A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Pierwsze 1000 projektów polskich MŚP w ramach Programu COSME oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy

1. Programy ramowe UE

Programy ramowe UE to dodatkowe źródło finansowania rozwoju gospodarek UE, o łącznej wartości ponad 100 mld euro. Z programów ramowych UE korzystają na równych zasadach podmioty (np. przedsiębiorcy) ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw kandydujących i  stowarzyszonych. W programach tych uwzględniono tzw. instrumenty finansowe - narzędzia pozwalające na udostępnienie przedsiębiorcom finansowania zwrotnego na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe....

XII Konferencja BGK dla JST - podsumowanie

W dniach 22-23 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizował XII Ogólnopolską konferencję dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Bezpieczne finansowanie rozwoju”. W spotkaniu wzięło udział blisko 500 uczestników – przedstawicieli władz samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse w jednostkach samorządu terytorialnego, a także instytucji krajowych i zagranicznych oferujących wsparcie w realizacji inwestycji. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w czasie konferencji było...

30.06.2016 Seminarium "Źródła finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023"

Zapraszamy na seminarium

„Źródła finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 roku)”

 organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

 

30 czerwca 2016 r., godz. 10.00 – 14.00
Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7 w Warszawie
Sala 200

 

AGENDA:

10.00 – 10.05 Przywitanie uczestników seminarium

10.05 – 10.30 Finansowanie dróg krajowych w Polsce (stan obecny) – Jerzy Szmit, Podsekretarz...

BGK zacieśnia współpracę z partnerami chińskimi

20 czerwca BGK podpisał trzy umowy partnerskie z chińskimi bankami publicznymi – China Development Bank, The Export-Import Bank of China oraz Industrial and Commercial Bank of China. Podpisanie takich ramowych umów ma na celu wzmocnienie współpracy w obszarze wspierania handlu i rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Chinami oraz intensyfikacji działalności inwestycyjnej. Umowy zostały podpisane podczas Kongresu Gospodarczego „Forum Jedwabnego Szlaku”, który był elementem oficjalnej...

BGK partnerem cyklu konferencji pt. ”Bezpieczny szpital przyszłości”

Bank Gospodarstwa Krajowego był partnerem cyklu regionalnych konferencji pt. ”Bezpieczny szpital przyszłości”, które odbyły się w maju i czerwcu w czterech dużych miastach: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz Krakowie.

Akcja promowała bezpieczeństwo w szpitalach prywatnych i publicznych, poprzez edukację managerów i personelu medycznego. Na konferencjach została również przedstawiona oferta BGK skierowana do branży medycznej, uczestnicy wydarzeń mogli dowiedzieć się jak pozyskać środki na...

BGK partnerem VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W drugiej połowie maja odbył się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Tegoroczny kongres potwierdził swoją pozycję największego i najbardziej znaczącego tego typu wydarzenia w Europie Centralnej. Do Międzynarodowego Centrum Kongresowym przybyła znów rekordowa liczba, tym razem 8 tys. osób. Prawie dwa tysiące wzięło udział w towarzyszących Kongresowi European Start-up Days. Przez trzy dni odbyło się ponad 120 sesji i tysiące bezpośrednich spotkań, z których część da impulsy do nowych...

Zastępcza obsługa kasowa w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A.

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2016 r. usługa zastępczej obsługi kasowej rozszerzona zostaje o możliwość realizowania wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu aktywacji nowej funkcjonalności oraz zasad realizowania operacji znajdują się na stronie dedykowanej obsłudze gotówkowej

Zmiana lokalizacji oddziału BGK w Białymstoku

20 maja br. oddział przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku zmienia swoją siedzibę. W tym dniu w oddziale nie będą działały telefony stacjonarne dlatego prosimy o kontaktowanie się z pracownikami dzwoniąc na numery komórkowe: sala obsługi: 510 152 267, doradcy klienta: 502 416 702, 502 737 782, 767 020 694, sekretariat 793 300 686, placówka tego dnia będzie czynna do godziny 12.00.

Od 23 maja br. od godz. 12.00 klienci banku będą mogli korzystać z nowej, zmodernizowanej placówki, zlokalizowanej...

BGK udzielił ponad 22 mln gwarancji w ramach programu COSME

Informujemy, że w pierwszym kwartale 2016 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, 134 gwarancji z regwarancją EFI na kwotę 22,16 mln zł. Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 27,70 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą skorzystać przedsiębiorcy w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600...

Kolejne umowy w ramach inicjatywy JEREMIE podpisane

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, podpisał kolejne Umowy Operacyjne I Stopnia w ramach Konkursu nr 1.7/2016/FPJWW na Produkt Finansowy Reporęczenie:

- 25 kwietnia br. z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na kwotę 30 000 000 PLN,

- 4 maja br. z Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na kwotę 15 000 000 PLN.

Są to siódme Umowy Operacyjne podpisane z każdym, z tych...

BGK na XXX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczył  w XXX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniach 18-19 kwietnia 2016 w Warszawie.

Uczestniczy Zgromadzenia dyskutowali między innymi o zadaniach oświaty, implementacji programu 500+ oraz „Pakcie dla obszarów wiejskich”.

Z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego w wydarzeniu uczestniczył Paweł Lisowski, Doradca Prezesa BGK, Dyrektor ds. współpracy z samorządami, który przedstawił instrumenty finansowe...

Rekordowe zainteresowanie budową lokali socjalnych i komunalnych

  • 31 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego w gminach i powiatach.
  • W wiosennej edycji tego rządowego programu do BGK wpłynęło 111 wniosków o łącznej wartości blisko 102 mln zł, dzięki którym ma powstać 1719 mieszkań dla najuboższych.

Jest to pierwsza edycja programu po zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która zakłada m.in....

5 kwietnia 2016 r. - dniem bez płacenia gotówką

Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności działająca przy Związku Banków Polskich ogłosiła dzień 5 kwietnia 2016 r. dniem bez płacenia gotówką.

Popierając ideę upowszechniania płatności bezgotówkowych włączamy się w tę akcję i zachęcamy Państwa do rezygnacji tego dnia z realizacji płatności gotówkowych na rzecz stosowania bezgotówkowych form rozliczeń oraz kart płatniczych.

Jeśli jeszcze nie doświadczyliście Państwo korzyści płynących ze stosowania kart płatniczych BGK lub...

Państwowy bank rozwoju zwiększa siłę polskiej gospodarki

  • Z korzyścią dla polskiej gospodarki BGK zwiększył w 2015 roku bilansowe zaangażowanie kredytowe o 23 proc., do prawie 28 mld zł;
  • Gwarancje kredytowe dla MŚP wygenerowały 54 tys. miejsc pracy;
  • O 86 proc. wzrosło finansowanie BGK dla eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm.

W 2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuował realizację strategii przyjętej w 2014 r., pełniąc rolę państwowego banku rozwoju, którego celem jest zwiększanie siły polskiej gospodarki. Poza realizacją...

1 .... 25 26 27 .... 34