A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 8 sierpnia 2017 r.

Zmiany w regulaminach dotyczących rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych.

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach banku:

  1.  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych, podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa...

Rozwój infrastruktury szerokopasmowej z BGK i Alior Bankiem

Bank Gospodarstwa Krajowego  podpisał umowę z Alior Bankiem na udzielanie „pożyczek szerokopasmowych” ze środków Programu Polska Cyfrowa. Już we wrześniu pierwsze pożyczki na rozwój infrastruktury szybkiego internetu trafią do firm telekomunikacyjnych.

BGK rozstrzygnął przetarg na udzielanie  przedsiębiorstwom z branży telekomunikacyjnej preferencyjnych pożyczek na projekty związane z budową szerokopasmowego internetu. Pierwszym pośrednikiem finansowym został Alior Bank, jeden z najbardziej...

Nowy kredyt na drogi

Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę na współfinansowanie budowy kolejnych odcinków tras S7 i S8.

Umowa „S7 & S8 EXPRESSWAYS (TEN) II – POLAND” dotyczy kredytu długoterminowego na 325 mln euro, czyli ok. 1,4 mld zł. Środki wpłyną na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (KFD)* i będą przeznaczone na współfinansowanie budowy dróg ekspresowych: S7 na odcinku Napierki-Płońsk i S8 w części Wyszków – granica województwa mazowieckiego. Łącznie powstanie 109,8 km...

Lublin: 120 rodzin wprowadzi się do nowych mieszkań dzięki wsparciu BGK

Przy ulicy Zygmunta Augusta w Lublinie powstały trzy nowe budynki komunalne. Mieszkania są wyposażone, a przestrzeń wspólna zaprojektowana z myślą o najmłodszych.

W trzech budynkach nowoczesnego osiedla znajduje się 120 jedno- i dwupokojowych mieszkań o powierzchni użytkowej od 34,5 do 53,7 m. kw. Lokale wyposażone są w kuchenki gazowe, zlewozmywaki oraz kompletny sprzęt sanitarny w łazienkach. W przestrzeni otaczającej budynki mieszkańcy nowego osiedla będą mogli skorzystać z ogrodzonego...

Komunikat o udzielonych gwarancjach w ramach PLG-COSME

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach realizacji programu COSME wyniosła: 626,19 mln zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 3 679  gwarancji na kwotę 500,96 mln zł. Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Kredytów z gwarancją PLG-COSME udziela  12 banków komercyjnych. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu...

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Funduszu Funduszy Województwa Lubelskiego.

30 listopada 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z realizacją powyższej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego 26 czerwca 2017 r. ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych (sygnatura...

120 mln na rozwój przedsiębiorczości i na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim – Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza kolejne przetargi na pośredników finansowych

Przetargi kierowane są do instytucji finansowych, w tym banków, banków spółdzielczych czy funduszy pożyczkowych oraz innych pożyczkodawców, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych, odpowiednio „Pożyczka na innowacje” albo „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana”, skierowanych do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego.

Instrumenty te zostały zasilone środkami Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach projektu finansowanego ze...

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zarządzał Funduszem Funduszy Województwa Świętokrzyskiego

  • 30 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł dwie umowy z samorządem województwa świętokrzyskiego, na podstawie których będzie zarządzał funduszami unijnymi w regionie.
  • Na instrumenty zwrotne dla MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą przeznaczone zostanie 285,5 mln zł.
  • Województwo świętokrzyskie jest 15. regionem, który rozpoczął współpracę z BGK przy wdrażaniu zwrotnych instrumentów finansowych  pochodzących z regionalnych programów operacyjnych.
  • Łącznie BGK zarządzać...

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera ekspansję polskich firm do Meksyku

Wiedza, kontakty, pomysły i konkretne rozwiązania finansowe dla przedsiębiorców - 27 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizował w Warszawie śniadanie biznesowe, poświęcone finansowaniu przedsięwzięć na rynku meksykańskim.

Meksyk jest jednym z rynków perspektywicznych dla rozwoju eksportu i ekspansji polskich firm, co zostało podkreślone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wymiana handlowa miedzy obydwoma krajami wciąż rośnie, przekraczając dzisiaj 1 mld dolarów. Kwietniowa...

Mieszkania komunalne w Bielawie ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

15 rodzin z Bielawy zamieszka w lokalach TBS Bielawa Sp. z o.o., zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego i przeznaczonych do podnajmowania rodzinom, którym przysługuje prawo do lokalu komunalnego.

W dwuklatkowym budynku przy ul. Żeromskiego w Bielawie, po trwającej rok i 9 miesięcy budowie, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.,  powstało 15 lokali mieszkalnych o łącznej...

Warsztaty Jessica2 Krotoszyn


Bank Gospodarstwa Krajowego

działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach
Poddziałania 3.2.2Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego...

Szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Na przełomie maja i czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, przeprowadził w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 szkolenia dla pracowników Głównych oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Szkolenia, które odbyły się w 11 województwach, tj. dolnośląskim, łódzkim, zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, wielkopolskim, podkarpackim, lubuskim, opolskim i pomorskim, zgromadziły łącznie około 150 osób....

RUSZA „JEREMIE 2” – PONAD 280 MLN ZŁ DLA MAZOWIECKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Ponad 225 mln zł z UE oraz około 56 mln zł wkładu własnego pośredników finansowych na rozwój i tworzenie przedsiębiorstw czy wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. 14 czerwca przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na realizację zadań wdrożeniowych z zakresu instrumentów finansowych m.in. pożyczek, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Umowa podpisywana przez...

Od 26 czerwca 2017 r. zmiany wymagań dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Zmiany wymagań dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

Banki podlegają przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847, Bank Gospodarstwa Krajowego rozszerza zakres wymaganych informacji towarzyszących przekazywaniu środków pieniężnych wysyłanych lub otrzymywanych przez dostawcę usług...

1 .... 19 20 21 .... 37