A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

BGK wziął udział w misji gospodarczej do Meksyku i targach w Hanowerze

Bank Gospodarstwa Krajowego coraz silniej wychodzi naprzeciw polskim przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać się za granicą. W tym tygodniu przedstawiciele BGK uczestniczyli w dwóch zagranicznych wydarzeniach: misji gospodarczej Prezydenta RP do Meksyku i największych na świecie targach przemysłowych w Hanowerze - Międzynarodowych Targach Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle.

Rozpoczęcie procesu naboru pośredników finansowych (funduszy venture capital) do programu PFR Starter FIZ

Informujemy, że PFR Ventures rozpoczyna proces wyboru funduszy zarządzających w ramach funduszu PFR Starter FIZ.

Fundusz PFR Starter FIZ został utworzony w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 („POIR”). Beneficjentem środków POIR oraz podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie środków wpłaconych do funduszu jest BGK. Za utworzenie i zarządzanie funduszem odpowiedzialne jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., które...

Zaproszenie do składania wniosków o limit gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR

Bank Gospodarstwa Krajowego, działając na podstawie umowy o finansowaniu instrumentu finansowego w formie funduszu gwarancyjnego zawartej w dniu 29 listopada 2016 r. ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów w ramach poddziałania 3.2.3 POIR – Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłasza nabór wniosków o limit gwarancji udzielanych przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.


Odbiorcy...

Pożyczki JESSICA znów w Wielkopolsce

Bank Gospodarstwa Krajowego działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego uruchomił 14 kwietnia br. nabór wniosków o pożyczkę JESSICA 2. Pożyczki oferowane są inwestorom z woj. wielkopolskiego, którzy planują inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

To pierwszy nabór wniosków o zwrotne, preferencyjne wsparcie ze środków...

Komunikat o udzielonych gwarancjach PLG-COSME

Informujemy, że według danych na 31 marca 2017 r., BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, łącznie 2 807  gwarancji z regwarancją EFI na kwotę 347,15 mln zł. Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 433,93 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota...

Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków z limitu 2018 r. w rządowym programie „mieszkanie dla młodych”

Dziś Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2018 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Złożone wnioski z planowaną datą wypłaty na przyszły rok przekroczyły dostępny limit w 50 proc.

Limit na rok 2018 wynosi 762 mln zł z czego zarezerwowano już 381 mln zł i zgodnie z zapisami ustawowymi zarezerwowano 50 proc. pozostałego limitu środków na 2018 r., które będą dostępne od 1 stycznia 2018 r. Po tym terminie nabywcy będą mogli ponownie...

Enea skorzystała z finansowania dostarczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy nabyciu Elektrowni Połaniec

Enea za ok. 1,26 mld zł kupiła Elektrownię Połaniec, która przeszła w ostatnich latach wart ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny. Enea przy finansowaniu transakcji skorzystała głównie ze środków własnych, w tym także ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji oraz emisji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Enea w szerokim zakresie współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zarówno w zakresie programów emisji obligacji...

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera podmioty ekonomii społecznej

4 kwietnia br. odbyła się konferencja otwierająca program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i...

Osiągnięcia Banku Gospodarstwa Krajowego w 2016 r. i plany na 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego znacząco zwiększył zaangażowanie w finansowanie przedsiębiorczości i mieszkalnictwa w 2016 r. W 2017 roku będzie rozwijał działalność w obszarach wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz wdrażał programy społeczno-gospodarcze finansowane ze środków europejskich.

W 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził swą rolę banku rozwoju. Bank jest głównym partnerem Państwa w obsłudze rządowych programów społeczno-gospodarczych realizowanych w celu...

Prawie 550 mln zł dla przedsiębiorców – ruszają kolejne środki unijne

Zarządy województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 12 regionów!

Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do tej pory dziesięć regionów: pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, lubelskie, podkarpackie i podlaskie....

4.04.2017 – Zapraszamy na konferencję dla podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy na organizowaną przez bank konferencję „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, która odbędzie się 4 kwietnia br. w Warszawie w sali konferencyjnej im. Andrzeja Bączkowskiego, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 i rozpocznie o godz. 11:00.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną instrumenty finansowe oferowane podmiotom ekonomii społecznej. Omówione zostaną także perspektywy...

Wyniki konkursu „Lidera sprzedaży gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG”

22 marca odbyło się wręczenie nagród dla pracowników banków, które wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem konkursu było zintensyfikowanie sprzedaży produktu gwarancyjnego dla innowacyjnych firm, w związku z krótkim okresem dostępności ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIG (FG POIG). Honorowy patronat nad konkursem objął Związek Banków Polskich.

Konkurs trwał od 1 lipca 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Do konkursu przystąpiły wszystkie banki udzielające...

EBI i BGK finansują budowę Trasy Łagiewnickiej w ramach planu Junckera

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – polski bank rozwoju – poinformowały o podpisaniu umów dotyczących finansowania budowy Trasy Łagiewnickiej (część południowego odcinka wewnętrznej obwodnicy Krakowa) łącznie z nową linią tramwajową. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską pod...

Tomasz Kaczor z Banku Gospodarstwa Krajowego najlepszym ekonomistą 2016 roku.

15 marca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród „Byki i niedźwiedzie” dla najlepszych spółek giełdowych oraz instytucji i organizatorów rynku kapitałowego. Statuetki przyznawane są corocznie przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. Tomasz Kaczor, jako lider zespołu analiz z Banku Gospodarstwa Krajowego, otrzymał wyróżnienie w kategorii Ekonomista Roku 2016.

Ranking „Parkietu” jest najbardziej prestiżowym konkursem ekonomistów i analityków krajowych...

75 mln zł bezzwrotnego dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa socjalnego i komunalnego

1 marca ruszyła 21 edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał z budżetu państwa 75 mln zł na dofinansowanie inwestycji, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.

Od 1 do 31 marca 2017 r. gminy, spółki gminne (w tym TBS-y), powiaty i organizacje pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie inwestycji. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK dysponuje kwotą 75 mln zł.

Rządowy program...

1 2 3 4 .... 18