A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

KOMUNIKAT PRASOWY

29 września 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach budowy książki popytu sprzedał czteroletnie obligacje w łącznej kwocie 500 mln PLN z marżą 42 pb ponad stawkę WIBOR. Wśród nabywców obligacji największą grupę stanowiły TFI (46%) oraz OFE (31%). Pozostali nabywcy to banki (17%) i ubezpieczyciele (6%). Rozliczenie emisji nastąpi 3 października 2017 r. W 2017 roku BGK nie planuje dalszych emisji na rynku krajowym.

W 2017 roku bank nie wyklucza przeprowadzenia emisji euroobligacji na rzecz...

Zmiany w obowiązkach dla Banków i klientów w związku z wejściem w życie zaktualizowanej ustawy o grach hazardowych

Bank BGK uprzejmie przypomina, że od 01.07.2017 r. zaczęła obowiązywać zmiana w ustawie o grach hazardowych (ustawa z dnia 19.11.2009 r. ).

Zgodnie z powyższą ustawą zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty nie posiadające odpowiedniego zezwolenia właściwych organów.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na przyjmowanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/...

Ruszają pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi. Wkrótce pierwsze pożyczki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej w województwie lubelskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Pozostałe województwa dołączą niebawem.

Bank Gospodarstwa Krajowego 28 września podpisał trzy z pięciu umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 30 mln zł. To pierwsza z transz, które będą...

BGK na Wschodnim Kongresie Gospodarczym

W Białymstoku rozmawialiśmy o możliwościach wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej. Pokazaliśmy uczestnikom sposoby finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz w formule PPP.

​Dwudniowy cykl debat i spotkań był poświęcony najważniejszym kwestiom dla gospodarki Polski Wschodniej. Bank Gospodarstwa Krajowego ze względu na swoje zaangażowanie w rozwój tego regionu pełnił rolę partnera IV edycji kongresu.

Kluczowe tematy, o których rozmawialiśmy podczas tego wydarzenia, bezpośrednio...

BGK na Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej

W zeszłym tygodniu odbyło się największe spotkanie banków spółdzielczych w Polsce – Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej. Zaprezentowaliśmy na nim naszą ofertę związaną z funduszami unijnymi.

Tegoroczne Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej odbyło się pod hasłem: „Odważnie i rozważnie – dyskusja o przyszłości polskiej bankowości lokalnej w dobie rewolucji technologicznej”. Podczas dwudniowego forum uczestnicy dyskutowali o: aktualnej kondycji sektora bankowości spółdzielczej, sytuacji...

Uruchamiamy wsparcie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa opolskiego.

W ostatnim czasie podpisaliśmy aż 14 umów z pośrednikami finansowymi. Do firm z Dolnego Śląska, Opola i Wielkopolski trafi 214 mln złotych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niskoprocentowych pożyczek udostępnianych z projektu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” (w województwie dolnośląskim), „Przedsiębiorcze opolskie” (w województwie opolskim) oraz Jeremie 2 (w Wielkopolsce). Projekty zasilane są ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Podpisaliśmy łącznie 14 umów z...

90 mln zł na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Województwo dolnośląskie udostępni przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” ma wzmocnić  konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty.

20 września Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał w województwie dolnośląskim pięć umów z...

Warsztaty Jessica2 Poznań


Bank Gospodarstwa Krajowego

 
działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach

 Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego...

129 milionów dla małych i średnich przedsiębiorców z łódzkiego i małopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi.

Województwo łódzkie oraz małopolskie to kolejne regiony, które udostępnią przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. W Łódzkim projekt niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych kontynuowany będzie pod nazwą „Jeremie 2”. W Małopolsce natomiast pożyczki udzielane będą z projektu „Małopolska pożyczka”.  Cel projektów w każdym województwie jest ten sam - wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm na lokalnym rynku oraz zdolności do...

Prawie miliard na mieszkalnictwo od Banku Gospodarstwa Krajowego

  • 1 września ruszył nabór wniosków w dwóch programach Banku Gospodarstwa Krajowego służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
  • O prawie 900 mln zł z programu budownictwa czynszowego mogą się ubiegać towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
  • BGK ma do dyspozycji także 75 mln zł na bezzwrotne dofinansowanie inwestycji, o które mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Krakowie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 21 września 2017 roku o godzinie 11:00 w Krakowskim Parku Technologicznym (Kraków, ul. Podole 60).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do...

Warsztaty Jessica2 Konin


Bank Gospodarstwa Krajowego

 
działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach

 Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego...

TAURON z nowym finansowaniem hybrydowym od Banku Gospodarstwa Krajowego

Program emisji obligacji hybrydowych to kolejna inicjatywa TAURON mająca na celu pozyskanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących Grupy. Umowa na finansowanie o wartości 400 mln zł została zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a TAURON Polska Energia 6 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

- Nowe możliwości finansowania inwestycji, jakie daje podpisana umowa, to szansa na rozwój. W perspektywie planów zawartych w strategii spółki wskazuje to na...

Warsztaty Jessica2 Ostrów Wielkopolski


Bank Gospodarstwa Krajowego

 
działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach

 Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego...

EFI i BGK podwajają wsparcie dla MŚP w Polsce do kwoty 2 mld zł z Planu Junckera

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podwajają wielkość kredytów udzielanych polskim MŚP z kwoty 1 do 2 mld zł (ok. 500 mln euro). Pozwoli to na udzielenie kredytów blisko 10 600 małym firmom i przedsiębiorcom w całej Polsce. Umowa została podpisana w ramach COSME, programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jej zawarcie stało się możliwe dzięki wsparciu w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. „Planu Junckera”.

U...

1 .... 19 20 21 .... 38