BGK https://www.bgk.pl/ pl_PL Thu, 13 May 2021 13:40:52 +0200 Thu, 13 May 2021 13:40:52 +0200 TYPO3 EXT:news news-2859 Mon, 10 May 2021 11:40:25 +0200 BGK wdraża gwarancje leasingu https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-wdraza-gwarancje-leasingu/ Mikro, małe i średnie firmy otrzymają nowe ułatwienie w dostępie do finansowania. Gwarancje BGK dla leasingu wykorzystują środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Pomogą wygenerować akcję leasingową o wartości 5,6 mld zł i wesprą przedsiębiorców oraz polską gospodarkę w trudnym okresie pandemii koronawirusa. Nowe gwarancje BGK zabezpieczą do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem.

Całkowita kwota środków trwałych sfinansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2019 r. 78 mld zł, w ubiegłym roku było to 70 mld zł. Leasing to istotne źródło finansowania potrzeb MŚP. Teraz, co szczególnie ważne dla firm w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, przedsiębiorcy będą mieli do niego łatwiejszy dostęp. Jednocześnie firmy leasingowe, które podpisały umowę o współpracy z BGK, udzielą leasingu na korzystniejszych warunkach.

Zobacz film: BGK wdraża gwarancje leasingu

Dzięki nowym gwarancjom leasingodawcy mogą zaproponować korzystniejsze od standardowych warunków, m.in. obniżyć marżę leasingu/pożyczki, wydłużyć okres trwania leasingu/pożyczki, zwiększyć kwotę leasingu/pożyczki, obniżyć wymagania co do poziomu innych zabezpieczeń. BGK jest pierwszym bankiem rozwoju, który wykorzystuje środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w formule regwarancji, aby zaoferować wsparcie dla biznesu.

– "Elastycznie reagujemy na aktualne potrzeby gospodarki i społeczeństwa, czego przykładem jest pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorców, których dotknęła pandemia. Firmy skorzystały z niego już 100 tysięcy razy a finansowanie wygenerowane dla gospodarki przekracza 76 mld zł. Budujemy partnerskie relacje i współpracę z rynkiem finansowym i sektorem publicznym. Wspólnie z naszymi partnerami – Ministerstwem Finansów, Związkiem Polskiego Leasingu i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym – pomagamy tym firmom, które korzystają z leasingu lub pożyczki leasingowej jako alternatywy dla kredytu bankowego. Razem inicjujemy działania i tworzymy rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju" - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK. 

Gwarancja dla leasingu parametry: gwarancja obejmuje do 80 proc. kapitału transakcji leasingowej; maksymalny okres gwarancji:10 lat; gwarancja zabezpiecza spłatę leasingu lub pożyczki leasingowej; maksymalna kwota gwarancji: 800 000 EUR, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta w przypadku leasingobiorców prowadzących działalność: w sektorze rybołówstwa i akwakultury wynosi 120 000 EUR, w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych wynosi 100 000 EUR; prowizja płatna od kwoty gwarancji: za 1, 2 i 3 rok trwania gwarancji – 0,2 proc.; za 4 i kolejny rok trwania gwarancji – 0,3 proc. W prawym górnym rogu logo BGK.

– "Przedsiębiorcy już od ponad roku walczą z efektami pandemii, które realnie wpływają na polską gospodarkę. Wspólnie z partnerami z BGK i EFI postanowiliśmy przygotować nowe kompleksowe rozwiązanie pomocowe, które będzie dotyczyło zarówno umowy leasingowej jak i pożyczki leasingowej" – mówi Paweł Pach, Przewodniczący KW Związku Polskiego Leasingu. –  "Firmy leasingowe, które będą dystrybuować nowe produkty, będą mogły bardziej elastycznie kreować ich politykę cenową, będą w stanie wydłużać okres leasingowania czy zwiększać kwotę finansowania. Parametrem, który najbardziej optymistycznie nas dziś nastraja, jest fakt gwarantowania przez BGK, aż do 80 proc. wartości umowy. Należy podkreślić, że sam program jest bardzo istotnie wyposażony w kapitał, który pozwoli wykreować transakcje leasingowe o wartości ponad 5 mld zł (5,6 mld zł). Spodziewamy się dużego zainteresowania tym programem wśród wszystkich przedsiębiorstw leasingowych zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu".

Gwarancja korzysta z regwarancji EFI i środków Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). Powstała przy wsparciu Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. BGK wykorzystał możliwość stworzoną przez polski rząd w wyniku przystąpienia Polski do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

- "Podpisana przez Bank Gospodarstwa Krajowego umowa o nowej portfelowej linii gwarancyjnej to bardzo dobra wiadomość dla Polski i dla naszego sektora leasingu. Dzięki temu polskie firmy, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, skorzystają z instrumentów oferowanych na korzystnych warunkach dzięki gwarancjom w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego" – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

63% polskich przedsiębiorców uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania działalności. Na drugim miejscu znalazła się linia kredytowa, która jest ważna dla ponad połowy firm MŚP (55%), na kolejnym miejscu przedsiębiorcy wymieniają dotacje (49%).

Niniejsze finansowanie korzysta ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2858 Sun, 09 May 2021 09:29:54 +0200 Order Krzyża Terra Mariana dla Prezes BGK https://www.bgk.pl/aktualnosc/order-krzyza-terra-mariana-dla-prezes-bgk/ Prezydent Republiki Estońskiej przyznała odznaczenie państwowe prezes zarządu BGK Beacie Daszyńskiej-Muzyczka za wkład w pogłębienie przyjaznych relacji z Estonią.

W tym roku minęła 103. rocznica powstania Republiki Estońskiej. Z tej okazji Prezydent Estonii, Kersti Kaljulaid przyznała 152 odznaczenia państwowe Order Krzyża Terra Mariana. Wśród odznaczonych znalazła się Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

- W imieniu swoim, Polski i wszystkich zaangażowanych w budowę Inicjatywy Trójmorza bardzo dziękuję Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid za ten wielki zaszczyt! - napisała na swoim Twitterze prezes BGK. Na oficjalnej stronie Prezydent Estonii czytamy: ,,Odznaczenia są wyrazem uznania za determinację w działaniu i wierność wartościom, na których opiera się współczesna Estonia - otwartości i demokracji, wiedzy i przedsiębiorczości (…).

Prezydent Estonii, wręczając Order Beacie Daszyńskiej-Muzyczka stwierdziła, że nikt tak wytrwale i ciężko jak ona nie pracował na rzecz Inicjatywy Trójmorza. To wysiłki prezes BGK – zdaniem prezydent Kaljulaid - przekonały polityków z regionu, że ważne są nie tylko wspólne projekty infrastrukturalne, ale też by te projekty przynosiły zwrot z inwestycji.

Estonia dołączyła do Funduszu Trójmorza we wrześniu 2020 r., jako trzecie państwo po Polsce i Rumunii, i zobowiązała się do zainwestowania 20 mln euro. Według ministra spraw zagranicznych Estonii, Urmasa Reinsalu, fundusz stanowi silny bodziec do przezwyciężenia strategicznych braków w inwestycjach infrastrukturalnych, szczególnie w takich obszarach, jak bezpieczeństwo energetyczne, sieci cyfrowe i połączenia transportowe. Z kolei minister finansów Estoniii Martin Helme mówił, że fundusz zapewni estońskim firmom dodatkowe możliwości pozyskiwania kapitału w regionie Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego, o czym informowało Polskie Radio.

Fundusz Trójmorza to ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Jego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach – transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Obok zacieśnienia współpracy oraz poprawy infrastruktury w regionie, celem Funduszu jest także przyniesienie zysku jego inwestorom. Za inwestycje Funduszu odpowiadają profesjonalne i niezależne podmioty.

Inwestorami w Funduszu mogą być instytucje reprezentujące państwa Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy z całego świata. Zakłada się, że docelowo Fundusz będzie dysponować od 3 do 5 miliardami euro, inwestując w projekty o łącznej wartości do 100 mld euro. Środki Funduszu są uzupełnieniem dla pieniędzy publicznych i funduszy unijnych.

 

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2857 Fri, 07 May 2021 11:18:13 +0200 Kredyt na innowacje technologiczne – podpisywanie umów o dofinansowanie https://www.bgk.pl/aktualnosci/kredyt-na-innowacje-technologiczne-podpisywanie-umow-o-dofinansowanie/ Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem na podpisanie umowy o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR jest 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie nie będzie możliwe zawarcie umowy o dofinansowanie, niezależnie od faktu przyznania promesy premii technologicznej.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o rzetelne i sprawne przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie. Obserwujemy rosnącą liczbę wezwań do uzupełnienia dokumentów przed podpisaniem umowy wynikającą z m.in. z niedbałego i niekompletnego przygotowania dokumentacji przez wnioskodawców. Znacząco wydłuża to proces podpisania umowy o dofinansowanie, co w niektórych przypadkach może uniemożliwić podpisanie umowy w przed ostatecznym terminem kontraktacji – 31.12.2021. Regulamin konkursu wskazuje dopuszczalny czas na przekazanie kompletu dokumentacji do BGK jako 67 dni od otrzymania promesy premii technologicznej – uprzejmie prosimy o maksymalne możliwe skrócenie tego czasu, co zwiększy szanse na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy, że realizacja projektów powinna zostać zakończona do czerwca 2023 r.

Wobec powyższego prosimy o:

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku lub treścią wezwań przesłanych przez BGK,

- jak najsprawniejsze kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie i przekazywanie ich do BGK w terminie krótszym niż 67 dni

- terminowe przekazywanie dokumentów w odpowiedzi na wezwania do uzupełnień przesyłane przez BGK,

- oparcie harmonogramu realizacji projektu o realistyczne planowanie – termin zakończenia realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność nie może wykraczać poza czerwiec 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieterminowego składania uzupełnień lub składania niepełnych lub nierzetelnych dokumentów BGK ma możliwość odstąpienia od podpisania umowy

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu, wskazanym w umowie o dofinansowanie lub na odwrocie promesy premii technologicznej. Usprawni to przepływ informacji i przyspieszy uzyskanie przez Państwa satysfakcjonującej odpowiedzi.

]]>
Fundusz kredytu technologicznego
news-2798 Wed, 05 May 2021 08:22:00 +0200 Dowiedz się więcej o projektach BGK https://www.bgk.pl/aktualnosc/wez-udzial-w-bezplatnych-webinarach/ Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na bezpłatne wydarzenia online, podczas których eksperci BGK omawiają wybrane programy, prezentują źródła finansowania poszczególnych projektów oraz odpowiadają na pytania uczestników.

Obserwuj naszą stronę i nie przegap żadnego ważnego wydarzenia!

Region Łódzki

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zapraszają na bezpłatny webinar:
„Eksport i ekspansja zagraniczna w programach BGK oraz KUKE ”

 Kiedy? 17 maja 2021 godz. 11.30-14.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się online w aplikacji Microsoft Teams (link do spotkania zostanie wysłany po rejestracji)

 Dla kogo? Dla Przedsiębiorców

 Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie do 16 maja br. na adres e-mail: malgorzata.pluta@bgk.pl
Pobierz szczegółową agendę spotkania (PDF, 690 KB)

Region Świętokrzyski

1. Region Świętokrzyski Banku Gospodarstwa Krajowego, Świętokrzyski Fundusz Rozwoju oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zapraszają na bezpłatny webinar: Pożyczka na rozwój turystyki „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”

 Kiedy? 19 maja 2021  godz. 11.00-12.40

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się online w aplikacji Microsoft Teams

 Dla kogo? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej lub okołoturystycznej działające na terenie województwa świętokrzyskiego

 Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie do 18 maja br. na adres e-mail: sylwia.pazdzierz@bgk.pl
Pobierz szczegółową agendę spotkania (PDF 1,1MB)
 

2. Region Świętokrzyski Banku Gospodarstwa Krajowego ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatny webinar:  "Tunezja - rynek z potencjałem dla polskich przedsiębiorców" 

 Kiedy? 27 maja 2021 godz. 10.00-12.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM

 Dla kogo? Przedsiębiorcy

 Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie na adres e-mail: szydlowska.monika@targikielce.pl
Pobierz szczegółową agendę spotkania (PDF 459,4 KB)
Pobierz prezentację Polsko-Tunezyjskie Dni Współpracy Gospodarczej (PDF, 1,6 MB)

Region Lubuski

Region Lubuski Banku Gospodarstwa Krajowego zaprasza na bezpłatny webinar: "Pakiety mieszkaniowe BGK - szansa i możliwości dla Regionu Lubuskiego". 

 Kiedy? 19 maja 2021 godz. 11.30

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się online (link do spotkania zostanie wysłany dzień przed spotkaniem)

 Dla kogo? JST oraz podmioty powiązane

 Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie na adres e-mail: sylwia.jakoubowska@bgk.pl
Pobierz szczegółową agendę spotkania (PDF 734,4 KB)

Region Śląski

Region Śląski Banku Gospodarstwa Krajowego zaprasza na bezpłatny webinar: "Pożyczka Rewitalizacyjna - oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie śląskim" oraz "Fundusz Dostępności - finansowanie poprawy dostępności i niwelowania barier architektonicznych".

 Kiedy? 20 maja 2021 godz. 10.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się online 

 Dla kogo? Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

 Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie do 18 maja na adres e-mail: kacper.pretnicki@bgk.pl lub telefonicznie: 519 018 361
Pobierz szczegółową agendę spotkania (PDF 683 KB)

Region Kujawsko-Pomorski

Region Kujawsko-Pomorski Banku Gospodarstwa Krajowego ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatny webinar: "Fundusz Dostępności - nowe możliwości likwidowania barier w budynkach"

 Kiedy? 25 maja 2021 godz. 10.00-11.20

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się online w aplikacji Microsoft Teams (link do spotkania zostanie wysłany po rejestracji)

 Dla kogo? Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

 Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie do 21 maja br. na adres e-mail: joanna.nowak@bgk.pl 
Pobierz szczegółową agendę spotkania (PDF, 617 KB)

Region Podlaski, Lubelski oraz Podkarpacki

Region Podlaski, Region Lubelski oraz Region Podkarpacki Banku Gospodarstwa Krajowego mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatny webinar: "Pożyczka z Funduszu Dostępności - finansowanie poprawy dostępności i niwelowania barier architektonicznych".

 Kiedy? 26 maja 2021 godz. 11.00-12.30

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się online w aplikacji Microsoft Teams (link do spotkania zostanie wysłany po rejestracji)

 Dla kogo? Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

 Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie do 24 maja br. na adres e-mail: urszula.bielawiec@bgk.pl 
Pobierz szczegółową agendę spotkania (PDF, 579,4 KB)

]]>
Aktualności
news-2855 Fri, 30 Apr 2021 13:15:40 +0200 Jak oszczędzić czas i wygodnie podpisywać dokumenty? Sprawdź dlaczego powinieneś używać kwalifikowanego podpisu elektronicznego! https://www.bgk.pl/aktualnosci/jak-oszczedzic-czas-i-wygodnie-podpisywac-dokumenty-sprawdz-dlaczego-powinienes-uzywac-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego/ Czy we współpracy z BGK korzystali już Państwo z kwalifikowanych podpisów elektronicznych? To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, z którego można korzystać bez wychodzenia z domu lub biura na komputerze, tablecie czy smartfonie.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest tak samo ważny jak podpis odręczny, jego stosowanie jest zgodne z polskim i europejskim prawem. Dzięki niemu nie trzeba już drukować dokumentów i wysyłać ich w postaci papierowej. Podpis można złożyć w dowolnym momencie, w łatwy sposób, a podpisany dokument od razu wysłać do odbiorcy. Kwalifikowany podpis elektroniczny zapewnia pełne bezpieczeństwo danych, a osoby niepowołane nie mogą go sfałszować, ani zmienić treści podpisanych dokumentów. Nie trzeba już drukować i przechowywać papierowych dokumentów, więc zyskuje też środowisko.
 

We współpracy z BGK kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą Państwo podpisać m.in.:

 • umowy cywilno-prawne zawierane na odległość (np. umowa kredytu)
 • dyspozycje dotyczące usług bankowych
 • wnioski o udostępnienie nowych usług (np. kredyt, gwarancja, rachunek)
 • umowy zawierane za pośrednictwem platformy zakupowej (dotyczy dostawców BGK).

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest przypisany do osoby fizycznej, dlatego można z niego korzystać nie tylko w sprawach służbowych, ale także na przykład w osobistych kontaktach z urzędami.

Więcej informacji o kwalifikowanych podpisach elektronicznych, możliwościach ich zastosowania i o tym, jak pozyskać taki podpis, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej - podpis kwalifikowany.

 

]]>
news-2854 Wed, 28 Apr 2021 18:18:44 +0200 BGK: w 2020 r. 120 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-w-2020-r-120-mld-zl-wsparcia-dla-polskiej-gospodarki/ Bank Gospodarstwa Krajowego – państwowy bank rozwoju – w 2020 r. wygenerował 120 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii COVID-19. Dla porównania, to kwota bliska jednej czwartej budżetu Polski (po stronie wydatkowej) na rok 2021. BGK w ciągu ostatniego roku bardzo rozszerzył działalność wspierającą polską gospodarkę, nie zaniedbując projektów na rzecz poprawy komfortu życia Polaków. Od początku pandemii polscy przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego 100 tysięcy razy.

Przypomnijmy, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest głównym partnerem państwa w rządowych programach społeczno-gospodarczych, które wspierają przedsiębiorczość, a także inwestycje infrastrukturalne, mieszkaniowe oraz poprawiające innowacyjność polskiego biznesu na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Rok 2020 należał do najtrudniejszych dla polskiej gospodarki po 1989 roku. Był to też rok próby dla Banku Gospodarstwa Krajowego, który we współpracy z rządem i sektorem bankowym przygotował bezprecedensowy pakiet wsparcia dla polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Celem kilkunastu programów wsparcia - obok tradycyjnego stymulowania rozwoju firm - była pomoc w utrzymaniu się na rynku i zachowaniu setek tysięcy zagrożonych likwidacją miejsc pracy. Dzięki nim do gospodarki wpłynęło 120 mld zł.  

"Zarówno ubiegły rok, jak i obecny charakteryzują się niespotykaną w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nieprzewidywalnością i zaburzeniami w działaniu światowej, w tym polskiej gospodarki. Jako państwowy bank rozwoju i bezpośredni partner rządu musieliśmy szybko i skutecznie reagować na rozlewający się światowy kryzys. Utrzymywaliśmy działanie dotkniętych nim branż w Polsce, ale też równocześnie realizowaliśmy swoje zwykłe zadania związane ze wsparciem społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Dzięki bardzo dobrej współpracy z sektorem bankowym udzieliliśmy ponad 65 tysiącom polskich przedsiębiorców gwarancji i poręczeń, które zabezpieczyły prawie 55 mld zł kredytów" – powiedziała prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Rok 2020 w liczbach to: 120 mld zł wygenerowanego wsparcia dla gospodarki; 76 tys. gwarancji i poręczeń, które zabezpieczyły 55 mld zł kredytów dla MŚP; 100 tys. wsparć dla polskich przedsiębiorców w pandemii; 4,38 mld zł wartość wsparcia z regionalnych programów operacyjnych; 45,9 mld zł zaangażowania kredytowego brutto w gospodarkę; 315,7 mln zł zysku netto. W prawym górnym rogu logo BGK.

"Wciąż zwiększamy naszą aktywność międzynarodową. Fundusz Trójmorza, którego jesteśmy pomysłodawcą, inicjatorem i współzałożycielem wciąż się rozwija i staje się coraz istotniejszym projektem w naszej części Europy. Będzie też mieć wpływ na budowę silniejszej Unii Europejskiej jako całości. Mamy też swoje przedstawicielstwa już w czterech najważniejszych centrach finansowych Europy, a wraz z naszymi klientami, polskimi przedsiębiorcami działamy w 72 krajach świata" - dodała prezes Daszyńska-Muzyczka.

Wsparcie polskiej gospodarki

Zaangażowanie kredytowe BGK w 2020 r. wyniosło brutto 45,9 mld zł i było o blisko 2 mld zł wyższe niż rok wcześniej.

Jednym z podstawowych zadań BGK jest wspieranie sektora MŚP w finansowaniu potrzeb rozwojowych, w tym inwestycyjnych, również poprzez działalność poręczeniowo-gwarancyjną. W 2020 roku doszły do tego działania pomocowe związane z COVID-19. W sumie, w całym zeszłym roku, bank we współpracy z sektorem bankowym udzielił prawie 76 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 25,6 mld zł (wobec odpowiednio 51,2 tys. i 13,9 mld zł w 2019 r.), które zabezpieczyły 54,9 mld zł kredytów. Polscy przedsiębiorcy tradycyjnie najchętniej korzystali z programu gwarancji de minimis. Łącznie od początku programu z gwarancji BGK skorzystało już ponad 210 tysięcy przedsiębiorstw, z czego w samym roku 2020 aż 65,5 tysiąca.

Bank wspiera także rozwój mieszkalnictwa między innymi poprzez finansowanie budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, w tym mieszkań budowanych przez TBS w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego. W 2020 roku sektor społecznego budownictwa czynszowego wybudował 2559 mieszkań. Nie byłoby to możliwe bez kredytów udzielonych przez BGK: 36 kredytów o wartości 235,5 mln zł, finansujących budowę ponad 1615 mieszkań oraz 13 kredytów budowlanych o wartości 60,9 mln zł przeznaczonych na wybudowanie 944 mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach.

BGK obsługuje finanse publiczne i zadania rządowe m.in. poprzez zarządzanie i administrowanie funduszami przepływowymi, które nie są ujmowane w bilansie BGK. Środki z funduszy wspierają infrastrukturę transportową, studentów, naukę, przedsiębiorców czy poprawę jakości budynków. Największym funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest obecnie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FPCOV-19). Środki Funduszu służą wsparciu finansowemu sektora publicznego i wielu obszarów gospodarki, przyczyniając się do zminimalizowania skutków społeczno-gospodarczych związanych z pandemią. Bank zarządza przepływami środków finansowych. Bilans oraz rachunek zysków i strat Funduszu jest wyłączony z bilansu oraz rachunku zysków i strat Banku. Łączne wpływy FPCOV-19 w 2020 roku wyniosły 110,4 mld zł. Wpływy z głównego źródła zasilania Funduszu, tj. pochodzące z emisji obligacji, które przeprowadził na rzecz Funduszu BGK wyniosły 100,8 mld zł. Fundusz zasiliły też środki z budżetu państwa w kwocie 9,6 mld zł. Łączne wydatki Funduszu wyniosły 92,8 mld zł, w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły ponad 92,7 mld zł.

Drugim pod względem wielkości funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest Krajowy Fundusz Drogowy, będący głównym źródłem finansowania dróg krajowych, których budowę i modernizację realizuje rząd w wieloletnich programach drogowych. Od 2004 r. praktycznie wszystkie drogi krajowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe, powstały z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Łączne wydatki KFD przekroczyły 187 mld zł, z których powstało około 1,3 tys. km autostrad i ponad 2,2 tys. km dróg ekspresowych. W 2020 roku BGK zawarł z EBI dwie umowy finansowe: „Modernizacja dróg w Polsce IV” na kwotę 150 mln EUR oraz „Droga ekspresowa S6 (Bożepole – Trójmiasto)” na kwotę 150 mln EUR.

Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2020 roku wyniosły około 17,8 mld zł, w tym: płatności z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wyniosły 13,2 mld zł, wydatki związane z finansowaniem systemu poboru opłat za przejazd 400 mln zł, wydatki związane z obsługą obligacji i kredytów wyniosły 2,2 mld zł (na obsługę obligacji wydano 0,6 mld zł, na obsługę kredytów 1,6 mld zł), a wydatki na rzecz operatorów autostrad płatnych wyniosły 1,9 mld zł.

Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2020 roku wyniosły około 17,8 mld zł, w tym: płatności z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wyniosły 13,2 mld zł, wydatki związane z obsługą obligacji i kredytów wyniosły 2,2 mld zł (na obsługę obligacji wydano 0,6 mld zł, na obsługę kredytów 1,6 mld zł).Zarządzanie środkami UE

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem administracji rządowej i samorządowej w realizacji programów europejskich. Bank obsługuje programy o zasięgu krajowym i regionalnym, współpracując z dysponentami środków krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W perspektywie unijnej 2014-2020 zarządy 15 województw powierzyły bankowi rolę Menadżera Funduszu Funduszy oraz środki unijne, którymi dysponują w regionalnych programach operacyjnych (RPO). Pieniądze trafiły do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspierając ich rozwój, podnosząc efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym oraz MŚP, pomagając w instalacji odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji oraz rozwoju rynku pracy.

Wartość środków przekazanych do BGK w podziale na województwa. Województwo: pomorskie 0,5mld zł; zachodniopomorskie 0,4 mld zł; lubuskie 0,2 mld zł; wielkopolskie 0,6 mld zł; kujawsko-pomorskie 0,1 mld zł; warmińsko-mazurskie 0,3 mld zł; podlaskie 0,3 mld zł; mazowieckie 0,2 mld zł; łódzkie 0,6 mld zł; dolnośląskie 0,6 mld zł; opolskie 0,2 mld zł; świętokrzyskie 0,4 mld zł; lubelskie 0,4 mld zł; małopolskie 0,6 mld zł; podkarpackie 0,5 mld zł. Województwo i alokacja środków: dolnośląskie 613,3; kujawsko-pomorskie 135,9; lubelskie 404,6; lubuskie 198,0; łódzkie 570,9; małopolskie 555,4; mazowieckie 225,7; opolskie 227,6; podkarpackie 502,9; podlaskie 265,4; pomorskie 459,9; świętokrzyskie 359,5; warmińsko-mazurskie 254,1; wielkopolskie 605,7; zachodniopomorskie 401,8. Suma 5 780,7.Wartość środków przekazanych do BGK w podziale na województwa

Pakiet unijnych produktów dłużnych udostępnianych przez BGK ze środków RPO 2014-2020 obejmuje: pożyczki, poręczenia oraz wejścia kapitałowe. Do 31 grudnia 2020r. wartość udzielonych wsparć w formie instrumentów dłużnych ze środków RPO 2014-2020 wyniosła 4,38 mld zł.

Wynik finansowy

Wynik netto BGK za 2020 rok wyniósł 315,7 mln zł. Wynik brutto wyniósł 369,9 mln zł.

Podstawowe parametry finansowe działalności BGK. Wynik netto (mln zł) w 2020 – 315,7, w 2019 – 511,2; Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł) w 2020 – 45 935, w 2019 – 44 024; Kapitał ogółem (mln zł) w 2020 – 23 874, w 2019 – 18 675,2; Suma bilansowa (mln zł) w 2020 – 160 301,2, w 2019 100 604,2; Wskaźnik kosztów administracyjnych z działalności podstawowej w 2020 – 35,6 proc, w 2019 – 34,1 proc; ROE (wynik netto/śr. fundusze ogółem) w 2020 – 1,4 proc, w 2019 – 2,7 proc; Współczynnik wypłacalności (kalkulacja z wyłączeniem funduszy przepływowych) w 2020 – 33,1 proc., w 2019 – 28,7 proc.

Aktywność poza Polską

W 2020 roku na arenie międzynarodowej BGK prowadził aktywną i regularną współpracę z czterema grupami podmiotów publicznych: międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zagranicznymi bankami i instytucjami rozwoju, stowarzyszeniami międzynarodowymi i Komisją Europejską.

W 2020 roku, BGK uzyskał akredytację Komisji Europejskiej (tzw. pillar assesment), co daje możliwość zarządzania instrumentami KE w roli partnera wdrażającego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

BGK wciąż mocno angażuje się w Fundusz Trójmorza. Po szczycie Inicjatywy Trójmorza w Tallinie, kierownictwo BGK zwiększyło wkład banku w Fundusz z 500 do 750 mln EUR.

W 2020 roku bank kontynuował proces tworzenia nowych i rozwijania istniejących przedstawicielstw BGK. W ostatnich latach bank utworzył cztery przedstawicielstwa: w Belgii (Bruksela), Niemczech (Frankfurt nad Menem), Wielkiej Brytanii (Londyn) i Niderlandach (Amsterdam). W najbliższych planach jest ustanowienie kolejnych placówek w USA i Singapurze.

Na koniec 2020 r. BGK był obecny ze swoimi klientami na 72 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach.

Sprawozdanie za 2020 r. dostępne jest na stronie okresowe raporty finansowe.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2853 Wed, 21 Apr 2021 10:14:02 +0200 Prezes BGK w gronie ekspertów Kolegium Polityki Międzynarodowej Prezydenta https://www.bgk.pl/aktualnosc/prezes-bgk-w-gronie-ekspertow-kolegium-polityki-miedzynarodowej-prezydenta/ Prezydent Andrzej Duda powołał Beatę Daszyńską-Muzyczka do Kolegium Polityki Międzynarodowej. Prezes BGK znalazła się w gronie przedstawicieli ze świata nauki i instytucji publicznych. Pierwsze posiedzenie Kolegium odbyło się 15 kwietnia w Pałacu Prezydenckim.

Kolegium Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP to forum ekspertów i doradców, zajmujących się najważniejszymi kwestiami polskiej polityki zagranicznej.

„Są w nim więc ci, którzy specjalizują się w sprawach gospodarczych, finansowych. Są przedstawiciele tych, którzy na co dzień zajmują się kwestiami związanymi z historią, z kulturą, z tymi elementami, które dla realizacji szeroko pojętej polityki międzynarodowej mają ogromne znaczenie” — mówił prezydent. Wyjaśnił, że w jego zamierzeniu Kolegium ma służyć „debacie, dyskusji, ocenie i wskazywaniu”.

Prezydent podkreślił, że przed Polską stoi ogromna szansa rozwojowa, również w znaczeniu gospodarczym. Mówił w tym kontekście m.in. o budowaniu bezpieczeństwa Polski przy wsparciu NATO, rozwijaniu własnego zaplecza militarnego, polskiej obecności w ONZ, UE czy Trójmorzu.

„Bardzo dziękuje Panu Prezydentowi za powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji. Będziemy robić wszystko, by Inicjatywa Trójmorza rozwijała się dla dobra Polski i całej Europy” – napisała na swoim Twitterze Beata Daszyńska-Muzyczka.

Kolegium będzie działało przy Biurze Polityki Międzynarodowej. Jego celem jest spojrzenie na sprawy polityki międzynarodowej w pełnym spektrum. Dzięki współpracy z ekspertami i szerokiej debacie będzie można stworzyć najlepszą koncepcję, a także określić priorytety dla polityki międzynarodowej.

Fot.: Marek Borawski / KPRP

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2852 Wed, 21 Apr 2021 09:45:08 +0200 Gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej – informacje dla Leasingodawców https://www.bgk.pl/aktualnosc/gwarancja-splaty-leasingu-pozyczki-leasingowej-informacje-dla-leasingodawcow/ Obecnie w BGK trwają prace nad udostępnieniem dla przedsiębiorców z sektora  MŚP nowego instrumentu gwarancyjnego, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców w dostępie do finansowania leasingowego.  

Nowa gwarancja zabezpieczy spłatę należności z tytułu transakcji leasingowej (leasing lub pożyczkę leasingową) oferowanej przez firmy leasingowe (leasingodawców).

BGK dzięki umowie podpisanej z leasingodawcą  udostępni limit gwarancyjny na podstawie, którego obejmie gwarancją transakcje leasingowe.  

Firmy leasingowe zainteresowane współpracą z BGK zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: umowy.gwarancje@bgk.pl.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2851 Mon, 19 Apr 2021 09:41:40 +0200 BGK udzielił wsparcia polskim przedsiębiorcom 100 tysięcy razy w trakcie pandemii https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-udzielil-wsparcia-polskim-przedsiebiorcom-100-tysiecy-razy/ Przez cały czas trwania pandemii Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wsparcia polskim przedsiębiorcom 100 tysięcy razy, a skala tej pomocy to ponad 72 mld zł finansowania wygenerowanego dla gospodarki. To dowód na elastyczność w spełnianiu oczekiwań i szybkość oraz sprawność działania polskiego banku rozwoju.

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego, która w okresie kryzysu nabrała szczególnego znaczenia, jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju. W realizacji tej misji niezwykle ważne są szybkość i skuteczność działania, ścisła współpraca z całym sektorem bankowym, a także wsłuchiwanie się w potrzeby zgłaszane przez firmy, np. problem z utrzymaniem płynności finansowej, a następnie oferowanie konkretnego wsparcia.

„Po rozwiązania Banku Gospodarstwa Krajowego i sektora finansowego przedsiębiorcy sięgnęli ponad 100 tysięcy razy. Dzisiaj możemy ogłosić, że podpisaliśmy 100 tysięcy umów, a łączna wartość zabezpieczona instrumentami finansowymi dostarczonymi przez BGK to ponad 72 mld zł” – deklaruje Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Zobacz film: 100 tysięcy wsparć

BGK dopasowuje programy do wciąż zmieniającej się sytuacji. Przygotowując lub zmieniając dotychczasowe rozwiązania, bierze pod uwagę m.in. to, które branże mogą potrzebować największej pomocy. W 2020 roku zaproponował wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od wielkości czy branży, kilkanaście programów pomocowych.

BGK, dzięki gwarancjom, znacząco zwiększa szansę przedsiębiorców na uzyskanie kredytu, wspiera ich rozwój i wzmacnia konkurencyjność na rynku. Pod względem zabezpieczonej kwoty kredytu gwarancje de minimis to najpopularniejszy instrument wsparcia dla  MŚP. Skuteczność działań BGK potwierdzają również badania gwarancji Biznesmax, które wyraźnie wskazują, że połowa firm korzystających z kredytów z gwarancją Biznesmax, utrzymała płynność finansową oraz uniknęła dzięki nim zwolnień lub je ograniczyła.

Wśród programów pomocowych znalazły się również dwa zupełnie nowe programy gwarancyjne, które wymagały notyfikacji przez Komisję Europejską. Pierwszy to program gwarancji płynnościowych z utworzonego w tym celu Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Drugi to unikatowy na skalę Unii Europejskiej program gwarancji spłaty limitu faktoringowego dla wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość.

„To wspólna praca z firmami faktoringowymi pozwoliła wypracować kolejny produkt jak gwarancje faktoringowe - ogromnie ważny instrument zapewniający płynność firm. Program wypracowany wspólnie z firmami faktoringowymi cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Kolejne rozwiązanie jest przygotowywane wspólnie z firmami leasingowymi” - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka.

Polski bank rozwoju nie ustaje w działaniach pomocowych i wciąż przygotowuje programy do zmieniającej się sytuacji. „Program leasingowy stanowi doskonałe uzupełnienie wielu rozwiązań, którymi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Fantastyczna współpraca banków, firm faktoringowych i firm leasingowych pozwala tworzyć nowe instrumenty, nowe produkty, nowe rozwiązania dostarczane do przedsiębiorców” – deklaruje prezes BGK.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2850 Thu, 15 Apr 2021 12:00:30 +0200 Wiele MŚP dzięki gwarancjom de minimis zachowało miejsca pracy https://www.bgk.pl/aktualnosc/wiele-msp-dzieki-gwarancjom-de-minimis-zachowalo-miejsca-pracy/ Można szacować, że finansowanie pozyskane przez firmy dzięki zabezpieczeniu w formie gwarancji de minimis przełożyło się na 125 tys. miejsc pracy utworzonych i – co ważne w okresie kryzysu – aż 184 tys. zachowanych miejsc pracy. Natomiast ¾ firm bez gwarancji nie dostałoby kredytu, lub otrzymałyby go na gorszych warunkach.

Według raportu BGK „Efekty programu gwarancji de minimis” od marca 2013 roku, od kiedy program istnieje, do listopada 2020 roku suma udzielonych gwarancji de minimis osiągnęła ponad 87 mld złotych, a suma wygenerowanego w tym okresie kredytu ok. 148,4 mld złotych. Te pieniądze nie pojawiłyby się w polskiej gospodarce bez wsparcia BGK.

- Nasze programy, wspierają w rozwoju firmy z każdej branży i każdej wielkości. Z badania, które przeprowadziliśmy wynika, że bez gwarancji de minimis aż połowa MŚP znalazłaby się w luce finansowej. To oznacza, że bez wsparcia BGK przedsiębiorcy nie uzyskaliby kredytu lub uzyskaliby go w niższej wartości. Dodatkowo 1/5 firm, które pozyskałyby kredyt nawet bez gwarancji, otrzymałyby go na gorszych warunkach, co również stanowi ograniczenie w dostępie do finansowania. Łącznie w szeroko pojętej luce finansowej znalazłoby się więc 73% firm – tłumaczy Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Efekty programu gwarancji de minimis: 42% badanych firm nie miało wystarczającego zabezpieczenia dlatego skorzystało z gwarancji de minimis, 73% badanych firm uważa, że bez gwarancji nie dostałoby kredytu lub dostałoby ale na gorzych warunkach, 48% badanych firm uznało, że finansowanie gwarancją de minimis w dużym lub bardzo dużym stopniu pomogło im przetrwać kryzys

Jak pokazuje raport, w trakcie pandemii aż 77 proc. firm dzięki wsparciu BGK, mogło skupić się na utrzymywaniu zatrudnienia.

- Poprzez nasze rozwiązania wspieramy także miejsca pracy. Taki wynik bezpośrednio świadczy o silnym wpływie kryzysu na politykę zatrudnienia w sektorze MŚP i o wadze udzielonego wsparcia finansowego w zatrzymywaniu negatywnych efektów w postaci zwolnień. Można szacować, że finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 125 tys. miejsc pracy utworzonych i – co ważne w okresie kryzysu – aż 184 tys. zachowanych miejsc pracy – mówi Mateusz Walewski z BGK.

Według raportu bez gwarancji BGK aż 52 proc. przedsiębiorstw w 2020 r. nie uzyskałoby kredytu. Jest to wynik dwukrotnie większy niż w 2019 r. W największym stopniu dotyczy to firm najmłodszych (59 proc.), usługowych, w tym z branży hotelarsko-gastronomicznej (HORECA), które zostały w największym stopniu objęte obostrzeniami w pandemicznymi (50 proc.). Dotyka to też firm, które działają lokalnie (46 proc.) oraz prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (43 proc.) oraz handlową (40 proc.).

- Prawie połowa badanych przedsiębiorców stwierdziła, że gwarantowane programem finansowanie w bardzo dużym lub dużym stopniu pomogło im przetrwać kryzysową sytuację. Najsilniej pomoc odczuły firmy lokalne. Co ważne, podczas trwania kryzysu, 4/5 badanych firm nie miała problemu ze spłatą gwarantowanego przez BGK kredytu. Te doświadczające trudności najczęściej posiłkowały się innym wsparciem z tarczy antykryzysowej lub korzystały z wakacji kredytowych – dodaje Mateusz Walewski.

Według deklaracji badanych przedsiębiorców, to firmy o lokalnym zasięgu najczęściej nie pozyskałyby kredytu bez gwarancji de minimis (58 proc.), a w następnej kolejności regionalne – działające na terenie jednego województwa (56 proc.). Firmy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym nieznacznie rzadziej dotknął ten problem – 47 proc. firm reprezentujących te zasięgi działania nie dostałoby kredytu bez gwarancji BGK.

- Inicjujemy działania i tworzymy rozwiązania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa to właśnie inwestycje są jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na odbudowę gospodarki. Dlatego cieszy nas, że mimo kryzysowej sytuacji około 1/3 firm, po uzyskaniu kredytu obrotowego z gwarancją na tyle polepszały swoją pozycję, że dokonały inwestycji – wyjaśnia Mateusz Walewski.

W poprzednich latach odsetek firm, które przeznaczały pozyskane środki na inwestycje był wyższy niż w 2020 r. Wynika to z faktu, że większość MŚP w okresie pandemii wstrzymała decyzje o inwestycjach, przekierowując zasoby finansowe przede wszystkim na przetrwanie i utrzymanie zatrudnienia.

Zapoznaj się z pełnym raportem przygotowanym przez BGK.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2849 Wed, 14 Apr 2021 07:55:33 +0200 Zmiany w Regulaminach rachunków bankowych  https://www.bgk.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-zmian-w-regulaminach-rachunkow-bankowych-obowiazujacych-od-30-kwietnia-2021-r/ 30 kwietnia 2021 r. BGK wprowadza zmiany w następujących regulaminach:

 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego (PDF, 1 MB) .
 2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego (PDF, 960 KB).

Wprowadzone zmiany:

 • umożliwiają zapłatę należności celnych z rachunku VAT, zgodnie z ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
 • regulują możliwość składania dokumentów bankowych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej,
 • upoważniają Bank do pobrania zaległych opłat i prowizji z innego rachunku Posiadacza rachunku niż przez niego wskazany w Umowie;
 • regulują zakres umocowania w systemie bankowości elektronicznej bez powiązania z Kartą Wzorów Podpisów;
 • porządkują i doprecyzowują inne drobne kwestie.

Zgodnie z obowiązującymi regulaminami, Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach Regulaminu, ma prawo złożyć pisemny sprzeciw wobec tych zmian i wypowiedzieć umowę. Brak sprzeciwu i wypowiedzenia umowy oznacza akceptację zmian.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK.

]]>
news-2848 Tue, 13 Apr 2021 13:10:50 +0200 Rekordowe zainteresowanie kredytami na budownictwo społeczne. Może powstać niemal 4300 mieszkań! https://www.bgk.pl/aktualnosc/rekordowe-zainteresowanie-kredytami-na-budownictwo-spoleczne-moze-powstac-niemal-4300-mieszkan/ Wiosenny nabór wniosków w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) jest rekordowy. Do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęły wnioski o kredyty na łączną kwotę prawie 700 milionów złotych.

W programie SBC Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnych kredytów inwestorom. Finansują one budowę mieszkań dla osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a jednocześnie mają zbyt wysokie dochody, aby móc zamieszkać w lokalu komunalnym.

Z programu mogą korzystać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne. Środki można przeznaczyć na budowę mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu, budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich oraz na rewitalizację lub remont budynków, w których takie mieszkania powstaną.

Rekordowa edycja

"Pierwszy raz w historii programu SBC otrzymaliśmy w jednej edycji wnioski o kredyty na tak wysoką łączną kwotę. Niemal 700 mln zł to o ponad 20 proc. więcej niż w całym zeszłym roku, który dotychczas był najlepszy pod względem naborów. Jeśli wszystkie marcowe wnioski rozpatrzymy pozytywnie, może powstać prawie 4300 lokali mieszkalnych. SBC to jeden z ważnych programów, dzięki któremu poprawiamy dostęp Polaków do mieszkań" - mówi Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w BGK.

Kredyt SBC może sfinansować do 80 proc. kosztów inwestycji, okres kredytowania wynosi do 30 lat, a oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stawce WIBOR.

Wnioski o preferencyjne kredyty w programie SBC można składać dwa razy w roku – w edycji wiosennej i jesiennej. Wiosenny nabór wniosków trwał przez cały marzec i właśnie się skończył, kolejna edycja potrwa od 1 lipca do 30 września. Wnioski należy składać bezpośrednio do BGK.

"Pomimo wysokiego popytu na finansowanie, pieniędzy w programie nie brakuje, więc inwestorzy nie muszą obawiać się odrzucenia wniosku przez BGK z powodu braku dostępnych środków" – zapewnia Dariusz Stachera.

Środki przeznaczone na kredyty SBC pochodzą częściowo z kredytów udzielonych Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE). Preferencję w oprocentowaniu pokrywa budżet państwa.

Dotychczas, przy udziale kredytów BGK finansujących budownictwo społeczne  powstało ponad 110 tys. mieszkań czynszowych i spółdzielczych.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2846 Tue, 30 Mar 2021 17:32:34 +0200 Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N7 (runda 5) https://www.bgk.pl/aktualnosci/sklad-komisji-oceny-projektow-w-ramach-poddzialania-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-poir-n7-runda-5/ Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty złożone w 7 naborze wniosków o dofinansowanie (runda 5).

Skład Komisji Oceny Projektów.

]]>
Fundusz kredytu technologicznego
news-2845 Tue, 30 Mar 2021 16:51:04 +0200 Lista rankingowa dla 7 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – runda 5 https://www.bgk.pl/aktualnosci/lista-rankingowa-dla-7-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir-runda-5/ Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku piątej rundy siódmego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista rankingowa.

]]>
Fundusz kredytu technologicznego
news-2844 Fri, 26 Mar 2021 14:59:01 +0100 BGK, PIE oraz Cyfrowa Polska będą współpracować na rzecz budowy cyfrowego Trójmorza https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-pie-oraz-cyfrowa-polska-beda-wspolpracowac-na-rzecz-budowy-cyfrowego-trojmorza/ Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Związek Cyfrowa Polska podpisały list intencyjny o współpracy. Ma ona dotyczyć rozwoju i upowszechniania cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza, w tym m.in. budowy sieci 5G, cyberbezpieczeństwa, wspierania MŚP i start-upów czy podnoszenia świadomości i kompetencji cyfrowych.

Do podpisania listu intencyjnego o współpracy doszło w środę, 24 marca, w siedzibie BGK. Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu Banku przypomniał, że misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Podkreślił przy tym, że w tym kontekście Bank również angażuje się w działania na rzecz rozwoju całego regionu Trójmorza, czego najlepszym dowodem jest stworzony z inicjatywy BGK Fundusz Trójmorza. – Doskonale rozumiemy jak wielkie znaczenie dla rozwoju Polski i regionu mają kwestie infrastruktury cyfrowej. Jest to szczególnie widoczne teraz, w dobie pandemii. Dlatego wraz z PIE i przy współpracy ze Związkiem Cyfrowa Polska, wspieramy działania dla rozwoju cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza – zaznaczył Paweł Nierada.  

Z kolei prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który reprezentuje też koalicję branży cyfrowej i nowoczesnych technologii państw Trójmorza – CEE Digital Coalition ­– podkreśla, że Europa Środkowo-Wschodnia potrzebuje wspólnych projektów i inicjatyw związanych z szeroko pojętą cyfryzacją m.in. dlatego, by przestać dzielić Europę na dwie prędkości. – Wspólnie z BGK, które jest współzałożycielem i głównym inwestorem w Funduszu Trójmorza oraz PIE, który pełni rolę think tanku mamy wszelkie kompetencje, by inicjować z krajami Trójmorza przedsięwzięcia, które będą kształtowały i prezentowały głos przedsiębiorców sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii, obywateli i wybranych instytucji publicznych naszego regionu – mówił Michał Kanownik.

– Kraje Trójmorza to najbardziej dynamicznie rozwijający się region Unii Europejskiej, dla którego największym wspólnym wyzwaniem jest aktualnie cyfryzacja gospodarki. Gruntowna analiza ekonomiczna tego obszaru może pomóc zwiększyć konkurencyjność, ale też współpracę między krajami i firmami regionu. Mam nadzieję, że analizy przygotowywane przez ekspertów PIE przyczynią się do rozwoju gospodarek Trójmorza oraz pomogą podnieść poziom ich cyfryzacji – powiedział z kolei Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Główne tematy współpracy

Wśród tematów, które w ramach współpracy będą podejmowane znalazły się między innymi kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa, swobodnego przepływu danych oraz powszechnego dostępu do internetu i usług cyfrowych w krajach Inicjatywy Trójmorza, w tym budowy i wdrażania sieci 5G. Sygnatariusze listu zapowiadają również tworzenie programów edukacyjnych w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspieranie firm z sektora MŚP w rozwoju cyfrowym i wykorzystywaniu nowych technologii.  

W tym celu BGK, PIE i Związek Cyfrowa Polska planują organizować wspólne konferencje i debaty, a także prowadzić badania, publikować opinie i raporty, które będą kształtowały i prezentowały głos przedsiębiorców sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii, obywateli oraz wybranych instytucji publicznych z krajów Inicjatywy Trójmorza.

Jak podkreślono we wspólnym liście intencyjnym, współpraca ta jest szczególnie istotna z uwagi na "doniosłość znaczenia jaką dla gospodarek oraz przedsiębiorców z krajów Inicjatywy Trójmorza ma budowa i wdrożenie sieci 5G, które już następuje w tych krajach i umożliwia tworzenie innowacyjnych produktów oraz usług” oraz „konieczność stałego podnoszenia świadomości o cyber-zagrożeniach wśród konsumentów i przedsiębiorców z krajów Inicjatywy Trójmorza, której efektem może okazać się wzrost zapotrzebowania na usługi zapewniające bezpieczeństwo cyfrowe". W liście intencyjnym podkreślono również konieczność dostosowania się osób zatrudnionych w krajach Inicjatywy Trójmorza do nowej, cyfrowej rzeczywistości, w czym może pomóc szeroki dostęp do nowych technologii.

Dodatkowych informacji udziela:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Julita Wilczek
julita.wilczek@bgk.pl
517 883 983

Higher Media – Agencja PR dla Związku Cyfrowa Polska                          

Łukasz Antkiewicz
lukasz.antkiewicz@highermedia.pl
501 772 870

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2843 Wed, 24 Mar 2021 13:14:16 +0100 Ostrzegamy przed oszukańczymi serwisami internetowymi oferującymi kryptowaluty i inwestycje na rynku Forex https://www.bgk.pl/aktualnosci/ostrzegamy-przed-oszukanczymi-serwisami-internetowymi-oferujacymi-kryptowaluty-i-inwestycje-na-rynku-forex/ FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i Komenda Główna Policji ostrzegają przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex.

Inwestycje w kryptowaluty, a także na rynku Forex co do zasady są legalne, ale oszuści wykorzystując fałszywe serwisy internetowe, podszywają się pod pośredników i oferują ułatwienia w inwestowaniu.

Przestępcy nakłaniają potencjalnych pokrzywdzonych do zainwestowania pieniędzy, obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Proponują pomoc przy inwestowaniu, dlatego zalecamy wysoką ostrożność przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na taki cel.

Wyłudzeń dokonują osoby, które podają się za tzw. „brokerów” inwestycyjnych – pracowników firm pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego. Firmy te reklamują swoje usługi w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.

Przyciągają uwagę i starają się uwiarygodnić swój przekaz za pomocą wizerunku:

 •  „przeciętnego Kowalskiego”, który szybko zyskał dzięki współpracy z „pośrednikiem”,
 •  powszechnie znanych i rozpoznawalnych osób (sportowców, polityków, aktorów, dziennikarzy, celebrytów) - bez ich wiedzy, zgody i na podstawie zmanipulowanego przekazu.

Oszuści kierują informacje do potencjalnych pokrzywdzonych i wskazują na możliwość osiągnięcia szybkich i wysokich zysków. Tego typu oferta jest nieprawdziwa i zazwyczaj kończy się utratą pieniędzy.

Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP zalecają:

 • Zapoznaj się z informacjami KNF i NBP, które dotyczą inwestowania w kryptowaluty;
 • Sprawdź wiarygodność podmiotu. Zweryfikuj opinie w Internecie, np. w połączeniu ze słowem „oszustwo” lub „scam”. Nie poprzestawaj na jednej stronie z opiniami;
 • Sprawdź, czy instytucja – „broker” znajduje się na liście ostrzeżeń KNF;
 • Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;
 • Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;
 • Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego;
 • Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, na urządzeniach z których logujesz się do bankowości elektronicznej;
 • Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi – nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie.

Przeczytaj więcej na ten temat na stronach internetowych ZBP.

 

]]>
news-2842 Tue, 23 Mar 2021 16:45:32 +0100 Uwaga na podejrzane wiadomości e-mail https://www.bgk.pl/aktualnosci/uwaga-na-podejrzane-wiadomosci-e-mail/ Ostrzegamy przed wiadomościami e-mail, których nadawcy powołują się na Bank Gospodarstwa Krajowego i zachęcają odbiorców do kontaktu, by uzyskać informacje o kredytach z gwarancją BGK. Bank nie jest nadawcą tych wiadomości, a podane w wiadomościach linki prowadzą do stron internetowych, które nie należą do banku. Celem tych stron jest wyłudzanie danych.

Przypominamy jednocześnie, że kredytów z gwarancjami BGK  udzielają wyłącznie banki, z którymi BGK podpisał umowy. Listy tych banków dostępne są na stronach poszczególnych gwarancji.

Zachęcamy do kontaktu ze współpracującymi z BGK bankami, które przekażą Państwu szczegółowe informacje.

Jeśli otrzymali Państwo e-mail od osób powołujących się na Bank Gospodarstwa Krajowego, prosimy o zachowanie ostrożności i poinformowanie nas o tym: 

e-mail: bgk@bgk.pl, Infolinia BGK: 801 598 888, lub +48 22 475 8888.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat bezpiecznego korzystania z systemów BGK.

]]>
news-2841 Thu, 11 Mar 2021 14:49:18 +0100 Tauron i BGK zawarły drugą umowę dotyczącą emisji obligacji hybrydowych https://www.bgk.pl/aktualnosc/tauron-i-bgk-zawarly-druga-umowe-dotyczaca-emisji-obligacji-hybrydowych/ Dzięki podpisaniu przez BGK oraz TAURON Polska Energia S.A. umowy programu emisji obligacji hybrydowych polska spółka energetyczna może pozyskać w wyniku emisji obligacji do 450 mln zł na długoterminowe finansowanie swojej działalności. Środki pozyskane z emisji, z uwagi na swój podporządkowany charakter, nie będą traktowane jako dług przy kalkulacji wskaźnika długu netto/EBITDA. BGK jako jedyny polski bank przeprowadza emisje obligacji hybrydowych. 

BGK jako jedyny polski bank oferuje objęcie obligacji hybrydowych. Dla emitenta wykorzystanie tego produktu oznacza powstanie długu podporządkowanego hybrydowego. O ile obligacje podporządkowane przewidziane są w ustawie o obligacjach, o tyle ich hybrydowy charakter i cechy wynikają z wymogów agencji ratingowych. Po ich spełnieniu możliwe jest zaliczenie pozyskanych w ten sposób środków w całości lub w części jako kapitał lub quasi kapitał emitenta uwzględniany w ocenie ratingowej emitenta. Z tego względu z opcji emisji obligacji hybrydowych mogą skorzystać jedynie spółki, które mają nadawany rating przez wyspecjalizowane, zewnętrzne agencje ratingowe. Zwykle są to duże spółki publiczne, realizujące istotne przedsięwzięcia inwestycyjne. W Polce przykłady tego typu transakcji można zaobserwować wśród spółek energetycznych.

- W BGK realizujemy transakcje nabycia obligacji hybrydowych z terminem wykupu wynoszącym nawet 12 lat. To dla emitenta długoterminowe i stabilne źródło finansowania, a takiego właśnie potrzebuje sektor energetyczny. Tym samym pomagamy w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i w transformacji energetycznej. Patrzymy na potrzeby gospodarki i kluczowych branż i na tej podstawie przygotowujemy nasze rozwiązania. Poprzez wszystkie nasze działania chcemy wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy – mówi Włodzimierz Kocon, członek zarządu BGK.

To już czwarte tego typu finansowanie pozyskane przez TAURON, a drugie udzielone przez BGK. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych Grupy, w tym na przedsięwzięcia związane z Zielonym Zwrotem TAURONA.

- Istotnymi atutami obligacji podporządkowanych jest ich długoterminowość i elastyczność. W zależności od naszych potrzeb inwestycyjnych możemy decydować w jakim stopniu wykorzystamy pulę dostępnego finansowania - wyjaśnia Marek Wadowski p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Przypomnę, że kolejny raz sięgamy po ten ważny instrument zapewniający stabilność finansową Grupy w perspektywie realizacji założeń Zielonego Zwrotu TAURONA i konieczności dalszych inwestycji z tym związanych – dodaje Marek Wadowski. 

Obligacje hybrydowe są skomplikowanym produktem finansowym o podwyższonym profilu ryzyka, wymagającym specyficznej wiedzy i odpowiedniego podejścia do oceny ryzyka. W przypadku upadłości emitenta wierzytelności obligatariuszy są spłacane w dalszej kolejności, po innych nadrzędnych wierzytelnościach emitenta, ale przed płatnościami w stosunku do właścicieli. Tego typu obligacje są niezabezpieczone, wykupywane jednorazowo na koniec okresu finansowania, bez możliwości wcześniejszego wykupu (poza bardzo ograniczonymi przypadkami sprowadzającymi się do braku płatności lub niewypłacalności emitenta). Instrument ten przewiduje również możliwość zawieszenia płatności odsetek na żądanie emitenta.

- To instrument atrakcyjny dla emitentów oraz dla świadomych ryzyka inwestorów. Wykorzystując go z jednej strony realizujemy naszą misję i wspieramy polskie firmy w rozwoju, a z drugiej strony pokazujemy, że to dobre rozwiązanie dla polskich spółek, dających miejsca pracy i budujących polską gospodarkę, ale potrzebujących długoterminowego finansowania – dodaje Włodzimierz Kocon.

TAURON skorzystał po raz pierwszy z finansowania hybrydowego w 2016 r. Wówczas obligacje spółki objął Europejski Bank inwestycyjny. Pierwsze finansowanie tego typu z BGK odbyło się w 2017 r.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2840 Mon, 08 Mar 2021 17:38:00 +0100 Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie https://www.bgk.pl/aktualnosc/nie-musisz-byc-einsteinem-by-tworzyc-i-wprowadzac-innowacje-w-swojej-firmie/ Chcesz pozyskać środki z Funduszy Europejskich na realizację swojego innowacyjnego pomysłu? Wejdź na stronę Dotacje na Innowacje, przygotowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na stronie internetowej znajdziesz:

 • listę aktualnych naborów wniosków – czyli konkretnych, obecnie dostępnych możliwości sfinansowania innowacji z Funduszy Europejskich.
 • dokładne informacje na temat narzędzia STEP. To bezpłatna usługa doradcza, skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać u siebie innowacje. Co ważne, mogą z niej skorzystać zarówno ci, którzy mają już konkretny pomysł, jak i ci, którzy dopiero wiedzą, że chcieliby coś zmienić w swojej firmie.
 • wskazówki i praktyczne porady, na co zwrócić uwagę przy ubieganiu się o dotację.
 • inspirację, czyli historie przedsiębiorców, którzy skorzystali z Funduszy Europejskich i dzięki temu zmienili swoje firmy.

Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. W ich sfinansowaniu pomogą Ci Fundusze Europejskie.

Wejdź na stronę Dotacje na Innowacje i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Zobacz materiał wideo.

]]>
Aktualności
news-2839 Fri, 05 Mar 2021 13:51:42 +0100 Warmińsko-mazurskie: Unijne wsparcie także w pandemii. Do firm trafiło już 200 mln złotych https://www.bgk.pl/aktualnosc/warminsko-mazurskie-unijne-wsparcie-takze-w-pandemii-do-firm-trafilo-juz-200-mln-zlotych/ Już ponad 1000 przedsiębiorców skorzystało z pożyczek z projektu „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie”. Łącznie do firm z Warmii i Mazur trafiło już ponad 200 milionów złotych ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Unijne wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek jest szczególnie ważne w czasie pandemii koronawirusa. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i inwestycje w firmie. To także alternatywa dla biznesów nowo powstałych, które stawiają na innowacyjny rozwój.
– Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Ponad 200 mln złotych, które już trafiło do przedsiębiorców na Warmii i Mazurach, to impuls do wzrostu ekonomicznego całego regionu. Dzięki tym pieniądzom przedsiębiorcy mogą zrealizować swój pomysł biznesowy, zwiększyć konkurencyjność na rynku lub wdrożyć nowe rozwiązanie technologiczne. Do wykorzystania zostało jeszcze ponad 80 mln złotych – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od czerwca, przedsiębiorcy, którzy utracili płynność przez kryzys związany z pandemią koronawirusa, mogą również wnioskować o pożyczkę płynnościową. Dzięki niej mogą sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za czynsz lub najem lokalu czy spłatę zobowiązań handlowych.
– Koronawirus atakuje nie tylko nasze zdrowie, ale również gospodarkę – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – W związku z tym podjęliśmy intensywne prace nad stworzeniem pakietu pomocowego dla przedsiębiorstw w regionie. Mam tu szczególnie na myśli te branże, które ucierpiały najbardziej, czyli turystyczną, usługową, gastronomiczną czy też transportową – a to właśnie one tworzą krwiobieg gospodarki naszego województwa. Wygospodarowaliśmy dodatkowe środki na wsparcie rynku pracy oraz podmiotów wymagających szczególnej pomocy w obliczu rozwoju pandemii koronawirusa, na dostosowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy do obecnych warunków. Minimalizujemy procedury i maksymalnie ograniczamy formalności po to, by pieniądze jak najszybciej zasiliły konta przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Dbamy również o uczestników konkursów i projektów realizowanych z RPO WiM 2014-2020. Przygotowaliśmy rozwiązania, które ułatwiają realizację ich projektów w trudnych czasach.

Szczegółowe informacje o wsparciu dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur dostępne są na stronie Pożyczek Unijnych

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2838 Wed, 03 Mar 2021 14:52:26 +0100 Wsparcie nawet do 80 proc. kosztów budowy i modernizacji budynków komunalnych https://www.bgk.pl/aktualnosc/wsparcie-nawet-do-80-proc-kosztow-budowy-i-modernizacji-budynkow-komunalnych/ Budowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych będzie tańsza i łatwiejsza do zrealizowania. Znowelizowana ustawa mieszkaniowa zwiększa kwoty dofinansowania dla gmin do 80 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Zmiany w ustawie umożliwiają również bardziej elastyczne łączenie środków z Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz finansowanie przedsięwzięć już rozpoczętych.

Dotąd wsparcie w budowie budynków komunalnych wynosiło pomiędzy 35 a 45 proc. Po zmianach wsparcie to wzrośnie aż do 80 proc. kosztów projektu. To przełomowa zmiana, która pozwoli wybudować więcej budynków komunalnych, jak również skrócić kolejki Polaków oczekujących na mieszkanie komunalne” – podkreśla Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego dysponentem tych środków.

Zobacz film: Większe wsparcie budownictwa komunalnego

Dzięki zmianom w ustawie mieszkaniowej gminy otrzymają dodatkowe wsparcie na remont pustostanów. Dzięki temu będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji projektu modernizacji budynków, które z powodu złego stanu technicznego nie są obecnie zamieszkane.

Znacznie łatwiej będzie można także łączyć środki z Funduszu Dopłat ze środkami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dzięki temu gminy będą miały większe możliwości wyremontowania budynków, ponieważ będą mogły otrzymać pieniądze np. na remont mieszkań i jednocześnie na docieplenie budynku komunalnego, co poprawi jego efektywność energetyczną.

Na podstawie znowelizowanej w 2020 r. ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy mogą korzystać z premii remontowej. Wcześniej mogły się o nią ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. 

„Wsparcie dla gmin w postaci premii remontowej na remont budynku komunalnego wynosi teraz 50 proc. kosztów realizacji takiego projektu. Natomiast w sytuacji, gdy budynek jest zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na terenie wpisanym do tego rejestru), wsparcie wzrasta do 60 proc.” – wyjaśnia Przemysław Osuch. 

Premia remontowa przeznaczona jest na spłatę kredytu w banku komercyjnym, który finansuje przedsięwzięcie remontowe. Jednym z warunków jej otrzymania jest, aby wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodziły w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zmiany w ustawie mieszkaniowej wprowadzają też możliwość dofinansowania garaży podziemnych i wielopoziomowych oraz niezbędnego uzbrojenia terenu. Umożliwiają także finansowanie przedsięwzięć już rozpoczętych. Do tej pory, aby uzyskać środki z Funduszu Dopłat, nie można było nawet 'wbić w ziemię łopaty'. Teraz wystarczy, by prace nie zostały zakończone przed dniem złożenia do BGK wniosku o wsparcie.

Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dopłat oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów odbywa się w trybie ciągłym. Dzięki temu wnioskodawcy mogą elastycznie ubiegać się o wsparcie.

Wnioski o wsparcie z Funduszu Dopłat wnioskodawcy składają bezpośrednio do BGK, zaś wnioski o wsparcie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów do banków komercyjnych finansujących przedsięwzięcia remontowe i termomodernizacyjne. Lista banków dostępna jest na stronie internetowej BGK.

„Ze środków Funduszu Dopłat dotychczas współfinansowaliśmy ponad 30 tys. lokali komunalnych, a ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów ponad 45 tys. przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych” – mówi Przemysław Osuch.

Bank Gospodarstwa Krajowego od lat pomaga samorządom w realizacji projektów mieszkaniowych. Ze środków Funduszu Dopłat wspiera dotacyjnie gminy w budowie mieszkań komunalnych, a ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów dofinansowuje spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w realizacji projektów termomodernizacyjnych i remontowych.

„Wszystkie nasze działania sprawiają, że stale poprawiamy warunki mieszkaniowe i jakość życia Polaków” – podsumowuje Przemysław Osuch.

Więcej informacji na temat zmian, jakie wprowadza ustawa mieszkaniowa znajduje się na stronie dotyczącej rozwoju mieszkalnictwa

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2837 Tue, 02 Mar 2021 13:21:00 +0100 Ruszył nabór wniosków w programie wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego https://www.bgk.pl/aktualnosc/ruszyl-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-spolecznego-budownictwa-czynszowego/ Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC). Nabór potrwa od 1 do 31 marca, a pula dostępnych środków wynosi ponad 1,5 mld zł.

Z preferencyjnych kredytów SBC mogą korzystać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne.

„W programie SBC udzielamy kredytów, które finansują budowę mieszkań dla osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a jednocześnie mają zbyt wysokie dochody, aby móc zamieszkać w lokalu komunalnym” – wyjaśnia Dariusz Stachera, Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w BGK.

Środki można przeznaczyć na budowę mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu, budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich, ale także na rewitalizację lub remont budynków, w których takie mieszkania powstaną.

Kredyt SBC może sfinansować do 80 proc. kosztów inwestycji, okres kredytowania wynosi do 30 lat, a oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stawce WIBOR. Wnioski o kredyt należy składać do BGK.

Rocznie do dyspozycji kredytobiorców w programie SBC jest 450 mln zł, podzielonych na dwie równe części w wiosennej i jesiennej edycji naboru wniosków. Niewykorzystane środki powiększają pulę w kolejnej edycji programu. Dlatego pula pieniędzy w aktualnym naborze przekracza aż 1,5 mld zł.

Środki przeznaczone na kredyty SBC pochodzą częściowo z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE). Preferencję w oprocentowaniu pokrywa budżet państwa.

Dotychczas, przy udziale finansowania udzielonego przez BGK (kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, SBC, budowlane), powstało ponad 110 tys. mieszkań czynszowych i spółdzielczych.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2836 Tue, 02 Mar 2021 08:14:32 +0100 Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N7 (Runda 4) https://www.bgk.pl/aktualnosci/sklad-komisji-oceny-projektow-w-ramach-poddzialania-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-poir-n7-runda-4/ Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty złożone w ramach 7 naboru wniosków o dofinansowanie (runda 4).

Skład Komisji Oceny Projektów.

]]>
Fundusz kredytu technologicznego
news-2835 Mon, 01 Mar 2021 16:39:56 +0100 Lista rankingowa dla 7 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 4 https://www.bgk.pl/aktualnosci/tytul-lista-rankingowa-dla-7-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir-runda-4/ Szanowni Państwo,

działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku czwartej rundy siódmego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista rankingowa.

 

]]>
Fundusz kredytu technologicznego
news-2834 Wed, 24 Feb 2021 14:28:33 +0100 60 mln zł na pożyczki dla turystyki w Polsce Wschodniej https://www.bgk.pl/aktualnosc/60-mln-zl-na-pozyczki-dla-turystyki-w-polsce-wschodniej/ Nawet 60 mln zł trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora turystyki Polski Wschodniej. To kolejna transza środków uruchomiona w projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Firmy, które prowadzą lub chcą prowadzić biznes w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, mogą otrzymać preferencyjne pożyczki na rozwój lub sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to projekt wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Firmy mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne. Projekt finansuje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków krajowych. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w regionach zajmują się instytucje finansowe.

Uruchamiamy kolejną transzę środków dla branży turystycznej w Polsce Wschodniej. 60 mln zł, które przekazujemy do dyspozycji firm, wesprze nie tylko nowe inwestycje i dalszy rozwój turystycznych biznesów, lecz także pomoże przedsiębiorstwom we wciąż trudnym dla turystyki czasie pandemii. Nadchodząca wiosna i rozpoczynający się już wkrótce sezon turystyczny to dobry czas na przygotowanie się do przyjęcia turystów, rozwinięcia działalności, szukania nowych możliwości rozwoju. Chcemy, aby niskooprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach dopasowanych do potrzeb branży, pomogły zrealizować te cele – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Pomagamy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z sektora turystyki w utrzymaniu i rozwoju ich biznesów. Dotychczas z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka skorzystało prawie 600 firm (z czego blisko 1/3 w czasie pandemii), które otrzymały łączne finansowanie na kwotę ponad 100 mln zł. Najczęściej realizowanymi przedsięwzięciami były obiekty noclegowe, gastronomiczne oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Na podniesieniu jakości oferowanych usług zyskują nie tylko poszczególne regiony i jego mieszkańcy, ale przede wszystkim odwiedzający turyści – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

Więcej pieniędzy i łatwiejszy dostęp do pożyczek

Preferencyjnych pożyczek udzielają instytucje finansowe wyłonione przez Bank Gospodarstwa Krajowego w postępowaniach przetargowych. Od 24 lutego 2021 r. przedsiębiorców wesprą nowe instytucje finansowe. W każdym z województw Polski Wschodniej na firmy czeka 12 mln zł.

Pożyczek na rozwój turystyki udzielać będą: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (woj. lubelskie), Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie (woj. podkarpackie oraz podlaskie), Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (woj. świętokrzyskie) oraz Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (woj. warmińsko – mazurskie).

Pieniądze na inwestycje i na bieżącą działalność

Wartość pożyczki to 500 tys. zł, a maksymalny okres spłaty to 7 lat. Oprocentowanie wynosi 0,19 proc., możliwe jest także skorzystanie z 12 miesięcznej karencji w spłacie pożyczki oraz zmiennej wysokości rat (wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej). W przypadku inwestycji w obiekty, które posiadają status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz MŚP, które prowadzą działalność nie dłużej niż 2 lata, oprocentowanie jest jeszcze niższe – 0,095 proc.

Przedsiębiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID - 19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują również:

 • możliwość skorzystania z 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych

 • brak wymaganego wkładu własnego

Łącznie, do 2026 r. na pożyczki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka” zostanie przeznaczonych minimum 200 mln zł.

Dowiedz się więcej o programie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Zobacz również dotychczas zrealizowane projekty.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2832 Mon, 22 Feb 2021 12:14:06 +0100 Gwarancje BGK pomogły firmom uniknąć zwolnień https://www.bgk.pl/aktualnosc/gwarancje-bgk-pomogly-firmom-uniknac-zwolnien/

 

Najnowszy raport BGK „Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją” potwierdza, że połowa firm z sektora MŚP, które skorzystały z kredytów z gwarancją Biznesmax, utrzymała płynność finansową oraz uniknęła dzięki nim zwolnień lub je ograniczyła. Ponad połowa przedsiębiorców przyznała, że dzięki temu wsparciu mogli w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje, tak ważne dla odbudowy gospodarki.

Wartość udzielonych gwarancji Biznesmax z dotacją. Październik 2017 - kwiecień 2020 - 334,05 mln zł; maj - grudzień 2020 - 661,89 mln zł.

Gwarancje kredytowe Banku Gospodarstwa Krajowego to dla przedsiębiorców łatwiejszy dostęp do kredytów. Dzięki gwarancji otrzymują oni finansowanie na korzystniejszych warunkach, a w przypadku problemów ze spłatą kredytu, BGK spłaci go do wysokości gwarantowanej kwoty kapitału kredytu (bez odsetek i innych kosztów kredytu) na rzecz banku kredytującego. Po zmianach wprowadzonych w 2020 r. gwarancje Biznesmax dają szerszy dostęp do kredytów i pozwalają zachować płynność finansową przedsiębiorstw w warunkach niekorzystnej koniunktury.

- Bierzemy odpowiedzialność za gospodarkę i społeczeństwo. Reagujemy na aktualne potrzeby, czego przykładem są zmiany w gwarancjach Biznesmax – tłumaczy Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK i dodaje – Pandemia niekorzystnie wpłynęła na sytuację przedsiębiorców. Jednak pomimo dość powszechnego spadku obrotów, ponad 90 proc. firm, które skorzystały z gwarancji Biznesmax, utrzymały zatrudnienie. Ponad 10 proc. zatrudniło dodatkowe osoby. Natomiast połowa firm uniknęła zwolnień lub je ograniczyła tylko i wyłącznie dzięki gwarancji Biznesmax.

Kredyty z gwarancją Biznesmax istotnie pomagają firmom dotkniętym skutkami pandemii. Na ile zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax firma mogła w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje: 23 proc. - zdecydowanie zgadzam się; 36 proc. - raczej się zgadzam; 8 - proc. raczej się nie zgadzam; 9 proc. - zdecydowanie się nie zgadzam; 24 proc. - trudno powiedzieć. Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax w czasie pandemii firmie udało się uniknąć zwolnień lub je ograniczyć - 16 proc. - zdecydowanie się zgadzam; 33 proc. - raczej się zgadzam; 6 proc. - raczej się nie zgadzam; 23 proc. - zdecydowanie się nie zgadzam; 22 proc. - trudno powiedzieć. Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax w czasie pandemii firmie udało się utrzymać płynność finansową - 17 proc. - zdecydowanie się zgadzam; 30 proc. - raczej się zgadzam; 8 proc. - raczej się nie zgadzam; 14 proc. - zdecydowanie się nie zgadzam; 31 proc. - trudno powiedzieć. Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax złagodzono inne negatywne skutki pandemii Covid-19 - 20 proc. - zdecydowanie się zgadzam; 23 proc. - raczej się zgadzam; 11 proc. - raczej się nie zgadzam; 13 proc. - zdecydowanie się nie zgadzam; 33 proc. - trudno powiedzieć. Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców (N=68). Połowa firm (49 proc.) wskazała, że to właśnie dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax uniknęła zwolnień lub je ograniczyła i niemal tyle samo (47 proc.) dzięki pozyskanemu wsparciu utrzymało płynność finansową.

Trzy piąte firm przyznało, że dzięki gwarancjom Biznesmax mogły w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje, które są tak ważne dla pobudzenia gospodarki.

- Realizując badanie rozmawialiśmy też z bankami udzielającymi kredytów z gwarancją. Nie mają one wątpliwości, że ten rodzaj wsparcia jest odpowiedni dla firm wdrażających rozwiązania proekologiczne. To dla nas bardzo ważne, by poprzez nasze programy wspierać zrównoważony rozwój kraju, kreować postawy proekologiczne i chronić środowisko – zauważa Mateusz Walewski.

Gwarancje Biznesmax to także optymalny produkt finansowy dla firm innowacyjnych. Wszystkie przebadane przez BGK firmy, które zakładały wdrożenie innowacji, wywiązały się ze swoich zobowiązań.

- Innowacje wprowadzane dzięki inwestycjom finansowanym z pomocą kredytów z gwarancją Biznesmax najczęściej mają charakter nowości lub ulepszeń na skalę międzynarodową. W efekcie oznacza to dla firm wprowadzających innowacje wejście na rynek międzynarodowy lub zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży. Potwierdzają to nasze dane. Co piąta firma zwiększyła lub zamierza zwiększyć udział eksportu w sprzedaży – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Kredyty z gwarancją Biznesmax pomagają poprawiać innowacyjność polskich firm. Rodzaj wprowadzonej innowacji 57 proc. – innowacje produktowe – wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług; 43 proc. – innowacje procesowe – wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji, dostawy lub świadczenia usług; 27 proc. – innowacje organizacyjne – wdrożenie nowej metody organizacyjnej dotyczącej zasad działania firmy; 3 proc. – innowacje marketingowe - wdrożenie nowej metody marketingowej, zmiany dotyczące produktu lub opakowania, dystrybucji, promocji lub ceny; 13 proc. – kredyt z gwarancją Biznesmax nie zakładał wprowadzenia innowacji; 3 proc – nie wiem. Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców, którzy w momencie realizacji badania powinni, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku kredytowym, zakończyć realizację inwestycji finansowanej kredytem z gwarancją Biznesmax (n=32)

Zapoznaj się z pełnym raportem „Efekty Programu gwarancji Biznesmax z dotacją (PDF, 834 KB)”.

Z gwarancji Biznesmax na nowych i korzystniejszych warunkach można skorzystać do końca czerwca 2021 r. Gwarancja Biznesmax jest finansowana z Funduszy Europejskich. O dostępności poszczególnych gwarancji przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się na naszej stronie oraz w swoich bankach kredytujących. Zapoznaj się z listą banków i pełną listą rozwiązań dostępnych dzięki pakietowi pomocowemu BGK dla firm.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

]]>
Aktualności
news-2831 Mon, 22 Feb 2021 07:48:40 +0100 Komunikat w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego https://www.bgk.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zmian-do-moratorium-pozaustawowego/ Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.

Jednocześnie uzgodniono, iż dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od 22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

Z uwagi na powyższe wprowadzono następujące zmiany do obowiązującego stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego będące przedmiotem stosownej notyfikacji do EBA za pośrednictwem UKNF:

 1. Dodano nową kategorie podmiotów uprawnionych do skorzystania z moratorium: Podmioty prowadzące działalność rolniczą lub agroturystyczną wyłącznie w zakresie produktów powiązanych z wykonywaną przez nich działalnością rolniczą lub działalnością agroturystyczną.
 2. Rozszerzono katalog dużych przedsiębiorców o wszystkich wykonujących działalność z zakresu listy branż (kodów PKD), uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (zmiany dokonano w związku z planowanym rozszerzeniem Tarczy Finansowej PFR 2.0 na dużych przedsiębiorców);
 3. Wydłużono maksymalne okresy trwania instrumentów pomocowych do 9 miesięcy(z uwzględnieniem okresów instrumentów pomocowych zastosowanych na podstawie pierwotnego moratorium).

Zmiany będą obowiązywać od 22 lutego 2021 r. Oznacza to, że jeśli wniosek klienta został odrzucony wcześniej z powodu braku spełniania kryteriów, to klient może złożyć wniosek ponownie. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, to bank powinien udzielić wsparcia na zasadach określonych w moratorium (pod warunkiem spełniania pozostałych kryteriów). Nie oznacza to konieczności automatycznego ponownego rozpatrywania przez bank odrzuconych wniosków, klient powinien złożyć wniosek ponownie. Analogicznie, zmiana w zakresie wydłużenia maksymalnych terminów stosowania instrumentów pomocowych do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresów instrumentów zastosowanych na podstawie pierwotnego moratorium) nie oznacza automatycznego wydłużenia w zakresie już zastosowanych instrumentów pomocowych (niezbędne jest ponowne złożenie wniosku przez klienta).

Instrumenty pomocowe udzielone do 21 lutego 2021 r. na podstawie Moratorium pozaustawowego w rozumieniu pkt. 10 lit a wytycznych EBA dotyczące sektora bankowości spółdzielczej (Moratorium KZBS) pozostają w mocy i mają do nich zastosowanie postanowienia Wytycznych EBA (także w zakresie instrumentów pomocowych udzielonych w okresie od 1 października 2020 do 17 stycznia 2021 r.).

Główne założenia stanowiska sektora bankowego:

Kto będzie mógł skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek będzie należało złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.

Tabela zawiera kryteria dla każdej z grup kredytobiorców:

Grupa kredytobiorców

Kryteria kwalifikacji

mikro i mali przedsiębiorcy:

(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

podmioty prowadzące działalność rolniczą (prowadzące we własnym imieniu zarobkową działalność rolniczą w sposób zorganizowany i ciągły, niezależnie od organizacyjno-prawnej formy jej wykonywania) lub działalność agroturystyczną

(prowadzące działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów)

 • kredytobiorca prowadzi działalność w branży objętej  Tarczą Finansową PFR(zgodnie z klasyfikacją PKD), lub
 • kredytobiorca prowadzi działalność rolniczą lub agroturystyczną, lub
 • kredytobiorca prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2.

oraz jednocześnie

 • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
  • 29 lutego 2020 r. lub
  • dzień złożenia wniosku przez klienta

średni przedsiębiorcy:

(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorstwem)

 • kredytobiorca prowadzi działalność w branży objętej  Tarczą Finansową PFR (zgodnie z klasyfikacją PKD), lub

kredytobiorca prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2.

oraz jednocześnie

 • kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
 • sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,
 • na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
  • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
  • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
  • nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

duzi przedsiębiorcy:

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Grupa kredytobiorców

Korzyści

mikro, mali przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność rolniczą lub agroturystyczną wyłącznie w zakresie produktów powiązanych z wykonywaną przez nich działalnością rolniczą  lub działalnością agroturystyczną

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie  pierwotnego moratorium)

średni przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • do 9 miesięcy – dla rat kapitałowych (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie  pierwotnego moratorium),
 • do 6 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie  pierwotnego moratorium)

duzi przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • do 9 miesięcy – dla rat kapitałowych (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie pierwotnego moratorium)

Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

Grupa produktów

Korzyści

produkty odnawialne, które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 31 marca 2021 r. (kredyty w rachunku, karty kredytowe)

odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresu odnowienia na podstawie pierwotnego moratorium)

produkty leasingowe
(w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresu odroczenia lub obniżenia na podstawie pierwotnego moratorium)

produkty faktoringowe
(w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie pierwotnego moratorium)

Terminy:

Zgodnie z założeniami, moratorium obejmować będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Moratorium, co do zasady, zostało wznowione na takich samych zasadach, jak obowiązujące do 30 września 2020 r. (w szczególności, oferowanie instrumentów pomocowych tylko w przypadku umów kredytu zawartych do 13 marca 2020 r.), z poniższymi wyjątkami:

 • ograniczenie moratorium pozaustawowego do części grup kredytobiorców najbardziej dotkniętych przez Covid-19 (tzw. branże zagrożone), tj. wyłącznie dla przedsiębiorców (nie obejmuje klienta indywidualnego):
  • mikro, mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy prowadzący działalność w branżach objętych Tarczą Finansowa PFR (zgodnie z klasyfikacją PKD);
  • mikro, mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2;
  • podmioty prowadzące działalność rolniczą lub agroturystyczną wyłącznie w zakresie produktów powiązanych z wykonywaną przez nich działalnością rolniczą lub działalnością agroturystyczną.
 • odroczenie spłat kredytu wynosi
  • maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego (z uwzględnieniem okresów odroczeń/odnowień/obniżeń na podstawie pierwotnego moratorium),
  • maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego;

niezależnie od liczby złożonych wniosków (z zastrzeżeniem, że maksymalny okres w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych określonych w pkt. II ppkt. 2.1 wynosi do 6 miesięcy – (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie pierwotnego moratorium). Dopuszczalne jest złożenie przez klienta więcej niż jednego wniosku, z tym, że wówczas maksymalny łączny okres odroczenia nie może przekroczyć limitów określonych w jak wyżej.

 

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH                               KRAJOWY ZWIĄZEK BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

 

1 Wytyczne EBA przewidują maksymalny 9 miesięczny okres zastosowania instrumentów pomocowych na podstawie Moratorium, więc Bank  jest uprawniony do podjęcia autonomicznej i elastycznej decyzji w zakresie okresu wsparcia udzielonego klientowi na podstawie Moratorium (Ujednoliconego Moratorium ZBP i KZBS).

2 Od dnia 5 lutego 2021 r. Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest dostępna dla 54 branż wymienionych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Lista branż może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Ministrów zmian w Uchwale Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (zmiany Uchwały zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 5 stycznia 2021 r. oraz w dniu 2 lutego 2021 r.).

]]>
news-2830 Tue, 16 Feb 2021 10:27:46 +0100 Duże zmiany w budownictwie społecznym https://www.bgk.pl/aktualnosc/duze-zmiany-w-budownictwie-spolecznym/ Wyższe granty dla gmin, utworzenie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i wprowadzenie możliwości dojścia do własności dla najemców i lokatorów mieszkań w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (program SBC). To najważniejsze zmiany, które w budownictwie społecznym wprowadza nowa ustawa mieszkaniowa.

Zmiany zawarte w pakiecie mieszkaniowym będą korzystne zarówno dla inwestorów, czyli społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), towarzystw budownictwa społecznego (TBS), spółdzielni mieszkaniowych i spółek komunalnych, jak i dla samych najemców, którzy będą mogli wykupić wynajmowane mieszkania – mówi Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w BGK.

Pakiet mieszkaniowy podnosi wysokość grantów z Funduszu Dopłat, które Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje gminom. Dotąd bezzwrotne wsparcie wynosiło 20 proc. kosztów inwestycji, teraz może wynieść nawet 35 proc. Dotychczas te środki stanowiły refundację już poniesionych kosztów, po zmianach gminy będą mogły je dostać przed rozpoczęciem inwestycji.

Zobacz film: Duże zmiany w budownictwie społecznym 

Gminy będą też mogły otrzymać wsparcie na utworzenie lub dofinansowanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM, nowy odpowiednik TBS) i dofinansowanie istniejącego TBS. Środki będą przyznawane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, który tworzy ustawa. Wysokość wsparcia udzielonego gminie może wynosić jednorazowo maksymalnie 3 mln zł dla nowej spółki, a w przypadku działającej spółki maksymalnie do 10 proc. wartości kosztów planowanej inwestycji mieszkaniowej. Środkami funduszu zarządza Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a wypłaty realizuje BGK.

Po zmianach ustawowych, najemcy i lokatorzy mieszkań sfinansowanych w programie SBC mogą z czasem zostać ich właścicielami.

Do tej pory mieszkania były objęte zakazem wyodrębniania własności. Teraz mieszkańcy będą mogli wykupić zarówno nowo powstające mieszkania, jak i te, które dotychczas powstały w programie SBC – mówi Dariusz Stachera.

Z takiej możliwości mogą skorzystać najemcy będący przez co najmniej 5 lat stroną umowy partycypacji kosztów budowy mieszkania. Jeżeli inwestycja powstała z dodatkowym wsparciem z Funduszu Dopłat, okres ten wynosi 15 lat. Przeniesienie własności mieszkania wymaga w takim przypadku zgody inwestora (TBS, spółdzielni lub spółki gminnej). Uzyskanie prawa własności będzie możliwe również po całkowitej spłacie kredytu przez inwestora.

Więcej informacji o zmianach, które wprowadza nowa ustawa, można przeczytać na stronie rozwój mieszkalnictwa.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego

]]>
Aktualności
news-2829 Wed, 10 Feb 2021 19:29:52 +0100 Uwaga na fałszywe strony internetowe i profile w mediach społecznościowych https://www.bgk.pl/aktualnosci/uwaga-na-falszywe-strony-internetowe-i-profile-w-mediach-spolecznosciowych/ Ostrzegamy przed fałszywymi stronami internetowymi oraz profilami w mediach społecznościowych, których autorzy podszywają się pod Bank Gospodarstwa Krajowego, wykorzystują bezprawnie logo BGK, a także ogólnodostępne informacje o banku. Celem oszustów jest przekierowanie użytkowników mediów społecznościowych na fałszywą stronę internetową i wyłudzanie danych.

Przypominamy, że oficjalny serwis internetowy banku dostępny jest pod adresem www.bgk.pl, a oficjalne profile BGK w mediach społecznościowych to:

Zachęcamy do zachowania czujności i dużej ostrożności. 

Przeczytaj też na temat bezpiecznego korzystania z systemów BGK.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy strona internetowa należy do BGK, prosimy o kontakt z bankiem: e-mail: bgk@bgk.pl. Infolinia BGK: 801 598 888 lub +48 22 475 8888.

 

 

]]>
news-2828 Tue, 09 Feb 2021 22:25:43 +0100 Czasowe wycofanie z oferty lokat terminowych Standard https://www.bgk.pl/aktualnosci/czasowe-wycofanie-z-oferty-lokat-terminowych-standard/ Szanowni Państwo,

od 10 lutego 2021 r. wycofujemy do odwołania oferowanie lokat terminowych Standard o stałym i zmiennym oprocentowaniu, dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

W ofercie banku pozostają lokaty negocjowane rynku pieniężnego, dostępne od kwoty 100 tys. PLN.

Zespół BGK

]]>