A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Enea skorzystała z finansowania dostarczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy nabyciu Elektrowni Połaniec

Enea za ok. 1,26 mld zł kupiła Elektrownię Połaniec, która przeszła w ostatnich latach wart ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny. Enea przy finansowaniu transakcji skorzystała głównie ze środków własnych, w tym także ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji oraz emisji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Enea w szerokim zakresie współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zarówno w zakresie programów emisji obligacji...

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera podmioty ekonomii społecznej

4 kwietnia br. odbyła się konferencja otwierająca program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i...

Osiągnięcia Banku Gospodarstwa Krajowego w 2016 r. i plany na 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego znacząco zwiększył zaangażowanie w finansowanie przedsiębiorczości i mieszkalnictwa w 2016 r. W 2017 roku będzie rozwijał działalność w obszarach wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz wdrażał programy społeczno-gospodarcze finansowane ze środków europejskich.

W 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził swą rolę banku rozwoju. Bank jest głównym partnerem Państwa w obsłudze rządowych programów społeczno-gospodarczych realizowanych w celu...

Prawie 550 mln zł dla przedsiębiorców – ruszają kolejne środki unijne

Zarządy województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 12 regionów!

Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do tej pory dziesięć regionów: pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, lubelskie, podkarpackie i podlaskie....

4.04.2017 – Zapraszamy na konferencję dla podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy na organizowaną przez bank konferencję „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, która odbędzie się 4 kwietnia br. w Warszawie w sali konferencyjnej im. Andrzeja Bączkowskiego, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 i rozpocznie o godz. 11:00.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną instrumenty finansowe oferowane podmiotom ekonomii społecznej. Omówione zostaną także perspektywy...

Wyniki konkursu „Lidera sprzedaży gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG”

22 marca odbyło się wręczenie nagród dla pracowników banków, które wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem konkursu było zintensyfikowanie sprzedaży produktu gwarancyjnego dla innowacyjnych firm, w związku z krótkim okresem dostępności ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIG (FG POIG). Honorowy patronat nad konkursem objął Związek Banków Polskich.

Konkurs trwał od 1 lipca 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Do konkursu przystąpiły wszystkie banki udzielające...

EBI i BGK finansują budowę Trasy Łagiewnickiej w ramach planu Junckera

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – polski bank rozwoju – poinformowały o podpisaniu umów dotyczących finansowania budowy Trasy Łagiewnickiej (część południowego odcinka wewnętrznej obwodnicy Krakowa) łącznie z nową linią tramwajową. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską pod...

Tomasz Kaczor z Banku Gospodarstwa Krajowego najlepszym ekonomistą 2016 roku.

15 marca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród „Byki i niedźwiedzie” dla najlepszych spółek giełdowych oraz instytucji i organizatorów rynku kapitałowego. Statuetki przyznawane są corocznie przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. Tomasz Kaczor, jako lider zespołu analiz z Banku Gospodarstwa Krajowego, otrzymał wyróżnienie w kategorii Ekonomista Roku 2016.

Ranking „Parkietu” jest najbardziej prestiżowym konkursem ekonomistów i analityków krajowych...

75 mln zł bezzwrotnego dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa socjalnego i komunalnego

1 marca ruszyła 21 edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał z budżetu państwa 75 mln zł na dofinansowanie inwestycji, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.

Od 1 do 31 marca 2017 r. gminy, spółki gminne (w tym TBS-y), powiaty i organizacje pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie inwestycji. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK dysponuje kwotą 75 mln zł.

Rządowy program...

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców – 22 marca 2017 r. Tarnów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem przyznawanym w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Spotkanie odbędzie się 22 marca 2017 r. Tarnowie w Hotelu Tarnovia (http://www.hotel.tarnovia.pl/). Planowane spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 i będzie trwało około 2 godzin.

Rejestracja została zakończona.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje organizację kolejnych spotkań informacyjnych – terminy i...

W Kutnie powstaje 48 mieszkań w ramach programu rządowego społecznego budownictwa czynszowego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kutnie rozpoczęło budowę dwóch bloków z niedrogimi mieszkaniami czynszowymi. Inwestycję współfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który udzielił spółce 4,6 mln zł preferencyjnego kredytu w ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC).

Nowe lokale czynszowe powstaną w Kutnie przy ul. Matejki. W dwóch budynkach będzie usytuowanych łącznie 48 mieszkań. Będą to obiekty o trzech kondygnacjach mieszkalnych i jedną kondygnacją w przyziemiu...

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje inwestycję TBS Dombud – 165 niedrogich mieszkań czynszowych powstanie w Rudzie Śląskiej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud zbuduje 165 niedrogich mieszkań czynszowych w Rudzie Śląskiej. Inwestycja otrzymała wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci 22,2 mln zł preferencyjnego kredytu w ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC).

Przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela w Rudzie Śląskiej powstaje 165 mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Częściowe finansowanie inwestycji zapewnia państwowy bank rozwoju - Bank Gospodarstwa Krajowego w...

Mieszkania socjalne w Zamościu ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

20 rodzin z Zamościa zamieszka w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

W budynkach przy ul. Janka Krasickiego i Lisa Kuli w Zamościu, po trwającej 10 miesięcy budowie, powstało 20 mieszkań w zabudowie szeregowej jednorodzinnej o łącznej powierzchni użytkowej ponad 640 m2. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,4 mln zł. Udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi 30% tej kwoty tj. ponad 429 tys....

BGK partnerem konferencji na temat unikania opodatkowania i bezpieczeństwa państwa

16 marca konferencja „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa” przyciągnie do Szkoły Głównej Handlowej specjalistów zajmujących się tą tematyką. Wydarzenie zorganizowane przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Partnerem konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W panelu dyskusyjnym nt. roli instytucji państwowych w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania weźmie udział dyrektor Biura...

BGK@24BIZNES - zmiany dot. aktualizacji przeglądarki Firefox

Informujemy o zmianach w Instrukcji Użytkownika systemu bankowości internetowej BGK@24BIZNES.

Zmiany dotyczą Rozdziału 2 WYMAGANIA TECHNICZNE oraz Rozdziału 3 BEZPIECZEŃSTWO i wynikają z wycofania wsparcia producenta przeglądarki Firefox dla komponentu wykorzystywanego do podpisu w BGK@24BIZNES.

1 .... 21 22 23 .... 36