A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

BGK@24BIZNES - zmiany dot. aktualizacji przeglądarki Firefox

Informujemy o zmianach w Instrukcji Użytkownika systemu bankowości internetowej BGK@24BIZNES.

Zmiany dotyczą Rozdziału 2 WYMAGANIA TECHNICZNE oraz Rozdziału 3 BEZPIECZEŃSTWO i wynikają z wycofania wsparcia producenta przeglądarki Firefox dla komponentu wykorzystywanego do podpisu w BGK@24BIZNES.

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansował 12 lokali socjalnych w Gminie Choczewo, w województwie pomorskim

3 marca w Zwartowie, w gminie Choczewo, przekazano do użytkowania budynek z 12 lokalami socjalnymi. Budynek powstał przy udziale środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez BGK.

W nowo powstałym budynku znajdują się 2- i 3- pokojowe mieszkania o powierzchni użytkowej 32,90 m2 i 44,72 m2. W ramach zagospodarowania terenu wykonano zjazd z drogi powiatowej, drogę wewnętrzną z chodnikiem, miejsca postojowe dla aut, obiekty małej...

Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia finansowanie kontraktu eksportowego Unibep na Białorusi

Spółka Unibep wybuduje w Mińsku na Białorusi centrum tenisowe wraz z dodatkową infrastrukturą. Inwestycja realizowana będzie w ramach kontraktu eksportowego na kwotę 34,3 mln euro, zawartego z przedsiębiorstwem komunalnym Akwa-Minsk. Finansowania kontraktu eksportowego udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki na realizację kontraktu eksportowego zapewnia w pełnej wysokości Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu pokryte zostanie 85% wartości...

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane w ramach inicjatywy COSME tylko do końca października br.

Jeszcze przez 8 miesięcy polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z gwarancji kredytowych przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach unijnego programu COSME. Gwarancje pomogą zabezpieczyć kredyt obrotowy lub inwestycyjny do maksymalnej wysokości 600 tysięcy zł.

Gwarancje w ramach inicjatywy COSME oferuje 11 banków współpracujących z BGK: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Pekao, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank...

Ponad 500 mln zł na rozwój firm - Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie innowacji technologicznych

  • Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę 453 wniosków w II konkursie o premię na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój (POIR).
  • Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi blisko 512 mln zł i przekracza wartość środków przeznaczonych pierwotnie na konkurs, co było możliwe dzięki decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwiększenie alokacji.
  • O przyznaniu dotacji zadecydowała ocena jakości projektów i przyznana punktacja.

 

Program „Kredyt na innowacje technologiczne”...

Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje 20 lokali komunalnych dla mieszkańców Torunia

21 lutego w Toruniu przekazano do użytkowania budynek z 20 lokalami komunalnymi. Budynek powstał przy udziale środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez BGK.

Rządowy Program funkcjonuje już od 10 lat.

W nowopowstałym budynku znajdują się 1-, 2- i 3- pokojowe mieszkania o powierzchni użytkowej od 43,3 do 62,5 m2. Przy każdej z klatek schodowych przewidziano wózkarnię i suszarnię. Obok budynku urządzono zieleńce i miejsca...

Konkurs „Etyka w Finansach” – BGK po raz kolejny sponsorem

Ruszyła V polska edycja konkursu "Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove". Zapraszamy do udziału!

​Ideą konkursu jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach wśród młodych profesjonalistów oraz w środowisku akademickim. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym niezwykle potrzebna jest refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, żeby zarówno zapobiec...

Nowy regulamin BGK-ZLECENIA

Zmiany w regulaminie "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego".

Uprzejmie informujemy, że od 7 marca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków...

TBS w Krośnie zbuduje 84 mieszkania czynszowe ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie zbuduje 84 mieszkania na wynajem. Współfinansowanie w wysokości 4 mln zł zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach nowego programu społecznego budownictwa czynszowego, który jest elementem inicjatywy Mieszkanie+.

Inwestycja krośnieńskiego TBS-u polega na kompleksowej adaptacji budynków dawnej bursy szkolnej przy ul. Rzeszowskiej 8 w Krośnie. Zabudowania, w których dotychczas mieściły się internat, stołówka...

Kolejne 48 mieszkań socjalnych powstało w Przasnyszu ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

Dzisiaj w Przasnyszu nastąpiło uroczyste zakończenie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 48 mieszkaniami. Od 2006 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu Przasnysz ponad 2,6 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia, które pozwoliło na utworzenie 116 mieszkań.

Jest to już piąta inwestycja zrealizowana przez Miasto Przasnysz przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 4 mln zł,...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Bank Gospodarstwa Krajowego serdecznie zaprasza przedstawicieli funduszy pożyczkowych, banków spółdzielczych oraz banków komercyjnych na spotkania informacyjne poświęcone możliwości współpracy pośredników finansowych we wspieraniu przedsiębiorczości w ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 22 grudnia 2016 roku podpisał z Ministerstwem Rozwoju umowę na realizację programu, na kwotę blisko 200 mln zł, dzięki czemu mikro, małe i średnie...

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 25 lutego 2017 r.

Zmiany w regulaminach dotyczących rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych.

Informujemy, że od dnia 25 lutego 2017 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach banku:

  1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego (§14 ust. 5);
  2. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku...

BGK partnerem „Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017”

Pod koniec stycznia odbyło się w Warszawie doroczne spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą. Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest uroczystą okazją do przedstawienia planów nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również do złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

Inicjatywa ma na celu m.in. prezentowanie polskich marek ambasadorom...

1 mld zł na rozwój infrastruktury szerokopasmowego internetu

Ministrowie rozwoju i cyfryzacji przeznaczyli 1 mld zł na inwestycje z zakresu szerokopasmowego internetu. Fundusze te będą dostępne w formie preferencyjnych pożyczek dla firm z branży telekomunikacyjnej. Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Prawie 1 mld zł z programu Polska Cyfrowa trafi do firm telekomunikacyjnych za pośrednictwem partnerów finansowych, których wybierze Bank Gospodarstwa Krajowego. Preferencyjne...

1 2 3 4 .... 16