A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

EFI i BGK podwajają wsparcie dla MŚP w Polsce do kwoty 2 mld zł z Planu Junckera

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podwajają wielkość kredytów udzielanych polskim MŚP z kwoty 1 do 2 mld zł (ok. 500 mln euro). Pozwoli to na udzielenie kredytów blisko 10 600 małym firmom i przedsiębiorcom w całej Polsce. Umowa została podpisana w ramach COSME, programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jej zawarcie stało się możliwe dzięki wsparciu w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. „Planu Junckera”.

U...

Niedługo pierwsze pożyczki z projektu Jeremie 2 trafią do przedsiębiorców w Wielkopolsce – Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowym

 

Województwo wielkopolskie zdecydowało się kontynuować współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie instrumentów finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna pula środków, która jest w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 516,78 mln PLN.

30 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, BGK podpisał trzy umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą oferować bezpośrednie wsparcie...

Warsztaty Jessica2 Gniezno


 

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach

 Poddziałania 3.2.2Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego...

Warsztaty Jessica2 Leszno


Bank Gospodarstwa Krajowego

 
działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach

 Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego...

Bank rozpoczyna współpracę z bankami spółdzielczymi w dystrybucji pożyczek dla przedsiębiorców

Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i Żuławskiego Banku Spółdzielczego dołączyło do grona instytucji, które udzielać będą pomorskim przedsiębiorcom wsparcia z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Projekt ten realizowany jest przez BGK ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

W piątek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, nasz Bank podpisał trzecią umowę z konsorcjum Żuławskiego Banku Spółdzielczego i Banku...

Wkrótce pierwsze pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ trafią do przedsiębiorców

Wkrótce pierwsze pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ trafią do przedsiębiorców – Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi

Województwo pomorskie jako pierwsze zdecydowało się kontynuować współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wdrażanie instrumentów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGK Pomorskiego Funduszu Rozwoju...

Warsztaty Jessica2 Piła


Bank Gospodarstwa Krajowego

działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach
Poddziałania 3.2.2Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego...

10 pytań o sierpniowy MdM – jak skorzystać z finansowego wsparcia?

Osoby, które planują zakup mieszkania i chcą otrzymać dofinansowanie wkładu własnego, będą mogły wnioskować o jego przyznanie jeszcze w sierpniu 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dysponował pulą 67 mln zł dzięki temu, że 7 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę zmieniającą zasady programu „Mieszkanie dla młodych”.

Dotychczasowa ustawa zobowiązywała Bank Gospodarstwa Krajowego do wstrzymania przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, jeśli suma złożonych wniosków przekroczyła...

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 8 sierpnia 2017 r.

Zmiany w regulaminach dotyczących rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych.

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach banku:

  1.  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych, podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa...

Rozwój infrastruktury szerokopasmowej z BGK i Alior Bankiem

Bank Gospodarstwa Krajowego  podpisał umowę z Alior Bankiem na udzielanie „pożyczek szerokopasmowych” ze środków Programu Polska Cyfrowa. Już we wrześniu pierwsze pożyczki na rozwój infrastruktury szybkiego internetu trafią do firm telekomunikacyjnych.

BGK rozstrzygnął przetarg na udzielanie  przedsiębiorstwom z branży telekomunikacyjnej preferencyjnych pożyczek na projekty związane z budową szerokopasmowego internetu. Pierwszym pośrednikiem finansowym został Alior Bank, jeden z najbardziej...

Nowy kredyt na drogi

Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę na współfinansowanie budowy kolejnych odcinków tras S7 i S8.

Umowa „S7 & S8 EXPRESSWAYS (TEN) II – POLAND” dotyczy kredytu długoterminowego na 325 mln euro, czyli ok. 1,4 mld zł. Środki wpłyną na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (KFD)* i będą przeznaczone na współfinansowanie budowy dróg ekspresowych: S7 na odcinku Napierki-Płońsk i S8 w części Wyszków – granica województwa mazowieckiego. Łącznie powstanie 109,8 km...

Lublin: 120 rodzin wprowadzi się do nowych mieszkań dzięki wsparciu BGK

Przy ulicy Zygmunta Augusta w Lublinie powstały trzy nowe budynki komunalne. Mieszkania są wyposażone, a przestrzeń wspólna zaprojektowana z myślą o najmłodszych.

W trzech budynkach nowoczesnego osiedla znajduje się 120 jedno- i dwupokojowych mieszkań o powierzchni użytkowej od 34,5 do 53,7 m. kw. Lokale wyposażone są w kuchenki gazowe, zlewozmywaki oraz kompletny sprzęt sanitarny w łazienkach. W przestrzeni otaczającej budynki mieszkańcy nowego osiedla będą mogli skorzystać z ogrodzonego...

Komunikat o udzielonych gwarancjach w ramach PLG-COSME

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach realizacji programu COSME wyniosła: 626,19 mln zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 3 679  gwarancji na kwotę 500,96 mln zł. Z gwarancji PLG-COSME mogą korzystać przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Kredytów z gwarancją PLG-COSME udziela  12 banków komercyjnych. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu...

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Funduszu Funduszy Województwa Lubelskiego.

30 listopada 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z realizacją powyższej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego 26 czerwca 2017 r. ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych (sygnatura...

1 .... 18 19 20 .... 36