, politicians, regulators, scientists and experts.  This year there was also the discussion regarding 3W: “New model of cooperation between science and business as part of 3W Idea”. Whereas during workshops rectors and representatives of universities could talk about the coming tasks of 3W Interdisciplinary Innovations Center.

  ]]>
  news-3032 Fri, 13 May 2022 09:54:42 +0200 Zmiany w Taryfie opłat i prowizji (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych – Klienci JDG) https://www.bgk.pl/aktualnosci/zmiany-w-taryfie-oplat-i-prowizji-nie-dotyczy-osob-fizycznych-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-oraz-wspolnikow-spolek-cywilnych-klienci-jdg-2/ 1 czerwca 2022 r. wprowadzamy zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych - nie dotyczy Klientów JDG (TOiP). Prosimy zapoznać się z wykazem zmian:

  Co zmieniamy:

  • wysokość opłaty za wpłaty gotówkowe otwarte w placówkach pośredników kasowych na rachunki prowadzone w BGK,
  • wysokość opłaty za wypłaty gotówkowe otwarte w placówkach pośredników kasowych z rachunków prowadzonych w BGK,
  • wprowadzamy opłaty za anulowanie przez BGK polecenia wypłaty z powodu niewystarczających środków na rachunku w obrocie dewizowym.

  Jeśli nie akceptują Państwo powyższych zmian, prosimy złożyć pisemny sprzeciw i wypowiedzieć umowę. Należy to zrobić 14 dni od  momentu, w którym ta informacja pojawi się w systemie bankowości elektronicznej lub gdy otrzymają Państwo mejla na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Brak sprzeciwu we wskazanym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30. Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Regionów BGK.

  ]]>
  news-3041 Thu, 12 May 2022 14:00:00 +0200 Planowana przerwa techniczna: bgk24, BGK Zlecenia i Aplikacja Polski Ład https://www.bgk.pl/aktualnosci/planowana-przerwa-techniczna-bgk24-bgk-zlecenia-i-aplikacja-polski-lad-1/ Szanowni Państwo,

  w związku z pracami technicznymi bankowość elektroniczna bgk24, Portal komunikacyjny BGK Zlecenia oraz Aplikacja Polski Ład będą niedostępne dla użytkowników od piątku 03.06.2022 od godziny 22:00 do poniedziałku 06.06.2022 do godziny 6:00.

  Przepraszamy za niedogodności.

  ]]>
  news-3031 Thu, 12 May 2022 09:53:07 +0200 BGK wraz z partnerami powołuje Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-wraz-z-partnerami-powoluje-interdyscyplinarne-centrum-innowacji-3w/
 • Na konferencji ImpactCEE’22 Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nowy projekt w inicjatywie 3W, który BKG będzie realizować z jedenastoma czołowymi polskimi uczelniami.
 • Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W (ICI 3W) ma przyspieszyć i ułatwić komercjalizację nowych technologii z obszaru wody, wodoru i węgla.
 • Inicjatorem powstania Centrum oprócz BGK jest także Politechnika Poznańska. Działania ICI 3W będzie wspierać Sieć Badawcza Łukasiewicz.
 • Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W jest urzeczywistnieniem inicjatywy 3W, którą Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił w 2021 roku. Inicjatywa to odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Z jednej strony chodzi w niej o kwestie dotyczące ochrony klimatu i środowiska, a z drugiej o wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Założenia inicjatywy 3W wpisują się także w wyzwania dotyczące nowej sytuacji geopolitycznej.

   

  Na zdjęciu Beata Daszyńska-Muzyka, prezes BGK podpisująca porozumienie ws. powołania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W

  Pomoc w komercjalizacji wynalazków

  Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W ma pomagać wprowadzić na rynek nowe technologie wodne, wodorowe i węglowe. Centrum będzie opracowywać diagnozy potencjału i przygotowywać strategie rozwoju technologii w obszarach 3W. Będzie oferować też usługi konsultingowe.

  Porozumienie o powołaniu ICI 3W podpisali przedstawiciele jedenastu polskich uczelni technicznych i uniwersytetów: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz.

  Szczególnie istotne będą obszary wspólne, które łączą te rozwiązania – np. wodne z węglowymi. Podmioty zainteresowane komercjalizacją wynalazków z sektora 3W będą mogły dodatkowo zwrócić się do Centrum o wsparcie relacyjne w poszukiwaniu partnerów do komercjalizacji, jak również w pozyskaniu środków finansowych – zapowiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK i inicjatorka idei 3W. – Te wszystkie działania wpłyną na urynkowienie wielu projektów, które wcześniej nie miały na to możliwości.

  ICI 3W będzie wspierać ośrodki naukowe i polskich badaczy, którzy:

  • rozwiązują problemy z dostępem do wody
  • opracowują sposoby, jak wykorzystać wodór w transformacji energetycznej
  • tworzą innowacyjne technologie związane z różnymi postaciami węgla pierwiastkowego: grafenu, nanorurek, fulerenów i innych.

  ICI 3W będzie też m.in. promować doktoraty wdrożeniowe, tworzyć programy studiów oraz szkolenia związane z 3W.

  Uczelnie mają potencjał intelektualny i techniczny, by rozwijać zagadnienia związane z wodą, wodorem i węglem. Potrzebujemy również integracji środowiska, żeby nie konkurować ze sobą, co czasami ma miejsce – powiedział prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. – Wiemy, że nowe technologie kosztują, ale są bardzo korzystne z punktu widzenia dalszego rozwoju gospodarki. Wcześniejsza inwestycja spłaci się z nawiązką: tworzenie miejsc pracy, know-how, jak i nowe, proekologiczne rozwiązania, bo trudno zapomnieć o zmianach klimatycznych.

  Wsparcie najlepszych technologii

  ICI 3W będzie wspierać najlepsze rozwiązania z sektora 3W. Członkowie Centrum będą opiniować projekty pod kątem ich innowacyjności i zgodności z ideą 3W, a także weryfikować ich tzw. poziom TRL – technology readiness level.

  Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W będzie kreować nowe i sieciować istniejące już inkubatory. Celem Centrum będzie też efektywne wsparcie dla start-upów czy spin-offów, które specjalizują się w tematyce 3W i jej aplikacjach.

  Bardzo się cieszę, że Sieć Badawcza Łukasiewicz, czyli 26 instytutów i 4,5 tys. inżynierów i naukowców może być częścią inicjatywy, której liderem jest BGK. To nie jest typowa sytuacja, że bank zajmuje się mobilizowaniem środowiska naukowego do rozwijania nowoczesnych technologii, więc to dobra wiadomość dla wszystkich naukowców w Polsce – stwierdził dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. – Potrzebne jest łączenie sił, a nie konkurowanie, więc bardzo liczymy, że w ICI 3W będziemy budowali konsorcja do składania projektów, które będą rozwijały technologie użyteczne dla polskich przedsiębiorców.

  Popularyzacja Idei 3W

  Centrum to ważny element upowszechniający ideę 3W. W ICI 3W będą organizowane m.in. seminaria, warsztaty naukowe i konferencje, które zwiększą wiedzę na temat inicjatywy 3W i zaprezentują dobre praktyki.

  Centrum chce budować świadomość społeczną na temat wagi codziennych decyzji konsumenckich, w duchu zrównoważonego rozwoju. Dzięki innowacyjnym technologiom 3W polska gospodarka ma szansę przyspieszyć transformację ku zeroemisyjności, co pozwoli jej stać się bardziej konkurencyjną. ICI 3W powstało, by stworzyć przyjazny ekosystem, który ułatwi wymianę wiedzy, pomoże nawiązać relacje i uzyskać wsparcie dla projektów o najwyższym potencjale rozwojowym. Założycielom zależy również na tym, by rodzime pomysły częściej zdobywały granty – nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

  3W na ImpactCEE’22

  Impact to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Biorą w nim udział menedżerowie największych światowych spółek, a także politycy, regulatorzy, naukowcy i eksperci. W tegorocznej edycji nie zabrakło dyskusji dotyczącej 3W: „Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach inicjatywy 3W”. Z kolei podczas warsztatów rektorzy i przedstawiciele uczelni mogli porozmawiać na temat najbliższych zadań Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.

  ]]>
  News Aktualności
  news-3030 Wed, 11 May 2022 15:59:11 +0200 BGK zaprasza do współpracy banki zainteresowane udzielaniem gwarancji wkładu własnego i dokonywaniem spłat rodzinnych https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-zaprasza-do-wspolpracy-banki-zainteresowane-udzielaniem-gwarancji-wkladu-wlasnego-i-dokonywaniem-splat-rodzinnych/ Zapraszamy banki kredytujące do zgłaszania zainteresowania zawarciem z BGK umowy portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM), pozwalającej na obejmowanie gwarancją wkładu własnego spłaty kredytów mieszkaniowych oraz dokonywanie na rzecz kredytobiorców spłat rodzinnych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz.U. 2021 poz. 2133).

  Banki zainteresowane udzielaniem gwarancji wkładu własnego i dokonywaniem spłat rodzinnych, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

  Wypełniony formularz, będzie stanowił podstawę do nawiązania przez BGK kontaktu z bankiem kredytującym w celu ustalenia niezbędnych szczegółów do przygotowania stosownej umowy dla danego banku.

  Jednocześnie informujemy, że deklarowany w treści formularza termin wdrożenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego do oferty danego banku, jest terminem szacunkowym. Termin ten nie musi być zbieżny z deklarowanym terminem podpisania z BGK umowy portfelowej linii gwarancyjnej. Każdy bank indywidualnie i autonomicznie określi termin włączenia do oferty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

  Powyższa informacja wraz z formularzem jest również dystrybuowana wśród banków przez Związek Banków Polskich.

  W przypadku pytań dotyczących nawiązania współpracy zapytania prosimy kierować na adres e-mail: umowy.gwarancje@bgk.pl

  ]]>
  Aktualności
  news-3029 Mon, 09 May 2022 12:39:44 +0200 BGK na Impact CEE 2022 https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-na-impact-cee-2022/ Wielkimi krokami zbliża się Impact CEE - jedno z największych wydarzeń gospodarczo-technologicznych. Wyjątkowi prelegenci, liczne panele dyskusyjne i ciekawe debaty – to tylko namiastka tego, co czeka na uczestników spotkania. Na tegorocznej edycji nie zabraknie także przedstawicieli BGK. Zapraszamy na dyskusje z ich udziałem.

  11 maja 2022 r.

  • 11:00-11:30 - Dyskusja moderowana: Addressing the state of the world. The time for rebuilding z udziałem Beaty Daszyńskiej-Muzyczka, prezes BGK
  • 13:55-14:20 - Dyskusja moderowana: Global Inequality in the Times of Uncertainty z udziałem Mateusza Walewskiego, głównego ekonomisty BGK
  • 14:35-15:00 - Dyskusja moderowana: Rola sektora bankowego i finansowego w odbudowie z udziałem Marka Tomczuka, dyrektora zarządzającego w BGK
  • 14:50-15:15 - Panel dyskusyjny BGK: Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach inicjatywy 3W z udziałem Macieja Przybyły, dyrektora zarządzającego w BGK

  12 maja 2022 r.

  • 16:15-16:35 - Współpraca gospodarcza w regionie Trójmorza. Czy rosyjski atak na Ukrainę zmienia jej znaczenie? - z udziałem Mateusza Walewskiego, głównego ekonomisty BGK

   

  To jednak nie wszystko! Pierwszego dnia ImpactCEE (11 maja) o godz. 13:00 odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostanie podpisane porozumienie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W (ICI3W).

  Więcej na stronie Impact CEE.

  ]]>
  News Aktualności
  news-3028 Fri, 06 May 2022 15:30:46 +0200 €2 billion urgent financial support for Ukrainian refugees in Europe https://www.bgk.pl/aktualnosci/eur2-billion-urgent-financial-support-for-ukrainian-refugees-in-europe/ The European Union’s national promotional banks and institutions and the European Investment Bank have today launched the €2 billion Quick Response — Care for Ukrainian Refugees in Europe initiative. The joint initiative aims to provide immediate relief this year for refugees fleeing the war in Ukraine and promote the rapid and humane integration of Ukrainian refugees in EU Member States.

  Following their joint statement of 11 March, five European national promotional banks and institutions, the European Investment Bank (EIB) and the European Association of Long-Term Investors (ELTI) launched the initiative today in Paris as a quick response to support EU Member States hosting Ukrainian refugees. The participants in the initiative will contribute directly or indirectly through their respective general programmes along with regional and local communities to provide housing for refugees and support their integration into local communities. The initiative could also finance education, healthcare and infrastructure needs and has a target of at least €2 billion of financial support this year.

  The urgent support initiative in Europe is a first step as the group considers further measures to help Member States deal with the impact of the Russian invasion of Ukraine.

  The five national promotional institutions involved are:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK — Poland)
  • Groupe Caisse des Dépôts (CDC — France)
  • Cassa Depositi e Prestiti (CDP — Italy)
  • Instituto de Crédito Oficial (ICO — Spain)
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW — Germany)

  ELTI is the European association of public national promotional banks and financial institutions gathering 31 members all over Europe.

  The European Investment Bank is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals.

  The participating institutions are bringing together their expertise, experience and financial capacity to better support the implementation of projects and initiatives promoting refugees’ integration in Europe. The pan-European support initiative for Ukraine will provide loans, grants, equity investment and guarantees for eligible projects and develop innovative financing structures for public and private infrastructure, municipalities as well as private enterprises of different sizes.

  Background information

  The European Investment Bank (EIB) is the lending arm of the European Union. The EIB works closely with EU Member States, national promotional banks and institutions, EU institutions, international financial institutions, the private sector and other partners to foster European integration, promote the development of the European Union and support EU policies in over 160 countries around the world. The EIB’s activities focus on climate and the environment, development, innovation and skills, small and medium-sized businesses, infrastructure and cohesion. www.eib.org

  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) is a state development bank whose mission is to support the social and economic development of Poland and the public sector. BGK is a financial partner for strategic investment projects and stimulates entrepreneurship. www.bgk.pl

  Caisse des Dépôts (CDC) and its subsidiaries form a public long-term investor group serving the general interest and economic development of local areas. It combines five areas of expertise: pensions and professional training, asset management, monitoring subsidiaries and strategic shareholdings, business financing (with Bpifrance) and Banque des Territoires. www.caissedesdepots.fr/en

  Cassa Depositi e Prestiti (CDP) is Italy’s national promotional institute that has been supporting the country’s economy since 1850. Its main goal is to accelerate the industrial and infrastructural development of Italy to boost the country’s economic and social growth. CDP focuses its activities on sustainable development at a local level, supporting the innovation and growth of Italian enterprises at home and in the international arena. It partners with local authorities in a financing and advisory capacity to create infrastructure and improve public services. CDP also participates actively in international cooperation initiatives for projects in developing countries and emerging markets. www.cdp.it

  Instituto de Crédito Oficial (ICO) is a corporate state-owned entity attached to the Spanish government’s Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation. ICO has become a point of reference in the financing of both small and medium-sized enterprises and large-scale investment projects. ICO contributes to sustainable growth, promoting those economic activities which, due to their social, cultural, innovative or environmental significance, are worthy of promotion and development. www.ico.es

  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) is one of the world’s leading promotional banks. Since 1948, KfW has been committed to improving economic, social and environmental living conditions all around the world on behalf of the Federal Republic of Germany and the federal states. www.kfw.de

  Members of the European Association of Long-Term Investors (ELTI) a.i.s.b.l. represent a Europe-wide network of national promotional banks and institutions that offer financial solutions tailored to the specific needs of their respective country and economy. Multilateral financial institutions complement the activities at national level with specific cross-border solutions or investments with a European impact. The 31 ELTI members are major long-term investors and represent a combined balance sheet of €2.4 trillion. www.eltia.eu

  ]]>
  news-3027 Fri, 06 May 2022 15:27:07 +0200 2 miliardy euro wsparcia dla uchodźców z Ukrainy https://www.bgk.pl/aktualnosc/2-miliardy-euro-wsparcia-dla-uchodzcow-z-ukrainy/ Europejskie banki i instytucje rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły wartą 2 miliardy euro inicjatywę Quick Response — Care for Ukrainian Refugees in Europe. Ma ona na celu zapewnienie pomocy uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz wspieranie integracji uchodźców ukraińskich w państwach członkowskich UE.

  W ślad za wspólnym oświadczeniem Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Długoterminowych (ELTI) z 11 marca br., pięć europejskich banków i instytucji oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomiły dziś (06.05.2022) w Paryżu inicjatywę Quick Response — Care for Ukrainian Refugees in Europe.

  Banki i instytucje rozwoju będą bezpośrednio lub poprzez swoje programy przyczyniać się do zapewnienia mieszkań dla uchodźców i wspierania ich integracji z lokalnymi społecznościami. Inicjatywa może również finansować potrzeby związane z edukacją, opieką zdrowotną i infrastrukturą. Wartość wsparcia ma wynieść 2 miliardy euro w tym roku.

  Inicjatywę utworzyły: Bank Gospodarstwa Krajowego, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Instituto de Crédito Oficial (ICO), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

  Więcej informacji: https://www.eib.org/en/press/all/2022-219-eur2-billion-urgent-financial-support-for-ukrainian-refugees-in-europe

  ]]>
  News Aktualności
  news-3026 Thu, 05 May 2022 13:29:09 +0200 PLN 122 billion of support for the economy in 2021 from BGK – Polish development bank https://www.bgk.pl/aktualnosci/pln-122-billion-of-support-for-the-economy-in-2021-from-bgk-polish-development-bank/ Since 2021 Bank Gospodarstwa Krajowego has pursued new strategy. Its goal and at the same time mission is to support the sustainable socio-economic development of Poland. New business approach of the bank meets the needs resulting from the pandemic and the war caused by Russia in Ukraine. In 2021, BGK generated PLN 122 billion of support for Polish economy.

  The year 2021 was for the world economy not less difficult than 2020. Thanks to BGK, that during the pandemic instantly introduced support programmes for companies, PLN 122 billion was transferred to the economy in 2021. This amount included: credit exposure, guaranties and sureties.

  - In 2021 we announced new business strategy of the bank, strongly focused on supporting the sustainable socio-economic development. It turns out today that our mission is very important and our actions are much needed for the economy. BGK’s business approach helped to respond adequately to economic events induced, inter alia, by the pandemic or the war started by Russia. Last year we continued the support for the companies – we prolonged our aid solutions, mostly guarantees. We also introduced new programmes – e.g. exceptional in a European scale leasing and factoring guarantees. The most widely known – de minimis guarantees – helped to survive the crisis induced by the pandemic for 72 per cent of the recipients of those guarantees and maintain or create almost half a million jobs – Beata Daszyńska-Muzyczka, the president of BGK, says.

  Sustainable development

  BGK’s business strategy has the influence on stakeholders and partners of the bank mainly via three pillars. Sustainable development is the first one.

  On the one hand BGK pursues this goal through its programmes. In 2021, a record was set in the Social Rental Housing programme – the bank received applications for building almost 5 thousand social and cooperative flats. The support of social and cooperative housing from the Subsidy Fund was 20 times higher than in 2020 (PLN 1.7 billion).

  Polish development bank also created the 3W Idea that is to help building competitive economy with the use of three resources: water, hydrogen and carbon (non-energy, e.g. carbon fibers). 3W Idea is also a platform for the exchange of information, seeking investors, contractors, partners among scientific and local government units. In April, 2022, business representatives signed next letters of intent on cooperation.

  Local governments are the recipients of another programme – Government Polish Order Fund: Strategic Investment Programme. Last year was extremely difficult for budgetary positions of local governments. Proceeds from personal income tax, which have a significant share in the budgets of local government units, dropped by 1.9 per cent which, combined with a decline in investment surplus by more than 11 per cent, greatly reduced investment appetite. Thanks to the Programme, Local Government Units may receive up to 95 per cent of non-repayable co-financing for their projects.

  - In 2021, when we were still combating the pandemic, we started to support sustainable investments of local governments that may be a powerful drive for Polish economy. In the first edition of the Programme the co-financing in the amount of PLN 24 billion was granted to almost 100 per cent of Local Government Units in the country. PLN 4.8 billion was for water and sanitation infrastructure projects, PLN 11.3 billion for road infrastructure. The name Strategic Investment Programme is not random – for many municipalities these are strategic investments, very much needed for local societies, that for many years lacked the funds. Today, thanks to our support, they can finally be carried out – Beata Daszyńska-Muzyczka, the president of Polish development bank, explains.

  On the other hand BGK supports sustainable development by building a method for scoring and transaction classification regarding ESG risk. Thanks to it the bank will decide what exactly it will score in transactions and in which scale. ESG Risk Office was created in the bank to manage this.

  International business and cooperation

  One of the government’s goals for the coming years is the development of Polish economy on foreign markets. BGK plays a crucial role in financing export to countries outside the European Union (including the high-risk countries regarding conducting business activities), and also in developing more advanced forms of cooperation with abroad. The bank increases the exposure to export and foreign expansion financing both under the “Financial Support for Exports” programme and as part of its own activities – the amount of export and foreign expansion financing in 2021 totalled PLN 3.6 billion. BGK supported 220 foreign projects of Polish companies. These include: sale of chemical products to Ukraine, sale of semi-trailers to Mali, sale of machinery to Asia, or foreign expansion of Polish businesses in the USA and Chile. In 2021, BGK was present with Polish companies on 76 markets (7 years before, the bank supported the entrepreneurs in just 9 counties).

  Financial support of export / foreign expansion

  Developing the Three Seas Fund – an economic dimension of the Three Seas Initiative in a market economy, is an essential part of BGK’s international activity. Bank Gospodarstwa Krajowego is its initiator, co-founder and main investor. The Fund invests in infrastructure projects in the Three Seas region in three areas: transport, energy and digital technologies. At the end of December 2021, the Fund’s portfolio included 3 investment projects. Within 12 months of the last year the number of shareholders increased from 7 to 11. BGK’s exposure in the Fund is EUR 750 million and the total contribution (as at 31 December 2021) was EUR 274.7 million.

  - The war in Ukraine and Russia’s aggressive policy cause the Three Seas Fund to take a completely new geopolitical meaning. For the western world rebuilding Ukraine will soon be a new challenge. Investments in the Three Seas region will be even more predominant than ever before – Beata Daszyńska-Muzyczka, the president of the management board of Bank Gospodarstwa Krajowego, says.

  BGK also develops international cooperation. On June 25, 2021, Polish development bank submitted its offer to the European Commission for becoming an implementing partner of the InvestEU Programme. The offer was positively reviewed by the Commission and terms of the guarantee agreement with the EC are currently being negotiated. Concurrently, the Bank has undertaken extensive efforts to prepare it for the new role of an implementing partner of the InvestEU guarantee fund. The Fund supports sustainable investments, among others, in: sustainable transport, green energy, digital communication and sustainable waste management.

  Moreover, basing on pillar assessment carried out by the European Commission, BGK develops its competences in the distribution of development aid to other countries. As a result, on 13 December, 2021, the European Commission signed an agreement with BGK worth EUR 35 million. It applied to the mechanism that supports EU Member States in the delivery of COVID-19 vaccines to the Eastern Partnership countries. Till June, 2023, EU with BGK’s help will deliver from 2 to dozen or so million of COVID-19 vaccines. Due to the war in Ukraine, BGK suggested that the existing programme should be used for providing humanitarian aid. The Commission has approved and currently BGK carries out the programme in cooperation with Solidarity Fund PL.

  Social commitment

  In 2021 BGK was also involved in social projects. J.K. Steczkowski BGK Foundation worked out the programme of support for pediatric transplantology. The bank donated almost PLN one million for the Silesian Centre for Heart Diseases in Zabrze for new equipment and the construction of a Congenital Heart Disease and Children’s Cardiology Unit along with Paediatric Cardiac Intensive Care.

  - We started to support building social awareness of transplantology. We want to influence the decrease of refusals and objections regarding donating organs for transplantation. That is why we launched the campaign and national discussion on this topic – Beata Daszyńska-Muzyczka explains.

  In 2021 State of Poland Foundation continued the biggest long-term project of the Foundation “Jabłonki”, promoting Poland through the symbol of an apple. Most the Most Foundation announced the pilot edition of “Our Monument” competition for everybody who wants to positively affect their surroundings. Upon BGK’s initiative new educational foundation “Empiria i Wiedza” was created. It launched the project “cybercompetence academy” where 240 students applied. The project through training cycle is to develop the competences of the future: programming and computer graphics.

  As a socially committed bank, BGK joined in helping the refugees from Ukraine in a number of ways. On behalf of NBU the bank opened a special account into which people have already donated over PLN 54 million. Polish development bank donated PLN 30 million for Ukraine. The employees – volunteers, joined helping the refugees, and the Foundation “Empiria i Wiedza” has launched career guidance programme.

  Financial results

  In 2021 BGK generated PLN 841.5 million gross i.e. PLN 695.6 million net profit.

    2021 2020
  Net profit in PLN million 695.6 315.7
  Loans, bonds (municipal and commercial), gross in PLN million 45 830 45 935
  Total equity (in PLN million) 24 514 23 874
  Balance sheet total (in PLN million) 196 442 160 301
  C/I ratio on core activities 30.9% 35.6%
  ROE (net profit / average total equity) 2.9% 1.4%
  Total capital ratio 28.5% 33.9%

  You will find detailed reports on Periodic reports website.

  ]]>
  news-3025 Wed, 27 Apr 2022 17:59:02 +0200 122 mld zł pomocy dla gospodarki w 2021 roku z BGK - polskiego banku rozwoju https://www.bgk.pl/aktualnosc/122-mld-zl-pomocy-dla-gospodarki-w-2021-roku-z-bgk-polskiego-banku-rozwoju/ Od 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje nową strategię. Jej celem i jednocześnie misją banku jest wpieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Nowe podejście biznesowe banku wpisuje się w potrzeby, które są efektem pandemii oraz wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie. W 2021 r. BGK wygenerował 122 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki.

  Rok 2021 był dla światowej gospodarki nie mniej trudny, niż 2020. Dzięki BGK, który błyskawicznie w czasie pandemii wprowadził programy wsparcia dla firm, do gospodarki w 2021 r. wpłynęły 122 mld zł. Na tę kwotę składały się: zaangażowanie kredytowe oraz gwarancje i poręczenia.

  - W 2021 roku ogłosiliśmy nową strategię biznesową banku, mocno skoncentrowaną na wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dziś okazuje się, że nasza misja jest bardzo ważna a nasze działania są gospodarce bardzo potrzebne. Podejście biznesowe BGK pomogło sprawnie reagować na zdarzenia gospodarcze wywołane m.in. pandemią czy wojną rozpoczętą przez Rosję. W zeszłym roku kontynuowaliśmy pomoc dla firm -  wydłużyliśmy działanie naszych rozwiązań pomocowych, głównie gwarancyjnych. Wprowadziliśmy też nowe programy – np. wyjątkowe w skali europejskiej gwarancje leasingu i faktoringu. Najbardziej znane – gwarancje de minimis – pomogły przetrwać kryzys wywołany pandemią 72 proc. odbiorców tych gwarancji i zachować lub utworzyć niemal pół miliona miejsc pracy - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

  Zrównoważony rozwój

  Strategia biznesowa BGK ma wpływ na interesariuszy i partnerów banku głównie poprzez trzy filary. Pierwszym jest zrównoważony rozwój.

  BGK z jednej strony realizuje ten cel poprzez swoje programy. W programie Społecznego Budownictwa Czynszowego w 2021 roku padł rekord – bank otrzymał wnioski na budowę prawie 5 tys. mieszkań społecznych i spółdzielczych. Wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat było 20-krotnie wyższe niż w 2020 r. (1,7 mld zł).

  Polski bank rozwoju powołał też inicjatywę 3W, która ma pomóc w zbudowaniu konkurencyjnej gospodarki z wykorzystaniem trzech zasobów: wody, wodoru i węgla (nieenergetycznego, np. włókien węglowych). Inicjatywa 3W to także platforma wymiany informacji, poszukiwania inwestorów, wykonawców, partnerów wśród jednostek naukowych i samorządowych. W kwietniu 2022 roku przedstawiciele biznesu podpisali kolejne listy intencyjne o współpracy.

  Samorządy to odbiorcy kolejnego programu – Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zeszły rok był dla sytuacji budżetowej samorządów niezwykle trudny. Dochody z PIT, które mają znaczący udział w budżetach jednostek samorządu terytorialnego (JST), spadły o 1,9 proc., co przy jednoczesnym spadku nadwyżki inwestycyjnej o ponad 11 proc., znacznie zmniejszyło apetyt na realizację inwestycji. Dzięki Programowi JST mogą otrzymać nawet 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania dla swoich projektów.

  - W 2021 r., gdy wciąż jeszcze zmagaliśmy się z pandemią, zaczęliśmy wspierać zrównoważone inwestycje samorządów, które mogą być kołem zamachowym polskiej gospodarki. W 1. edycji Programu dofinansowanie w kwocie 24 mld zł przyznano prawie 100 proc. JST w kraju. 4,8 mld zł przypadło projektom na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 11,3 mld zł na drogową. Nazwa Program Inwestycji Strategicznych nie jest przypadkowa – dla wielu gmin są to inwestycje strategiczne, bardzo potrzebne dla lokalnych społeczności, na które od lat nie było pieniędzy. Dziś, dzięki naszemu wsparciu, można je w końcu przeprowadzić - tłumaczy prezes polskiego banku rozwoju, Beata Daszyńska-Muzyczka.

  Z drugiej strony BGK wspiera zrównoważony rozwój budując system oceny i klasyfikacji transakcji pod kątem ryzyka ESG. Dzięki niemu bank zdecyduje co dokładnie będzie oceniać w transakcjach i w jakiej skali. W banku powołano Biuro Ryzyka ESG, które będzie się tym zajmować.

  Współpraca i biznes międzynarodowy

  Jednym z celów rządu na najbliższe lata jest rozwój polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. BGK pełni kluczową rolę w finansowaniu eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej (w tym krajów o podwyższonym ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej), a także w rozwijaniu bardziej zaawansowanych form współpracy z zagranicą. Bank zwiększa zaangażowanie w finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej zarówno poprzez program „Finansowe Wspieranie Eksportu”, jak i poprzez działalność własną - łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej w 2021 roku wyniosła 3,6 mld zł. BGK wsparł 220 projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Można wśród nich wymienić: sprzedaż produktów chemicznych na Ukrainę, sprzedaż naczep do Mali, sprzedaż maszyn do Azji, czy też finansowanie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i Chile. W 2021 r. BGK był obecny z polskimi firmami na 76 rynkach (7 lat wcześniej bank wspierał przedsiębiorców w zaledwie 9 krajach).

  Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji zagranicznej od 2014 do 2021 roku

   

  Istotną częścią działalności międzynarodowej BGK jest rozwijanie Funduszu Trójmorza - ekonomicznego wymiaru Inicjatywy Trójmorza, działającego na zasadach rynkowych. Jego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach – transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Pod koniec grudnia 2021 roku w portfelu funduszu znajdowały się 3 inwestycjeLiczba akcjonariuszy w ciągu 12 miesięcy ostatniego roku wzrosła z 7 do 11. Wartość zaangażowania BGK w Fundusz wynosi 750 mln euro a suma dokonanych wpłat (stan na 31 grudnia 2021 r.) wyniosła 274,7 mln euro.

  - Wojna w Ukrainie i agresywna polityka Rosji powodują, że Fundusz Trójmorza nabiera całkowicie nowego znaczenia geopolitycznego. Dla zachodniego świata nowym wyzwaniem będzie wkrótce odbudowa Ukrainy. Inwestycje w regionie Trójmorza nabiorą więc jeszcze większego znaczenia niż dotychczas - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

  BGK rozwija też współpracę międzynarodową. 25 czerwca 2021 r. polski bank rozwoju złożył ofertę do Komisji Europejskiej, by pełnić rolę partnera wdrażającego Program InvestEU. Komisja pozytywnie oceniła kandydaturę BGK i obecnie trwają negocjacje umowy gwarancyjnej. Równolegle bank prowadzi intensywne prace, które przygotują go do nowej roli - partnera wdrażającego Fundusz gwarancyjny InvestEU. Fundusz wspiera zrównoważone inwestycje, między innymi w: zrównoważony transport, zieloną energetykę, łączność cyfrową i zrównoważone gospodarowanie odpadami.

  Ponadto, na bazie akredytacji wydanej przez KE, BGK rozwija kompetencje w dystrybucji pomocy rozwojowej do innych krajów. W efekcie 13 grudnia 2021 r. KE podpisała z BGK umowę o wartości 35 mln euro. Dotyczyła ona mechanizmu, który wspiera państwa członkowskie UE w przekazywaniu szczepionek przeciwko COVID-19 do członków Partnerstwa Wschodniego. Do czerwca 2023 r. UE z pomocą BGK przekaże osobom potrzebującym od dwóch do kilkunastu milionów szczepionek. W związku z wojną w Ukrainie BGK zaproponował, aby istniejący program wykorzystać na udzielenie pomocy humanitarnej. Komisja wyraziła zgodę i obecnie BGK realizuje program we współpracy z Międzynarodową Fundacją Solidarności.

  Zaangażowanie społeczne

  W 2021 r. BGK angażował się także w projekty społeczne. Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego opracowała program wsparcia dla transplantologii dziecięcej. Bank przekazał niemal milion złotych dla Śląskiego Centrum Chorób w Zabrzu na nowy sprzęt i budowę oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej wraz z oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej.

  - Zaczęliśmy wspierać budowanie świadomości społeczeństwa na temat transplantologii. Chcemy wpłynąć na obniżenie liczby odmów i zastrzeżeń związanych z oddawaniem organów na przeszczepy. Dlatego rozpoczęliśmy kampanię i ogólnopolską dyskusję na ten temat - wyjaśnia Beata Daszyńska-Muzyczka.

  Fundacja „State of Poland” kontynuowała w 2021 roku największy długofalowy projekt Fundacji „Jabłonki”, promujący Polskę za pomocą symbolu jabłka. Fundacja „Most the Most” ogłosiła pilotażową edycję konkursu „Nasz Zabytek” dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Z inicjatywy BGK powstała też nowa fundacja edukacyjna  - „Empiria i Wiedza”. Rozpoczęła ona projekt „akademia cyberkompetencji”, do której zgłosiło się 240 uczniów. Projekt przez cykl szkoleń ma rozwijać kompetencje przyszłości: programowanie i grafikę komputerową.

  BGK, jako bank zaangażowany społecznie włączył się w pomoc uchodźcom z Ukrainy na kilka różnych sposobów. W imieniu Narodowego Banku Ukrainy bank otworzył specjalne konto, na które darczyńcy wpłacili już ponad 54 mln zł. Polski bank rozwoju przekazał także na rzecz Ukrainy darowiznę w wysokości 30 mln zł. W pomoc uchodźcom włączyli się również pracownicy – wolontariusze, a Fundacja „Empiria i Wiedza” uruchomiła program doradztwa zawodowego.

  Wyniki finansowe

  W 2021 roku BGK wypracował 841,5 mln zł brutto tj. 695,6 mln zł netto.

   

  2021

  2020

  Wynik netto (mln zł)

  695,6

  315,7

  Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł)

  45 830

  45 935

  Kapitał ogółem (mln zł)

  24 514

  23 874

  Suma bilansowa (mln zł)

  196 442

  160 301

  Wskaźnik C/I z działalności podstawowej

  30,9%

  35,6%

  ROE (wynik netto / śr. Fundusze ogółem)

  2,9%

  1,4%

  Współczynnik wypłacalności

  28,5%

  33,9%

  Szczegółowe raporty znajdziesz na stronie  - Okresowe raporty finansowe.

  Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

  ]]>
  News Aktualności
  news-3024 Tue, 26 Apr 2022 19:58:53 +0200 Zmiany w Programie Inwestycji Strategicznych – więcej czasu na ogłoszenie przetargu https://www.bgk.pl/aktualnosc/zmiany-w-programie-inwestycji-strategicznych-wiecej-czasu-na-ogloszenie-przetargu/ Rząd przyjął dziś (26.04.2022r.) uchwałę, która wprowadza zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych. Samorządy mają teraz 9 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy inwestycyjnej na ogłoszenie przetargów. Przed zmianą okres ten wynosił 6 miesięcy. Dłuższy jest też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą.

  Ze zmian wynika, że Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), które otrzymały dofinansowanie z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych mogą ogłosić postępowania zakupowe najpóźniej do 18 sierpnia 2022 r.

  Rządowa uchwała wydłuża też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą. Samorządy po rozstrzygnięciu przetargu wnioskują do BGK o wydanie promesy inwestycyjnej, od dnia jej otrzymania miały dotąd 14 dni roboczych na podpisanie umowy z wykonawcą i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do BGK. Po zmianach termin ten wynosi 30 dni roboczych. Wydłużony termin dotyczy również samorządów, które wcześniej spóźniły się ze złożeniem oświadczenia – od dziś one także mają 30 dni na przekazanie go do BGK.

  Wprowadzone przez rząd zmiany wynikają z postulatów samorządów i przedsiębiorców, a także z wywołanej przez rosyjską agresję na Ukrainę sytuacji w gospodarce i na rynku wykonawców.

  Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program dofinansowania inwestycji realizowanych przez JST. Wsparcie może wynieść nawet 95 proc. kosztów inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem programu.

  Więcej informacji na stronie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

   

   

  ]]>
  News Aktualności
  news-3023 Mon, 25 Apr 2022 09:28:11 +0200 BGK na Torwarze - podsumowanie działań wolontariatu pracowniczego https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-na-torwarze-podsumowanie-dzialan-wolontariatu-pracowniczego/ Przez ostatnie pięć tygodni ponad 250 pracowników BGK zaangażowało się w pomoc w Hali Torwar. Był to pierwszy punkt postojowy w Warszawie, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogli odpocząć po wielodniowej podróży, zaplanować kolejne kroki i skorzystać z niezbędnego wsparcia. Wolontariusze BGK przez 35 dni, 24 godziny na dobę pomogli ponad 5 tysiącom osób.

  „Jako bank zaangażowany społecznie pomogliśmy uchodźcom z Ukrainy na kilka różnych sposobów. W pierwszych dniach wojny włączyliśmy się w organizację punktu recepcyjnego na warszawskim Torwarze. Wolontariusze BGK bardzo się starali, by Ukraińcy choć na chwilę poczuli się tutaj jak w domu. Zorganizowaliśmy również kilka zbiórek najbardziej potrzebnych rzeczy dla kobiet i dzieci. Pomoc uchodźcom z Ukrainy to nasz obowiązek. Cieszymy się, że możemy ich wspierać, a tym samym realizować misję banku i nasze wartości” – mówi Jolanta Wiewióra, dyrektor zarządzająca pionem HR i komunikacji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Pracownicy BGK, od samego początku rosyjskiej agresji, zaangażowali się w pomoc potrzebującym. Na Torwarze rozdawali ciepłe posiłki, pomagali w odbieraniu i segregacji ubrań oraz rzeczy w magazynie chemicznym i spożywczym, a także opiekowali się dziećmi na sali zabaw. Otoczyli Ukraińców opieką psychologiczną i prawną. Wielu wolontariuszy BGK, którzy znają język ukraiński lub rosyjski, pracowało jako tłumacze.

  „Nasze siostry i bracia, którzy trafili na Torwar, dostali każdą pomoc, na którą byliśmy w stanie wpaść i wymyślić w krótkim czasie. W mediach społecznościowych przez chwilę krążyła taka wiadomość, że wolontariuszowi z Torwaru wystarczy opowiedzieć o swoich pragnieniach i maksymalnie w 27 minut jest w stanie je spełnić” – relacjonuje Alicja Deba, pracownica BGK.

  „Dziękujemy wszystkim z całego serca. Tym, którzy byli osobiście i tym, którzy wspomagali działania darami i całym zapleczem logistycznym. Połączenie tych wszystkich elementów zaowocowało mądrym i celowym wsparciem. Ta pomoc płynęła prosto z serca” - podsumowuje Joanna Kula, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności w BGK.

  Chociaż Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył działania na Torwarze, dalej pomaga uchodźcom. Dzięki Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego wspiera placówki przedszkolne przyjmujące dzieci z Ukrainy. Poprzez Fundację "Empiria i Wiedza" utworzył platformę, za pośrednictwem której Ukraińcy mogą szukać pracy w Polsce i zostać profesjonalnie przygotowani do jej podjęcia.

  Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

  ]]>
  News Aktualności