A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

Pożyczka na Rozwój Turystyki już dostępna dla podlaskich firm

W województwie podlaskim ruszył projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dziś umowę z konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A, które oferować będzie Pożyczkę na Rozwój Turystyki mikro, małym i średnim przedsiębiorcom działającym w branży turystycznej i okołoturystycznej na terenie województwa podlaskiego. W tym rozdaniu do podlaskich firm trafi 10 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę o wartości do 500 tys. zł. Zobowiązanie należy...

15 mln zł na efektywność energetyczną w województwie lubuskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” w ramach projektu Lubuski Filar 2020.

Przetarg kierowany jest m.in. do funduszy pożyczkowych i banków, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” skierowanego do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST oraz innych podmiotów...

BGK głównym partnerem V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

W ubiegłym tygodniu w Zielonej Górze rozmawialiśmy o znaczeniu innowacyjności i sektora MŚP dla gospodarki Polski. Dyskutowaliśmy też o wspieraniu ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw i finansowaniu inwestycji samorządowych.

Polski Kongres Przedsiębiorczości to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, które co roku odbywa się w innym mieście. Tegoroczna, piąta już edycja, została zorganizowana w Zielonej Górze, przy współpracy z władzami województwa lubuskiego. BGK był głównym partnerem...

Bank ogłasza przetarg na wdrożenie produktu „Wejście kapitałowe” w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Przetarg kierowany jest m.in. do podmiotów zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi („AFI”) oraz spółek zarządzających portfelami inwestycyjnymi AFI, w szczególności do towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy kapitałowych oraz konsorcjów...

Fundacja BGK sponsorem nagrody w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Fundacja BGK ufundowała nagrodę w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Dziesięć tysięcy złotych otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Margines” z Warszawy. Bank Gospodarstwa Krajowego od kilku lat aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorstw społecznych poprzez dostosowany do ich potrzeb program finansowania działalności. 

Eksperci BGK od czterech lat uczestniczą w pracach jury, oceniając złożone przez przedsiębiorstwa społeczne wnioski pod kątem...

Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem uplasował emisję euroobligacji

Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o wartości  750 mln euro (Program EMTN). Pozyskane środki pozwolą sfinansować inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Termin zapadalności obligacji nowej emisji przypada na kwiecień 2028 r., a ich cena została określona na poziomie 68 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+68) z kuponem oprocentowania w...

Kolejne pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Pomorscy przedsiębiorcy mogą już skorzystać z pożyczek inwestycyjnych i pożyczek profilowanych udostępnianych ze środków Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która bezpośrednio udzielać będzie wsparcia firmom w regionie. W tym rozdzianiu do pomorskich przedsiębiorstw trafi 23 mln zł.

Pożyczki (obie o wartości od 300 tys. do 1 mln zł) służyć mają finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych MŚP, poprawiających potencjał...

BGK partnerem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego

W piątek zakończył się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach. Podczas wydarzenia przedstawiciele BGK rozmawiali o przyszłości polskiej gospodarki. Eksperci z banku przedstawili możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych i podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem infrastruktury energetycznej w Polsce.

Jako instytucja pełniąca ważną rolę w rozwoju największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego był partnerem trzeciej już...

Unijne pożyczki z projektu Lubuski Filar 2020 już dostępne dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która udzielać będzie lubuskim przedsiębiorcom wsparcia w formie niskoprocentowych pożyczek. W puli dla firm znajduje się aż 17 mln zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Pożyczki małej (o wartości do 500 tys. zł), oraz Pożyczki dużej (od 500 tys. do 2 mln zł). Środki służyć mają finansowaniu inwestycji rozwojowych wspierających poszerzanie działalności o innowacyjne produkty lub usługi. Szczególnie...

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje ze środków Jessica 2 pierwsze projekty inwestycyjne

Pierwsze projekty z unijnego programu Jessica 2, który wspiera rewitalizację obszarów zdegradowanych, zostaną zrealizowane w Krotoszynie. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli dwóch pożyczek o łącznej wartości 40 mln zł, które wpłyną na komfort życia mieszkańców. Środki na inwestycje pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Pierwsza inwestycja, której inicjatorem jest Miasto i Gmina Krotoszyn, w kompleksowy i całościowy sposób pomoże zrewitalizować śródmiejską...

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 66 mln zł. Środki posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych filarów strategii naszego banku, dlatego bardzo cieszą mnie  kolejne umowy podpisane z pośrednikami finansowymi.  Dzięki tym umowom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po preferencyjne pożyczki na zwiększenie konkurencyjności swoich firm, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań czy wzrost skali prowadzonej działalności, co w konsekwencji zaowocuje rozwojem całych regionów – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku...

66 mln zł trafi do przedsiębiorców z sektora MŚP w zachodniopomorskim, lubelskim i podkarpackim.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 66 mln zł. Środki posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych filarów strategii naszego banku, dlatego bardzo cieszą mnie  kolejne umowy podpisane z pośrednikami finansowymi.  

Dzięki tym umowom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po preferencyjne pożyczki na zwiększenie konkurencyjności swoich...

Komunikat dotyczący gwarancji w ramach PLG-COSME

Na dzień 30 września 2017 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach realizacji programu COSME wyniosła: 790,68 zł mln zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 4 475  gwarancji na kwotę  632,55 zł mln zł. Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Kredytów z gwarancją PLG-COSME udziela  12 banków komercyjnych. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota...

Ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami e-mail

Szanowni Państwo!

Dbając o Państwa bezpieczeństwo, informujemy, że ktoś podszywając się pod reprezentanta Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzi mailową kampanię phishingową.

Kampania ta ma na celu skłonienie odbiorcy do otwarcia załączonego do maila pliku. Plik ten zawiera fałszywe informacje o transakcji SWIFT, tymczasem jest to złośliwe oprogramowanie.

39 mln zł na rozwój i innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w zachodniopomorskim. Startuje program Jeremie 2.

Pomorze Zachodnie dołączyło do regionów, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z niskoprocentowych pożyczek z projektu „Jeremie 2”. Dostępne w tym rozdaniu środki o łącznej wartości 39 mln zł posłużą wzmocnieniu konkurencyjności firm na lokalnym rynku oraz podniesieniu ich zdolności do tworzenia nowych produktów i usług.

29 września Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości na łączną kwotę 39 mln zł. Fundacja, pełniąca rolę pośrednika...

1 2 3 4 .... 22