A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Mieszkania komunalne w Białymstoku ze wsparciem BGK (Grupa PFR)

101 rodzin z Białegostoku zamieszka w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego
i komunalnego.

W budynkach przy ul. Gen. Józefa Bema w Białymstoku, po trwającej 17 miesięcy budowie, powstało 101 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 4550 m2. Koszt inwestycji to ok. 15 mln zł, a udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wynosi 30% tej kwoty. Inwestycja jest II. etapem...

Radosław Kwiecień członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Premier Beata Szydło podpisała nominację Radosława Kwietnia na stanowisko członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w ślad za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym dobiegł końca proces powoływania pełnego, 6-osobowego składu Zarządu BGK.

Radosław Kwiecień jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,  przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa...

Znamy termin XIII konferencji BGK dla JST

24-25 maja 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego planuje organizację XIII Ogólnopolskiej konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Strategie finansowe projektów rozwojowych”. 

Konferencja corocznie organizowana przez BGK jest jednym z najważniejszych miejsc debaty na temat kierunków finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i efektywnego doboru narzędzi jego finansowania.

Czytaj więcej >

Komunikat - udostępnienie nowego systemu bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 8 i 9  obowiązującego Regulaminu świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego  - informujemy, iż bank rozpocznie stopniowe udostępnianie klientom nowego systemu bankowości elektronicznej - bgk24, który docelowo w pełni zastąpi system BGK@24BIZNES.

W związku z powyższym na adres korespondencyjny Państwa organizacji, posiadany przez bank, przesłane zostaną...

Beata Daszyńska-Muzyczka powołana na stanowisko Prezesa Zarządu BGK

Premier Beata Szydło podpisała nominację Beaty Daszyńskiej-Muzyczki na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w ślad za decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.

Beata Daszyńska-Muzyczka jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy Harvard Business Review. 

Od 1994 r. była związana z Grupą Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 1994 – 2000 pracowała w bankowości oddziałowej. W...

BGK laureatem „Bursztynu Polskiej Gospodarki”

Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Laureaci wyróżniani są za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

W tym roku statuetki zostały wręczone podczas gali na zakończenie Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, którego...

Fundusz Gwarancyjny w BGK wsparty kwotą 643 mln zł z POIR

Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) utworzy Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (FG POIR).

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów umowę na utworzenie Funduszu Gwarancyjnego ze środków POIR. Łączna kwota wsparcia wynosi 643 mln zł, w tym 525 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a wkład krajowy to 118 mln zł. Środki zostaną...

Zapraszamy na Dzień dobry biznes w Koszalinie - 6 grudnia 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Politechnika Koszalińska serdecznie zapraszają na seminarium dla studentów i absolwentów pt. „Dzień dobry biznes”.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w godz. 11.00 - 14.00 w sali nr 10 A na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6e, Koszalin.

Więcej informacji: http://www.jeremie.com.pl/aktualnosci/2016-10-25-semianrium-ddb-koszalin/ 

Kolejne mieszkania w Gdańsku ze wsparciem BGK (Grupa PFR)

28 listopada w Gdańsku przekazano do użytkowania 2 budynki mieszkalne, zrealizowane na zlecenie Miasta przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez BGK.

W dwóch budynkach przy ul. Unruga w Gdańsku powstało łącznie 85 mieszkań 1-, 2- i 3- pokojowych o powierzchniach od 31,10 do 62,50 m2 oraz 21 garaży. Budynki wyposażono w windy, a...

Program „Gwarancji de minimis” pozytywnie wpływa na gospodarkę i rozwój polskich firm

Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR), przedstawił wyniki badania, które dostarcza odpowiedzi na pytanie, czy program „Gwarancji de minimis” spełnia swoją funkcję oraz jakie było znaczenie programu na poziomie przedsiębiorstw i gospodarki. Najważniejsze efekty programu to wygenerowanie 13,7 mld zł dodatkowej akcji kredytowej dla sektora MŚP oraz wpływ na 100 tysięcy miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych.

Celem realizowanego nieprzerwanie od 2013 r. programu jest poprawa dostępu do...

Łódzkie i Zachodniopomorskie uruchamiają kolejne środki unijne dla przedsiębiorców

Zarządy województw łódzkiego i zachodniopomorskiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. Na mocy dotychczas podpisanych umów BGK będzie zarządzał pulą 1,85 mld zł ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych w 4 województwach.

Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości podpisały dotychczas z Bankiem Gospodarstwa Krajowego cztery regiony: Pomorskie, Wielkopolskie, Łódzkie i...

EBI wspiera modernizację infrastruktury drogowej w Polsce kwotą 270 mln euro

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 270 mln euro na sfinansowanie modernizacji czterdziestokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Kazimierzowem w północnej Polsce.

„Projekt ten pomoże usunąć zatory na drogach zarówno w komunikacji długodystansowej, jak i między obszarami miejskimi Gdańska i Elbląga. Jednocześnie podniesie jakość życia mieszkańców, zwiększając bezpieczeństwo transportu oraz pozytywnie wpłynie na środowisko, zmniejszając...

TBS Wrocław zbuduje 159 mieszkań dzięki finansowaniu z BGK (Grupa PFR)

TBS Wrocław podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, na udzielenie kredytu o wartości 23 mln zł. Finansowanie pozwoli gminnej spółce zakończyć rozpoczętą w marcu inwestycję mieszkaniową przy ul. Pakistańskiej, dzięki której powstanie 159 mieszkań czynszowych. BGK działający w Grupie PFR, realizuje w ten sposób jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest zwiększanie dostępu Polaków do tanich mieszkań...

Nowe budynki mieszkalne w Szczecinie dzięki preferencyjnemu kredytowi z BGK (Grupa PFR)

  • 7 listopada w Szczecinie przekazano do użytkowania 13 budynków mieszkalnych.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) udzielił kredytu preferencyjnego, dzięki któremu powstało 267 mieszkań na wynajem.
  • 33 mieszkania przeznaczone są dla absolwentów.

 

15 minut od centrum Szczecina powstało Osiedle „Sienno”. Dziś oddano do użytku drugi etap tej inwestycji. Inwestycja została zrealizowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. na zlecenie Miasta Szczecin. Zlokalizowana...

1 .... 24 25 26 .... 36