A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Zmiana taryfy opłat i prowizji oraz wybranych regulaminów

Informujemy, że 1 września 2015 r. zmianie ulegają:

 1. Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych;
 2. Regulamin dokonywania operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Regulamin realizowania wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej;
 3. Regulamin usługi Bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES dla przedsiębiorców i innych...

BGK udostępnił dodatkowe środki na pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych

3 sierpnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. (TISE) kolejną umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej" realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Uruchamiane obecnie środki pochodzą ze spłat dotychczas udzielonych pożyczek i przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć realizowanych...

Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości w Pile

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OGŁASZA
rokowania

na zbycie nieruchomości położonych w Pile przy ul. Dr F. Witaszka 2a w budynku biurowo-mieszkalnym, zlokalizowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 316/6 o pow. 0,0865 ha:

a) lokalu użytkowego o powierzchni 1299,79 m2, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO1I/00005823/7 przez Sąd Rejonowy w Pile - VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 145273/186996 w nieruchomości...

Plan inwestycyjny dla Europy: EFI i BGK podpisują pierwszą w Europie umowę w ramach programu COSME na rzecz polskich przedsiębiorstw

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały pierwszą transakcję w ramach programu wspierającego konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (z ang.: EFSI), za pośrednictwem którego Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego wdraża Plan Inwestycyjny dla Europy.

 

Dzięki umowie BGK uzyska regwarancję umożliwiającą wygenerowanie akcji kredytowej...

BGK zdobył finansowanie z EBI na budowę południowej obwodnicy Warszawy i drogi S5

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) dwóch kredytów na łączną sumę 3,4 mld PLN (800 mln EUR), by sfinansować budowę obwodnicy Warszawy oraz drogi ekspresowej S5.

 

Długoterminowy kredyt z EBI w wysokości 550 mln EUR umożliwi wybudowanie kilku odcinków drogi ekspresowej S5, prowadzącej od autostrady A1 koło Grudziądza, przez Bydgoszcz do Wrocławia. Łączna długość odcinków drogi ekspresowej sfinansowanych kredytem EBI to 162,5 km i będą one przebiegać...

Podwyższenie programu emisji obligacji o 700 mln PLN

TAURON Polska Energia podpisał 10 lipca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy programowej dotyczący organizacji programu emisji obligacji. Na mocy zawartego aneksu kwota programu emisji obligacji wzrosła z poziomu 1 mld zł do 1,7 mld zł.

Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych, przede wszystkim w obszarach dystrybucji i wytwarzania, zgodnie ze strategią rozwoju Grupy TAURON. Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w tym przedsięwzięciu realizowany jest w ramach...

BGK będzie współfinansować nową elektrownię Grupy Azoty w Puławach

Grupa Azoty Puławy, Elektrownia Puławy i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie w sprawie sfinansowania nowej inwestycji spółki w Puławach. Będzie nią niskoemisyjna i bezodpadowa elektrownia klasy 400MWe. Wartość inwestycji przekroczy miliard złotych.

- BGK, jeden z filarów programu „Inwestycje Polskie", coraz bardziej widocznie przyczynia się do wzmacniania polskiej gospodarki i powstawania strategicznych dla kraju czy jego regionów inwestycji, jak budowa Elektrowni Puławy. Tworzy...

BGK współfinansuje projekt inwestycyjny EFRA w ramach programu „Inwestycje polskie”

BGK udzielił kredytu w wysokości 85 mln USD na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zrealizowania projektu EFRA oznaczającego efektywną rafinację oraz 50 mln PLN na finansowanie działalności operacyjnej spółki Lotos Asfalt.

Umowa kredytowa została zawarta pomiędzy LOTOS Asfalt a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank...

Komunikat ws. spreadu walutowego CHF/PLN

Szanowny klienci,
biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację w jakiej znaleźli się kredytobiorcy posiadający finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego we franku szwajcarskim bank podjął decyzję o utrzymaniu zmniejszonego spreadu (różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży) na parze walutowej CHFPLN w tabeli banku do 31.12.2015 r.

Począwszy od 1 lipca 2015 r. zmniejszony spread wynosić będzie 2%.

Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

 

 • Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.
 • Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach.
 • Konkurs „Na dobry początek!" po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.
 •  


Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!", którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości....

Raport Doing Business in Poland 2015

Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku - to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Powstaną cztery fundusze inwestycyjne na mocy podpisanej właśnie umowy między BGK, PIR i TFI BGK

Finansowanie przedsiębiorstw, samorządów i infrastruktury - Bank Gospodarstwa Krajowego, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. podpisały wczoraj umowę w sprawie utworzenia funduszy inwestycyjnych wpierających rozwój polskiej gospodarki.

 • Powstaną cztery fundusze inwestycyjne o docelowej kapitalizacji 6,5 mld zł, którymi będzie zarządzał PIR.
 • Celem utworzenia funduszy inwestycyjnych jest wzrost dostępności finansowania kapitałowego i dłużnego...

BGK rozpoczyna współpracę z ORLEN Upstream Canada

 

 • Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę kredytową z ORLEN Upstream Canada Ltd.
 • Wartość kredytu wyniesie 150 mln CAD (ok. 453 mln PLN) i pozwoli na finasowanie bieżącej działalności i planów rozwojowych spółki z Grupy ORLEN w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów w Kanadzie.
 •  


Zgodnie z założeniami dla obszaru poszukiwań i wydobycia, PKN ORLEN planuje dalsze zwiększanie wydobycia w Kanadzie do 16 tys. boe/dziennie oraz wzrost zasobów 2P do poziomu 53 mln boe w roku 2017. Kredyt...

Grupa Boryszew pozyskała finansowanie BGK na rozwój Grupy Maflow

 

 • Boryszew S.A. zawarł umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę EUR 10.000.000.
 • Celem finansowania jest wieloletnie wsparcie ekspansji zagranicznej Grupy.
 • Środki z kredytu posłużą rozbudowie zakładów wchodzących w skład Grupy Maflow zlokalizowanych w Chinach, Indiach i Meksyku.
 •  


Finansowanie udzielone przez BGK wspiera strategiczny kierunek rozwoju Grupy Boryszew, jakim jest dalsze zwiększanie obecności w sektorze automotive. Zgodnie ze światowymi trendami firmy dostarczające...

1 .... 29 30 31 .... 33