A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Komunikat o udzielonych gwarancjach PLG-COSME

Informujemy, że według danych na 31 grudnia 2016 r., BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, łącznie 2 222  gwarancje z regwarancją EFI na kwotę 262,20 mln zł. Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 327,75 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy (w tym także rolnicy) w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty...

Trzeci nabór wniosków w programie „Kredyt na innowacje technologiczne”

  • Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR potrwa od 20 lutego do 29 marca br.;
  • Do rozdysponowania jest pula 400 mln zł;
  • W dotychczasowych naborach w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne przedsiębiorcy złożyli do BGK (Grupa PFR) prawie 950 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Kwota inwestycji wynikająca z wniosków to ponad 7 mld zł.

Ogłoszenie III naboru wniosków w programie „Kredyt na innowacje...

Nowa edycja pożyczek ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej coraz bliżej

29 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarł umowy, na mocy których dwaj pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) będą w całej Polsce udzielać pożyczek pomiotom ekonomii społecznej. Wartość podpisanych umów wynosi 35 mln zł, a całkowita kwota na realizację projektu pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” to niemal 160 mln zł....

Pożyczki na start. 600 mln zł na inwestycje i promocję przedsiębiorczości

Małopolska uruchamia w niespotykanej dotąd skali kolejny, obok dotacji, mechanizm wsparcia przedsiębiorców  w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
19 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, dzięki której na inwestycje oraz rozwój przedsiębiorczości zostanie przeznaczonych aż 600 mln zł. Pierwsze pożyczki trafią do małopolskich firm, samorządów oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w drugiej połowie przyszłego roku.

Małopolska...

Informacja dot. pracy BGK - 23 i 30 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz zbliżającym się zakończeniem roku przekazujemy Państwu do wiadomości i stosowania wytyczne dotyczące rozliczania zleceń płatniczych w dniach 23 i 30 grudnia 2016 r.

1. W dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) zlecenia płatnicze składane za pośrednictwem niżej podanych systemów będą rozliczane w normalnym wymiarze godzin tj. w sposób następujący:

SORBNET2
na bieżąco do godziny 15.30 - zlecenia wychodzące
na bieżąco do godziny...

Środki europejskie – wytyczne realizacji płatności dodatkowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wzorem lat poprzednich, Ministerstwo Finansów przewiduje dodatkowy termin na składanie wniosków o płatności, których realizacja ma nastąpić do końca grudnia 2016 r., a które nie mogą z wyjątkowych przyczyn zostać złożone w terminach wyznaczonych w obowiązującym harmonogramie.

Wnioski o płatności dodatkowe zarówno dla Perspektywy Finansowej 2007-2013, jak i dla Perspektywy Finansowej 2014-2020, powinny być składane zgodnie z obwiązującymi Wytycznymi...

Płużnica oddaje pierwsze, współfinansowane przez BGK (Grupa PFR), lokale socjalne

16 grudnia w Goryniu, w Gminie Płużnica, nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy do lokali socjalnych, utworzonych przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) w wysokości prawie 300 tys. zł, 16 rodzin otrzymało nowe mieszkania.

Jest to pierwsza inwestycja zrealizowana przez Gminę Płużnica przy wykorzystaniu środków z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i...

Grupa PFR ogłasza strategię współpracy instytucji rozwoju

14 grudnia podczas uroczystości z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego zaprezentowana została strategia działania instytucji współpracujących w ramach Grupy PFR.

​Wspólne działanie instytucji rozwoju (PFR, BGK, ARP, KUKE, PARP, PAIIZ) jest elementem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki. Grupa PFR ogłosiła dzisiaj uruchomienie...

Pierwsza transakcja w oknie Infrastruktura i Innowacje Planu Junckera z udziałem BGK

W dniu 16 grudnia br. w Ministerstwie Rozwoju BGK uczestniczył w ceremonii podpisania umowy finansowania programu inwestycyjnego spółki Przewozy Regionalne w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Umowa podpisana pomiędzy spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym uzupełnia finansowanie lokalne dostarczone przez konsorcjum banków BGK, PKO BP i BZ WBK w oparciu o umowę z 28 września br. na kwotę 629 mln złotych. Obecność BGK w tej transakcji potwierdza ścisłą...

Mieszkania komunalne w Białymstoku ze wsparciem BGK (Grupa PFR)

101 rodzin z Białegostoku zamieszka w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego
i komunalnego.

W budynkach przy ul. Gen. Józefa Bema w Białymstoku, po trwającej 17 miesięcy budowie, powstało 101 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 4550 m2. Koszt inwestycji to ok. 15 mln zł, a udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wynosi 30% tej kwoty. Inwestycja jest II. etapem...

Radosław Kwiecień członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Premier Beata Szydło podpisała nominację Radosława Kwietnia na stanowisko członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w ślad za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym dobiegł końca proces powoływania pełnego, 6-osobowego składu Zarządu BGK.

Radosław Kwiecień jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,  przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa...

Znamy termin XIII konferencji BGK dla JST

24-25 maja 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego planuje organizację XIII Ogólnopolskiej konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Strategie finansowe projektów rozwojowych”. 

Konferencja corocznie organizowana przez BGK jest jednym z najważniejszych miejsc debaty na temat kierunków finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i efektywnego doboru narzędzi jego finansowania.

Czytaj więcej >

Komunikat - udostępnienie nowego systemu bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 8 i 9  obowiązującego Regulaminu świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego  - informujemy, iż bank rozpocznie stopniowe udostępnianie klientom nowego systemu bankowości elektronicznej - bgk24, który docelowo w pełni zastąpi system BGK@24BIZNES.

W związku z powyższym na adres korespondencyjny Państwa organizacji, posiadany przez bank, przesłane zostaną...

Beata Daszyńska-Muzyczka powołana na stanowisko Prezesa Zarządu BGK

Premier Beata Szydło podpisała nominację Beaty Daszyńskiej-Muzyczki na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w ślad za decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.

Beata Daszyńska-Muzyczka jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy Harvard Business Review. 

Od 1994 r. była związana z Grupą Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 1994 – 2000 pracowała w bankowości oddziałowej. W...

BGK laureatem „Bursztynu Polskiej Gospodarki”

Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Laureaci wyróżniani są za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

W tym roku statuetki zostały wręczone podczas gali na zakończenie Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, którego...

1 .... 21 22 23 .... 34