A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

BGK uruchamia we współpracy z 11 bankami nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

• Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 11 bankami w sprawie uruchomienia instrumentu gwarancji kredytowych dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

• Gwarancje do wysokości 800 mln zł udzielane będą w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy.

• Nowy program gwarancyjny BGK pozwoli uruchomić akcję kredytową w wysokości 1 mld zł.

 

BGK patronem studentów Akademii EFC podczas XV konferencji naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa

Konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa jest organizowana od 15 lat przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie gromadzi pracowników naukowych oraz przedsiębiorców. W tegorocznej edycji, zorganizowanej we współpracy z SGH, wzięło również udział 10 członków Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego - studentów i absolwentów wyselekcjonowanych spośród ośrodków akademickich z całej Polski.

 

 

450 mln zł czeka na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego w 2016 r.

• W listopadzie 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie przyjmowanie wniosków kredytowych od TBS-ów, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą budować tanie mieszkania czynszowe;

• Na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego czeka w przyszłorocznej puli 450 mln zł;

• Zachętą dla inwestorów będzie preferencyjne oprocentowanie kredytów (obecnie < 2% rocznie);

• W ramach 10 rocznych edycji programu powstanie co najmniej 30 tys. mieszkań.

Wybrany wykonawca Centralnego Systemu Bankowego BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał w postępowaniu przetargowym ofertę Sygnity S.A. za 53,97 mln zł brutto jako najkorzystniejszą na wykonanie centralnego systemu bankowego. Wartość zamówienia podstawowego w ofercie Sygnity wynosi 40,55 mln zł, pozostałe części zamówienia objęte są prawem opcji.

Nowy „Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego” wszedł w życie

W związku ze stopniowym wchodzeniem w życie kolejnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji), BGK przygotował nowy Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jubileusz dwudziestolecia działalności towarzystw budownictwa społecznego

W październiku 2015 r. mija dwadzieścia lat od uchwalenia ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która stworzyła podwaliny systemu społecznego budownictwa czynszowego w Polsce. Powstał system publicznego, preferencyjnego finansowania budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych, niższych od rynkowych stawkach czynszu, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę instytucji finansującej. Inwestorami społecznego budownictwa czynszowego są towarzystwa...

Dwa razy więcej wniosków po nowelizacji programu „Mieszkanie dla młodych”

We wrześniu do BGK wpłynęła rekordowa liczba 3 744 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę blisko 94 mln zł. 43% wniosków dotyczy zakupu lokali używanych, 57% to rynek pierwotny. Spośród 31 727 wnioskodawców, 28 276 osób podpisało umowy kredytowe, w tym 6 569 rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem.

Szkoły z mocą zmieniania świata

Odliczanie do kolejnych wakacji rozpoczęte, jeszcze tylko 170 kilka dni nauki w szkole i znowu wolność. Jednak są w Polsce szkoły, w których dzieci odliczają dni do końca wakacji, żeby powrócić do szkoły. Dlaczego? Bo są to Szkoły z mocą.

Szkoły z mocą zmieniania świata, edukacji oraz życia uczniów, rodziców i mieszkańców to szkoły, których poszukuje międzynarodowa Fundacja Ashoka w partnerstwie z Fundacją BGK. Organizacje chcą znaleźć szkoły, które rozwijają u dzieci i młodzieży nie tylko...

BGK partnerem cyklu spotkań "Kapitał dla rozwoju"

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem cyklu spotkań „Kapitał dla rozwoju", dzięki którym przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego dowiedzą się między innymi, jak skutecznie pozyskać dotacje w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

„Kapitał dla rozwoju" to cykl 16 spotkań regionalnych, organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Uczestnikami wydarzeń są przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Celem spotkań jest przestawienie sposobów...

1 .... 28 29 30 .... 33