A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

5 kwietnia 2016 r. - dniem bez płacenia gotówką

Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności działająca przy Związku Banków Polskich ogłosiła dzień 5 kwietnia 2016 r. dniem bez płacenia gotówką.

Popierając ideę upowszechniania płatności bezgotówkowych włączamy się w tę akcję i zachęcamy Państwa do rezygnacji tego dnia z realizacji płatności gotówkowych na rzecz stosowania bezgotówkowych form rozliczeń oraz kart płatniczych.

Jeśli jeszcze nie doświadczyliście Państwo korzyści płynących ze stosowania kart płatniczych BGK lub...

Państwowy bank rozwoju zwiększa siłę polskiej gospodarki

 • Z korzyścią dla polskiej gospodarki BGK zwiększył w 2015 roku bilansowe zaangażowanie kredytowe o 23 proc., do prawie 28 mld zł;
 • Gwarancje kredytowe dla MŚP wygenerowały 54 tys. miejsc pracy;
 • O 86 proc. wzrosło finansowanie BGK dla eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm.

W 2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuował realizację strategii przyjętej w 2014 r., pełniąc rolę państwowego banku rozwoju, którego celem jest zwiększanie siły polskiej gospodarki. Poza realizacją...

Województwo wielkopolskie uruchomi pieniądze na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców regionu

 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako pierwszy region w Polsce, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) list intencyjny, który określa kierunki współpracy w zakresie wdrażania pozadotacyjnych form finansowania;
 • Przewidywana alokacja to 186 mln EUR na wsparcie projektów rozwoju przedsiębiorczości, poprawy efektywności energetycznej oraz rewitalizacji;
 • 120 mln EUR dotyczyć będzie wsparcia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

22 marca 2016 r. w Warszawie podpisany został list intencyjny w...

Bank Gospodarstwa Krajowego partnerem III edycji Smart City Forum

Bank Gospodarstwa Krajowego był partnerem III edycji Smart City Forum, które odbyło się w dniach 15-16 marca 2016 r.  w Warszawie. Wydarzenie to zgromadziło blisko 600 uczestników w tym prezydentów polskich miast, przedstawicieli urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej oraz biznesu.

W debacie pt. „Finansowanie inwestycji Smart City” prowadzonej przez Mariusza Szczubiała, Zastępcę Skarbnika Miasta Torunia dyskutowano między innymi  nt. możliwości wykorzystania mechanizmów PPP do...

Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków z limitu 2016 r. w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych”.

Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2016 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” dot. finansowego wsparcia zakupu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Realizację rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa budżetowa przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia. Tegoroczny limit wynosił 730 mln zł z czego zarezerwowane jest już 95 proc....

Do BGK wpłynęły wnioski o sfinansowanie budowy 3 tys. tanich mieszkań czynszowych

 • Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył 29 lutego br. przyjmowanie wniosków w ramach pierwszej edycji nowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC);
 • 45 inwestorów złożyło 59 wniosków na łączną kwotę aż 374 mln zł, co pozwoli zbudować prawie 3 tys. mieszkań;
 • Liczba wniosków oraz łączna kwota wnioskowanego finansowania znacząco przekroczyły oczekiwania BGK.

Program jest przeznaczony dla podmiotów realizujących politykę mieszkaniową gmin - o finansowanie mogą się ubiegać towarzystwa...

Zmniejszenie spreadu na parze walutowej CHFPLN

Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację w jakiej znaleźli się kredytobiorcy posiadający finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego we franku szwajcarskim podjęliśmy decyzję o ustaleniu zmniejszonego do 2% spreadu (różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży) na parze walutowej CHFPLN w tabeli banku.

EBI nawiązuje współpracę z BGK w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i finansuje mniejsze programy inwestycyjne w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – polski bank rozwoju – zacieśniły swoją wieloletnią, udaną współpracę. Instytucje te podpisały porozumienie o współpracy, w którym wyznaczono ramy wspólnych działań w kontekście Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). Zawarły też umowę kredytową na kwotę 125 mln EUR, która zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o niewielkiej skali oraz inwestycji podejmowanych przez małe i średnie...

Blisko 50 tys. beneficjentów w programie „Mieszkanie dla młodych”

 • Do wykorzystania z tegorocznego limitu programu „Mieszkanie dla młodych” zostało jeszcze 165 mln zł.
 • W lutym 2016 r. do BGK wpłynęło 5.912 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę  156,70 mln zł.
 • Do tej pory program pomógł w decyzji o zakupie mieszkania już 49 875 beneficjentom.

W lutym 2016 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zajmuje się obsługą finansową przedsięwzięcia, wpłynęło 5.912 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę  156,70 mln zł. W tegorocznej edycji...

65 mln zł na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych

 • 1 marca 2016 r. rusza kolejna edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
 • BGK ma do dyspozycji ponad 65 mln zł na dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.

Od 1 do 31 marca 2016 r. gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie inwestycji. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK będzie miał do dyspozycji ponad 65 mln zł.

Rządowy...

BGK uruchamia 250 mln zł na gwarancje kredytowe dla innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

 • Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 10 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP.
 • Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł.
 • Gwarancje udzielane będą ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tylko do 31 grudnia 2016 r.

Dzisiaj w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o współpracy z 10 bankami, które będą udzielać kredytów dla MŚP z...

BGK partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

w ubiegłym tygodniu w Katowicach odbył się Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress). Bank Gospodarstwa Krajowego, który był parterem tego wydarzenia reprezentowali przedstawiciele Departamentu Klientów Strategicznych Marcin Michalski, Dyrektor oraz Aleksandra Ciszek, Ekspert.

Głównym przesłaniem kongresu była perspektywa zdrowotna na lata 2016-2036. W ponad 50 sesjach prelegenci dyskutowali między innymi nt. polityki senioralnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, wyzwań...

Efekty rządowego programu wspierania MŚP

 • Program gwarancji de minimis sprawił, że w gospodarce pojawiło się 12,3 mld zł dodatkowego kredytu;
 • Finansowanie przyznane dzięki gwarancjom kredytowym de minimis przełożyło się na 54 tys. miejsc pracy;
 • Badanie ujawniło także niezakładany w przypadku kredytów obrotowych efekt – w wyniku udziału w programie nastąpiło polepszenie sytuacji finansowej firm na tyle, że podejmowały się one realizacji inwestycji, w tym inwestycji o charakterze innowacyjnym.
 • Z kolei w przypadku kredytów inwestycyjnych...

Drugi rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” - podsumowanie

 • Ponad 31 tys. wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania  trafiło w 2015 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • W czasie drugiego roku funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” BGK wypłacił dofinansowanie o wartości ponad 520,7 mln zł.
 • Rośnie prorodzinny efekt programu – korzysta z niego coraz więcej rodzin z dziećmi.

W drugim roku funkcjonowania zainteresowanie rządowym programem „Mieszkanie dla młodych” rosło z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie kwota wypłaconego...

Prawie 500 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

 • 29 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
 • Zainteresowanie było ogromne - 494 firmy złożyły wniosek o dofinansowanie, a wartość wnioskowanych dotacji pięciokrotnie przekracza dostępną pulę środków;
 • O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane;
 • Kolejny konkurs dla firm BGK zorganizuje  już latem br.

Z końcem...

1 .... 27 28 29 .... 35