A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Zmiana lokalizacji oddziału BGK w Białymstoku

20 maja br. oddział przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku zmienia swoją siedzibę. W tym dniu w oddziale nie będą działały telefony stacjonarne dlatego prosimy o kontaktowanie się z pracownikami dzwoniąc na numery komórkowe: sala obsługi: 510 152 267, doradcy klienta: 502 416 702, 502 737 782, 767 020 694, sekretariat 793 300 686, placówka tego dnia będzie czynna do godziny 12.00.

Od 23 maja br. od godz. 12.00 klienci banku będą mogli korzystać z nowej, zmodernizowanej placówki, zlokalizowanej...

BGK udzielił ponad 22 mln gwarancji w ramach programu COSME

Informujemy, że w pierwszym kwartale 2016 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, 134 gwarancji z regwarancją EFI na kwotę 22,16 mln zł. Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 27,70 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą skorzystać przedsiębiorcy w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600...

Kolejne umowy w ramach inicjatywy JEREMIE podpisane

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, podpisał kolejne Umowy Operacyjne I Stopnia w ramach Konkursu nr 1.7/2016/FPJWW na Produkt Finansowy Reporęczenie:

- 25 kwietnia br. z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na kwotę 30 000 000 PLN,

- 4 maja br. z Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na kwotę 15 000 000 PLN.

Są to siódme Umowy Operacyjne podpisane z każdym, z tych...

BGK na XXX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczył  w XXX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniach 18-19 kwietnia 2016 w Warszawie.

Uczestniczy Zgromadzenia dyskutowali między innymi o zadaniach oświaty, implementacji programu 500+ oraz „Pakcie dla obszarów wiejskich”.

Z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego w wydarzeniu uczestniczył Paweł Lisowski, Doradca Prezesa BGK, Dyrektor ds. współpracy z samorządami, który przedstawił instrumenty finansowe...

Rekordowe zainteresowanie budową lokali socjalnych i komunalnych

 • 31 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego w gminach i powiatach.
 • W wiosennej edycji tego rządowego programu do BGK wpłynęło 111 wniosków o łącznej wartości blisko 102 mln zł, dzięki którym ma powstać 1719 mieszkań dla najuboższych.

Jest to pierwsza edycja programu po zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która zakłada m.in....

5 kwietnia 2016 r. - dniem bez płacenia gotówką

Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności działająca przy Związku Banków Polskich ogłosiła dzień 5 kwietnia 2016 r. dniem bez płacenia gotówką.

Popierając ideę upowszechniania płatności bezgotówkowych włączamy się w tę akcję i zachęcamy Państwa do rezygnacji tego dnia z realizacji płatności gotówkowych na rzecz stosowania bezgotówkowych form rozliczeń oraz kart płatniczych.

Jeśli jeszcze nie doświadczyliście Państwo korzyści płynących ze stosowania kart płatniczych BGK lub...

Państwowy bank rozwoju zwiększa siłę polskiej gospodarki

 • Z korzyścią dla polskiej gospodarki BGK zwiększył w 2015 roku bilansowe zaangażowanie kredytowe o 23 proc., do prawie 28 mld zł;
 • Gwarancje kredytowe dla MŚP wygenerowały 54 tys. miejsc pracy;
 • O 86 proc. wzrosło finansowanie BGK dla eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm.

W 2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuował realizację strategii przyjętej w 2014 r., pełniąc rolę państwowego banku rozwoju, którego celem jest zwiększanie siły polskiej gospodarki. Poza realizacją...

Województwo wielkopolskie uruchomi pieniądze na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców regionu

 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako pierwszy region w Polsce, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) list intencyjny, który określa kierunki współpracy w zakresie wdrażania pozadotacyjnych form finansowania;
 • Przewidywana alokacja to 186 mln EUR na wsparcie projektów rozwoju przedsiębiorczości, poprawy efektywności energetycznej oraz rewitalizacji;
 • 120 mln EUR dotyczyć będzie wsparcia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

22 marca 2016 r. w Warszawie podpisany został list intencyjny w...

Bank Gospodarstwa Krajowego partnerem III edycji Smart City Forum

Bank Gospodarstwa Krajowego był partnerem III edycji Smart City Forum, które odbyło się w dniach 15-16 marca 2016 r.  w Warszawie. Wydarzenie to zgromadziło blisko 600 uczestników w tym prezydentów polskich miast, przedstawicieli urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej oraz biznesu.

W debacie pt. „Finansowanie inwestycji Smart City” prowadzonej przez Mariusza Szczubiała, Zastępcę Skarbnika Miasta Torunia dyskutowano między innymi  nt. możliwości wykorzystania mechanizmów PPP do...

Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków z limitu 2016 r. w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych”.

Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2016 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” dot. finansowego wsparcia zakupu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Realizację rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa budżetowa przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia. Tegoroczny limit wynosił 730 mln zł z czego zarezerwowane jest już 95 proc....

Do BGK wpłynęły wnioski o sfinansowanie budowy 3 tys. tanich mieszkań czynszowych

 • Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył 29 lutego br. przyjmowanie wniosków w ramach pierwszej edycji nowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC);
 • 45 inwestorów złożyło 59 wniosków na łączną kwotę aż 374 mln zł, co pozwoli zbudować prawie 3 tys. mieszkań;
 • Liczba wniosków oraz łączna kwota wnioskowanego finansowania znacząco przekroczyły oczekiwania BGK.

Program jest przeznaczony dla podmiotów realizujących politykę mieszkaniową gmin - o finansowanie mogą się ubiegać towarzystwa...

Zmniejszenie spreadu na parze walutowej CHFPLN

Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację w jakiej znaleźli się kredytobiorcy posiadający finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego we franku szwajcarskim podjęliśmy decyzję o ustaleniu zmniejszonego do 2% spreadu (różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży) na parze walutowej CHFPLN w tabeli banku.

EBI nawiązuje współpracę z BGK w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i finansuje mniejsze programy inwestycyjne w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – polski bank rozwoju – zacieśniły swoją wieloletnią, udaną współpracę. Instytucje te podpisały porozumienie o współpracy, w którym wyznaczono ramy wspólnych działań w kontekście Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). Zawarły też umowę kredytową na kwotę 125 mln EUR, która zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o niewielkiej skali oraz inwestycji podejmowanych przez małe i średnie...

Blisko 50 tys. beneficjentów w programie „Mieszkanie dla młodych”

 • Do wykorzystania z tegorocznego limitu programu „Mieszkanie dla młodych” zostało jeszcze 165 mln zł.
 • W lutym 2016 r. do BGK wpłynęło 5.912 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę  156,70 mln zł.
 • Do tej pory program pomógł w decyzji o zakupie mieszkania już 49 875 beneficjentom.

W lutym 2016 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zajmuje się obsługą finansową przedsięwzięcia, wpłynęło 5.912 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę  156,70 mln zł. W tegorocznej edycji...

65 mln zł na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych

 • 1 marca 2016 r. rusza kolejna edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
 • BGK ma do dyspozycji ponad 65 mln zł na dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.

Od 1 do 31 marca 2016 r. gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie inwestycji. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK będzie miał do dyspozycji ponad 65 mln zł.

Rządowy...

1 .... 29 30 31 .... 38