A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

Konkurs „Etyka w Finansach” – BGK po raz kolejny sponsorem

Ruszyła V polska edycja konkursu "Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove". Zapraszamy do udziału!

​Ideą konkursu jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach wśród młodych profesjonalistów oraz w środowisku akademickim. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym niezwykle potrzebna jest refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, żeby zarówno zapobiec...

Nowy regulamin BGK-ZLECENIA

Zmiany w regulaminie "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego".

Uprzejmie informujemy, że od 7 marca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków...

TBS w Krośnie zbuduje 84 mieszkania czynszowe ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie zbuduje 84 mieszkania na wynajem. Współfinansowanie w wysokości 4 mln zł zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach nowego programu społecznego budownictwa czynszowego, który jest elementem inicjatywy Mieszkanie+.

Inwestycja krośnieńskiego TBS-u polega na kompleksowej adaptacji budynków dawnej bursy szkolnej przy ul. Rzeszowskiej 8 w Krośnie. Zabudowania, w których dotychczas mieściły się internat, stołówka...

Kolejne 48 mieszkań socjalnych powstało w Przasnyszu ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

Dzisiaj w Przasnyszu nastąpiło uroczyste zakończenie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 48 mieszkaniami. Od 2006 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu Przasnysz ponad 2,6 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia, które pozwoliło na utworzenie 116 mieszkań.

Jest to już piąta inwestycja zrealizowana przez Miasto Przasnysz przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 4 mln zł,...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Bank Gospodarstwa Krajowego serdecznie zaprasza przedstawicieli funduszy pożyczkowych, banków spółdzielczych oraz banków komercyjnych na spotkania informacyjne poświęcone możliwości współpracy pośredników finansowych we wspieraniu przedsiębiorczości w ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 22 grudnia 2016 roku podpisał z Ministerstwem Rozwoju umowę na realizację programu, na kwotę blisko 200 mln zł, dzięki czemu mikro, małe i średnie...

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 25 lutego 2017 r.

Zmiany w regulaminach dotyczących rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych.

Informujemy, że od dnia 25 lutego 2017 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach banku:

  1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego (§14 ust. 5);
  2. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku...

BGK partnerem „Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017”

Pod koniec stycznia odbyło się w Warszawie doroczne spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą. Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest uroczystą okazją do przedstawienia planów nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również do złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

Inicjatywa ma na celu m.in. prezentowanie polskich marek ambasadorom...

1 mld zł na rozwój infrastruktury szerokopasmowego internetu

Ministrowie rozwoju i cyfryzacji przeznaczyli 1 mld zł na inwestycje z zakresu szerokopasmowego internetu. Fundusze te będą dostępne w formie preferencyjnych pożyczek dla firm z branży telekomunikacyjnej. Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Prawie 1 mld zł z programu Polska Cyfrowa trafi do firm telekomunikacyjnych za pośrednictwem partnerów finansowych, których wybierze Bank Gospodarstwa Krajowego. Preferencyjne...

Blisko 130 mln zł na realizację projektów miejskich w województwie zachodniopomorskim

Wkrótce inwestorzy z Pomorza Zachodniego będą mogli starać się o preferencyjne pożyczki na projekty inwestycyjne w zakresie realizacji projektów miejskich. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dzisiaj umowę z Bankiem Ochrony Środowiska i Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym, którzy już pod koniec I kwartału 2017 r. zaczną przyjmować od firm wnioski pożyczkowe.

Pożyczki będą preferencyjnie oprocentowane i udzielane na okres nawet 17 lat, co jest ofertą niespotykaną na polskim rynku. Pożyczkobiorca...

12 lokali mieszkalnych w Szczecinie ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR)

19 stycznia br. w Szczecinie przekazano do użytkowania budynek mieszkalny zrealizowany na zlecenie miasta przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., przy współudziale środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Rządowy Program funkcjonuje już od 10 lat.

W budynku przy ul. Koszarowej w Szczecinie powstało 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 653,45 m². Mieszkania będą wynajmowane od TBS „Prawobrzeże” Sp. z...

Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia finansowanie kontraktu eksportowego spółki Polskie Maszyny Górnicze SA do Rosji

Polska spółka PMG SA (Grupa Famur) jest dostawcą maszyn górniczych o wartości 20,76 mln EUR do rosyjskiej spółki ZAO Shahtoupravlyene Taldinskoe-Kyrgajskoe. Finansowanie kontraktu eksportowego zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR). Wykup wierzytelności eksportowych zabezpieczony jest polisą KUKE SA (Grupa PFR).

Spółka PMG SA należy do Grupy Famur – jednego z największych światowych producentów maszyn i urządzeń górniczych. Główne obszary działalności Grupy to górnictwo podziemne,...

Komunikat o udzielonych gwarancjach PLG-COSME

Informujemy, że według danych na 31 grudnia 2016 r., BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, łącznie 2 222  gwarancje z regwarancją EFI na kwotę 262,20 mln zł. Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 327,75 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy (w tym także rolnicy) w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty...

Trzeci nabór wniosków w programie „Kredyt na innowacje technologiczne”

  • Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR potrwa od 20 lutego do 29 marca br.;
  • Do rozdysponowania jest pula 400 mln zł;
  • W dotychczasowych naborach w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne przedsiębiorcy złożyli do BGK (Grupa PFR) prawie 950 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Kwota inwestycji wynikająca z wniosków to ponad 7 mld zł.

Ogłoszenie III naboru wniosków w programie „Kredyt na innowacje...

1 2 3 .... 15