A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Wycofanie operacji gotówkowych z oddziałów BGK

Szanowni Państwo,

od 1 marca 2018 r. z katalogu usług świadczonych w oddziałach BGK wycofane zostaną operacje gotówkowe. Wpłaty i wypłaty gotówkowe będą realizowane wyłącznie poprzez zastępczą obsługę kasową (ZOK), w ponad 6 tys. placówek pośredników kasowych BGK.

Sposób udostępnienia usługi ZOK oraz szczegółowy zakres funkcjonalności dostępne są na stronie internetowej banku w sekcji: Obsługa gotówkowa.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z planowanymi zmianami pracownicy BGK Linii...

Informacja o udzielonych gwarancjach PLG-COSME

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach realizacji programu COSME wyniosła: 1 011,34 mln zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 5 480  gwarancji na kwotę  809,07 mln zł. Gwarancja PLG-COSME jest przeznaczona m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku w celu...

Nawet 200 mln zł na efektywność energetyczną i rewitalizację w Małopolsce

Dzięki tym niskooprocentowanym pożyczkom, uda się odnowić przestarzałe instalacje
w budynkach mieszkalnych, podpiąć je do miejskiego ogrzewania, zbudować nowe żłobki, przedszkola czy wyremontować drogi w całej Małopolsce – w sumie do rozdysponowania w ten sposób jest aż nawet 200 mln zł. Z tej pomocy na rewitalizację i poprawę efektywności energetycznej będą mogły skorzystać małopolskie firmy, instytucje i organizacje. W czwartek marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz...

BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 15 lutego. W sumie do rozdysponowania jest 550 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br. 

Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bowiem wydatki na badania i rozwój są średnio dwa razy niższe niż wynosi średnia...

PSD2 – przelewy walutowe od 13.01.2018 r.

Od 13 stycznia 2018 r. w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać przepisy zgodne z Dyrektywą o usługach płatniczych (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („PSD2”), natomiast do polskiego prawa przepisy  PSD2 nie zostały jeszcze zaimplementowane.

W związku z tym informujemy, że mogą nastąpić rozbieżności co do sposobu realizacji walutowych zleceń płatniczych, w szczególności tych, których przedmiotem są waluty niebędące walutami krajów członkowskich.

W...

Dofinansowanie w programie „Mieszkanie dla Młodych”

3 stycznia 2018 r. zakończył się ostatni nabór w programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM), w którym można było złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu mieszkania. W ciągu 2 dni przyjęliśmy 12,7 tysięcy zgłoszeń, które wyczerpały dostępną pulę 381 mln zł. Ponadto 955 wniosków znajduje się na liście rezerwowej. Osoby te mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli zwolni się limit wskutek wycofania złożonych już wniosków przez innych klientów. Kolejność na liście rezerwowej wynika z kolejności...

Banki wspólnie wspierają polskich eksporterów

Od 10 stycznia br. polskie firmy mogą potwierdzić w swoich bankach akredytywy eksportowe na rynki o podwyższonym ryzyku, a Bank Gospodarstwa Krajowego to ryzyko przejmie. Dzięki umowie z 5 bankami komercyjnymi BGK tworzy ekosystem instytucji finansowych, ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie transakcji z zagranicznymi kontrahentami. W ciągu ostatniego roku ten bank rozwoju o 37 proc. zwiększył wsparcie na działalność eksportową polskich przedsiębiorców.

Polska gospodarka jest coraz mocniej...

Udostępniliśmy unijne pożyczki w kujawsko-pomorskim

Podpisaliśmy pierwsze umowy z instytucjami finansującymi na dystrybucję trzech produktów w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym uruchomiliśmy aż 58 mln zł wsparcia dla przedsiębiorstw z tego regionu. Środki unijne posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm.

​Finansowane będą głównie inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP. Firmy te będą mogły przeznaczyć środki na działania badawczo-rozwojowe, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwój w skali...

Nowe produkty finansowe dla przedsiębiorców z województwa opolskiego

Osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy chcący wprowadzić energooszczędne rozwiązania w swoich firmach mogą skorzystać z pożyczek unijnych w ramach projektu „Przedsiębiorcze opolskie”. Pula kolejnych środków do wykorzystania przez opolskich przedsiębiorców wynosi odpowiednio 12,1 mln zł i 16 mln złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił pośredników finansowych, którzy będą udzielać preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców z województwa...

Komunikat dla klientów programu „Mieszkanie dla Młodych"

Szanowni Państwo,

2 stycznia uruchomiliśmy nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Ze względu na fakt, że był to ostatni nabór, zainteresowanie było ogromne i w ciągu 2 dni klienci złożyli w bankach kredytujących kilkanaście tysięcy wniosków. Tak duża liczba wniosków mogła powodować przejściowo wydłużony czas rejestracji wniosku. Nasi konsultanci byli w stałym kontakcie z pracownikami banków kredytujących.

Zapewniamy, że wszystkie wnioski, które zostały prawidłowo zarejestrowane...

60 mln zł na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej pomorskich firm

Do pomorskich przedsiębiorców trafi kolejne 60 mln zł z ogólnej puli 600 mln zł przeznaczonych na instrumenty zwrotne dla firm. Środki pochodzące z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ posłużą dystrybucji nowego produktu – Pożyczki na innowacje. Udzielaniem finansowania zajmie się sprawdzony pośrednik - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.), który na mocy umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje już pomorskim firmom Pożyczkę Rozwojową i Mikropożyczki.

Pożyczki na...

Skończyły się środki w programie „Mieszkanie dla Młodych

Środki w programie „Mieszkanie dla Młodych” wyczerpały się w ciągu dwóch dni. Do Banku Gospodarstwa krajowego wpłynęło 12,7 tysięcy wniosków. 

- W nowym roku do rozdysponowania mieliśmy 381 mln zł. To już ostatnia odsłona programu, dlatego zainteresowanie było ogromne. Do 3 stycznia wpłynęło do nas 12,7 tysięcy  wniosków. Środki zostały zarezerwowane w ciągu dwóch dni, ponieważ wnioskodawcy byli dobrze przygotowani i wcześniej skompletowali dokumenty - mówi Przemysław Osuch, zastępca dyrektora...

Wspieramy rozwój firm w kolejnych regionach

Ostatnio podpisaliśmy umowy z instytucjami finansującymi w pięciu województwach: lubelskim, opolskim, podlaskim, pomorskim i podkarpackim. Oferujemy środki na inwestycje związane z termomodernizacją, efektywnością energetyczną i działalnością badawczo-rozwojową MŚP. Do przedsiębiorców trafi łącznie prawie 120 mln złotych.

Środki unijne przyczynią się do rozwoju firm z sektora MŚP i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Pożyczki oferowane przez instytucje finansujące są...

Życzenia świąteczne oraz godziny pracy oddziałów i realizacji zleceń w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego życzy Państwu radości i spokoju w Święta Bożego Narodzenia oraz wiele pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość w czasie wdrażania nowego systemu bankowości elektronicznej oraz za zgłaszane sugestie, uwagi i opinie na temat funkcjonowania nowego serwisu.  Dzięki nim wspólnie tworzymy, usprawniamy i rozwijamy system bgk24.


Jednocześnie informujemy, że 29 grudnia 2017 r.:

ð placówki Banku...

25 mln zł kredytów dla przedsiębiorstw społecznych zabezpieczonych gwarancją – BGK uruchamia program gwarancji z bankami spółdzielczymi

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może...

1 .... 16 17 18 .... 38