A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

BGK partnerem „Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017”

Pod koniec stycznia odbyło się w Warszawie doroczne spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą. Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest uroczystą okazją do przedstawienia planów nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również do złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

Inicjatywa ma na celu m.in. prezentowanie polskich marek ambasadorom...

1 mld zł na rozwój infrastruktury szerokopasmowego internetu

Ministrowie rozwoju i cyfryzacji przeznaczyli 1 mld zł na inwestycje z zakresu szerokopasmowego internetu. Fundusze te będą dostępne w formie preferencyjnych pożyczek dla firm z branży telekomunikacyjnej. Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Prawie 1 mld zł z programu Polska Cyfrowa trafi do firm telekomunikacyjnych za pośrednictwem partnerów finansowych, których wybierze Bank Gospodarstwa Krajowego. Preferencyjne...

Blisko 130 mln zł na realizację projektów miejskich w województwie zachodniopomorskim

Wkrótce inwestorzy z Pomorza Zachodniego będą mogli starać się o preferencyjne pożyczki na projekty inwestycyjne w zakresie realizacji projektów miejskich. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dzisiaj umowę z Bankiem Ochrony Środowiska i Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym, którzy już pod koniec I kwartału 2017 r. zaczną przyjmować od firm wnioski pożyczkowe.

Pożyczki będą preferencyjnie oprocentowane i udzielane na okres nawet 17 lat, co jest ofertą niespotykaną na polskim rynku. Pożyczkobiorca...

12 lokali mieszkalnych w Szczecinie ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR)

19 stycznia br. w Szczecinie przekazano do użytkowania budynek mieszkalny zrealizowany na zlecenie miasta przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., przy współudziale środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Rządowy Program funkcjonuje już od 10 lat.

W budynku przy ul. Koszarowej w Szczecinie powstało 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 653,45 m². Mieszkania będą wynajmowane od TBS „Prawobrzeże” Sp. z...

Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia finansowanie kontraktu eksportowego spółki Polskie Maszyny Górnicze SA do Rosji

Polska spółka PMG SA (Grupa Famur) jest dostawcą maszyn górniczych o wartości 20,76 mln EUR do rosyjskiej spółki ZAO Shahtoupravlyene Taldinskoe-Kyrgajskoe. Finansowanie kontraktu eksportowego zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR). Wykup wierzytelności eksportowych zabezpieczony jest polisą KUKE SA (Grupa PFR).

Spółka PMG SA należy do Grupy Famur – jednego z największych światowych producentów maszyn i urządzeń górniczych. Główne obszary działalności Grupy to górnictwo podziemne,...

Komunikat o udzielonych gwarancjach PLG-COSME

Informujemy, że według danych na 31 grudnia 2016 r., BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, łącznie 2 222  gwarancje z regwarancją EFI na kwotę 262,20 mln zł. Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 327,75 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy (w tym także rolnicy) w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty...

Trzeci nabór wniosków w programie „Kredyt na innowacje technologiczne”

  • Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR potrwa od 20 lutego do 29 marca br.;
  • Do rozdysponowania jest pula 400 mln zł;
  • W dotychczasowych naborach w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne przedsiębiorcy złożyli do BGK (Grupa PFR) prawie 950 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Kwota inwestycji wynikająca z wniosków to ponad 7 mld zł.

Ogłoszenie III naboru wniosków w programie „Kredyt na innowacje...

Nowa edycja pożyczek ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej coraz bliżej

29 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarł umowy, na mocy których dwaj pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) będą w całej Polsce udzielać pożyczek pomiotom ekonomii społecznej. Wartość podpisanych umów wynosi 35 mln zł, a całkowita kwota na realizację projektu pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” to niemal 160 mln zł....

Pożyczki na start. 600 mln zł na inwestycje i promocję przedsiębiorczości

Małopolska uruchamia w niespotykanej dotąd skali kolejny, obok dotacji, mechanizm wsparcia przedsiębiorców  w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
19 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, dzięki której na inwestycje oraz rozwój przedsiębiorczości zostanie przeznaczonych aż 600 mln zł. Pierwsze pożyczki trafią do małopolskich firm, samorządów oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w drugiej połowie przyszłego roku.

Małopolska...

Informacja dot. pracy BGK - 23 i 30 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz zbliżającym się zakończeniem roku przekazujemy Państwu do wiadomości i stosowania wytyczne dotyczące rozliczania zleceń płatniczych w dniach 23 i 30 grudnia 2016 r.

1. W dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) zlecenia płatnicze składane za pośrednictwem niżej podanych systemów będą rozliczane w normalnym wymiarze godzin tj. w sposób następujący:

SORBNET2
na bieżąco do godziny 15.30 - zlecenia wychodzące
na bieżąco do godziny...

Środki europejskie – wytyczne realizacji płatności dodatkowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wzorem lat poprzednich, Ministerstwo Finansów przewiduje dodatkowy termin na składanie wniosków o płatności, których realizacja ma nastąpić do końca grudnia 2016 r., a które nie mogą z wyjątkowych przyczyn zostać złożone w terminach wyznaczonych w obowiązującym harmonogramie.

Wnioski o płatności dodatkowe zarówno dla Perspektywy Finansowej 2007-2013, jak i dla Perspektywy Finansowej 2014-2020, powinny być składane zgodnie z obwiązującymi Wytycznymi...

Płużnica oddaje pierwsze, współfinansowane przez BGK (Grupa PFR), lokale socjalne

16 grudnia w Goryniu, w Gminie Płużnica, nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy do lokali socjalnych, utworzonych przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) w wysokości prawie 300 tys. zł, 16 rodzin otrzymało nowe mieszkania.

Jest to pierwsza inwestycja zrealizowana przez Gminę Płużnica przy wykorzystaniu środków z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i...

Grupa PFR ogłasza strategię współpracy instytucji rozwoju

14 grudnia podczas uroczystości z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego zaprezentowana została strategia działania instytucji współpracujących w ramach Grupy PFR.

​Wspólne działanie instytucji rozwoju (PFR, BGK, ARP, KUKE, PARP, PAIIZ) jest elementem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki. Grupa PFR ogłosiła dzisiaj uruchomienie...

1 2 3 4 .... 15