A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Mieszkania komunalne w Bielawie ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

15 rodzin z Bielawy zamieszka w lokalach TBS Bielawa Sp. z o.o., zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego i przeznaczonych do podnajmowania rodzinom, którym przysługuje prawo do lokalu komunalnego.

W dwuklatkowym budynku przy ul. Żeromskiego w Bielawie, po trwającej rok i 9 miesięcy budowie, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.,  powstało 15 lokali mieszkalnych o łącznej...

Warsztaty Jessica2 Krotoszyn


Bank Gospodarstwa Krajowego

działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach
Poddziałania 3.2.2Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego...

Szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Na przełomie maja i czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, przeprowadził w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 szkolenia dla pracowników Głównych oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Szkolenia, które odbyły się w 11 województwach, tj. dolnośląskim, łódzkim, zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, wielkopolskim, podkarpackim, lubuskim, opolskim i pomorskim, zgromadziły łącznie około 150 osób....

RUSZA „JEREMIE 2” – PONAD 280 MLN ZŁ DLA MAZOWIECKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Ponad 225 mln zł z UE oraz około 56 mln zł wkładu własnego pośredników finansowych na rozwój i tworzenie przedsiębiorstw czy wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. 14 czerwca przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na realizację zadań wdrożeniowych z zakresu instrumentów finansowych m.in. pożyczek, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Umowa podpisywana przez...

Od 26 czerwca 2017 r. zmiany wymagań dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Zmiany wymagań dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

Banki podlegają przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847, Bank Gospodarstwa Krajowego rozszerza zakres wymaganych informacji towarzyszących przekazywaniu środków pieniężnych wysyłanych lub otrzymywanych przez dostawcę usług...

50 milionów na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej – Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg na pośredników finansowych

5 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg nieograniczony dla instytucji finansowych na uruchomienie produktu finansowego „Pożyczka na Rozwój Turystyki”, finansowanego ze środków Ministra Rozwoju i Finansów.

Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych - pośredników, w tym m.in. banków komercyjnych (krajowych i zagranicznych), banków spółdzielczych, a także instytucji kredytowych lub finansowych (fundusze pożyczkowe) oraz konsorcjów tych podmiotów. Ich zadaniem będzie...

XIII Konferencja BGK dla JST - Strategie finansowe projektów rozwojowych – podsumowanie

24-25 maja odbyła się XIII Ogólnopolska konferencja BGK dla jednostek samorządu terytorialnego pn. Strategie finansowe projektów rozwojowych. W spotkaniu wzięło udział blisko 500 uczestników – przedstawicieli władz samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse w jednostkach samorządu terytorialnego, a także instytucji rządowych oferujących wsparcie w realizacji inwestycji. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w czasie konferencji było kreatywne myślenie o mieście, czyste powietrze...

22.06.2017 r., Kielce - konferencja „Finansowanie inwestycji mieszkaniowych samorządów przez grupę BGK”

Urząd Miasta Kielce, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości S.A. mają przyjemność zaprosić Panie
i Panów Prezydentów, Burmistrzów miast z województw świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego
i podkarpackiego i inne zainteresowane osoby z tych regionów

na konferencję

organizowaną przez Miasto Kielce, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości S.A.,

która odbędzie się
22 czerwca 2017 r. o godz. 10.00

Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce

poświęconą finansowaniu...

Mieszkania komunalne w Białymstoku ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

32 rodziny z Białegostoku zamieszkają w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Jest to piąta inwestycja zrealizowana przez Miasto Białystok przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowanego z Funduszu Dopłat.

W budynku przy ul. Borsuczej w Białymstoku, po trwającej 12 miesięcy budowie, powstały 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1450 m2. Koszt inwestycji to ok....

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia bezpłatne gwarancje spłaty kredytu

  • Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia gwarancje kredytowe, które pozwolą na wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,75 mld zł;
  • Z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu będą mogły korzystać firmy z całej Polski;
  • Fundusz Gwarancyjny działa dzięki środkom unijnym z programu Inteligentny Rozwój.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają 7 na 10 polskich pracowników i generują prawie połowę polskiego PKB. Dlatego tak ważne i potrzebne jest wsparcie, które umożliwi...

Kolejne środki (ponad 160 mln zł) na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnych programów operacyjnych

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę menedżera funduszy funduszy, ogłosił kolejne przetargi nieograniczone na wybór pośredników finansowych, tym razem w województwie dolnośląskim i opolskim.

 

Przetargi kierowane są do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, takich jak:

  • "Pożyczka rozwojowa" w ramach "Pożyczka rozwojowa" w ramach Regionalnego Programu...

BGK sponsorem konkursu „NOVATOR”

W ubiegłym tygodniu pracownicy Oddziału BGK w Kielcach wzięli udział w uroczystym rozstrzygnięciu jedenastej edycji konkursu o nagrodę NOVATOR 2016.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni od początku rolę sponsora tego konkursu, wspierając w ten sposób wizerunek BGK jako instytucji działającej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, upowszechniając i wzmacniając markę BGK oraz wspierając działania sprzedażowe.

NOVATOR to nagroda za działania innowacyjne, zainicjowana przez Staropolską...

EBI i BGK ustanawiają platformę inwestycyjną w ramach Planu Junckera na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce. Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, platforma ta umożliwi uruchomienie programu finansowego w sektorze, w którym konieczne są wzmożone...

Jessica2 - konferencja otwierająca nabór wniosków

 

BGK ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji otwierającej nabór o niskooprocentowane pożyczki JESSICA 2 przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oraz rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie https://www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/jessica2-konferencja.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

1 .... 17 18 19 .... 34