A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Prawie 3750 studentów skorzystało z kredytów studenckich na rok akademicki 2017/2018

Zakończył się nabór wniosków o kredyt studencki na rok akademicki 2017/2018. Z preferencyjnego finansowania skorzystało 3747 osób. Po raz pierwszy od kilku lat liczba podpisanych umów kredytowych była wyższa niż w roku poprzednim.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Niskooprocentowanych kredytów dla studentów i doktorantów udzielają banki komercyjne. Kredytobiorca spłaca...

Od 15 lutego przedsiębiorcy mogą składać w BGK wnioski o dofinansowanie w programie „Kredyt na innowacje technologiczne

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą od 15 lutego br. aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br. W sumie do rozdysponowania jest 550 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014 – 2020.

Jednym z głównych priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest unowocześnianie polskiej gospodarki i przeznaczanie wsparcia na wdrażanie nowych technologii. W...

Śniadanie biznesowe nt. finansowania przedsięwzięć na rynkach Afryki

W miniony wtorek rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani ekspansją w Afryce. Goście wypełnili salę po brzegi, a dyskusje były bardzo konkretne.

Wspólnie z przedstawicielami zarządów PAIH, KUKE i PFR TFI omówiliśmy praktyczne aspekty wejścia na rynki afrykańskie. Eksperci przedstawili narzędzia wsparcia oferowane przez instytucje rozwoju m.in. wsparcie dłużne i kapitałowe oraz ubezpieczenie transakcji eksportowych.

Afryka zaraz za Azją jest jednym z najbardziej dynamicznie...

Mateusz Walewski głównym ekonomistą Banku Gospodarstwa Krajowego

1 lutego obowiązki głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego i dyrektora Biura Badań i Analiz objął Mateusz Walewski. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Kaczora. Mateusz Walewski ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w różnych dziedzinach ekonomicznych. Zrealizował wiele projektów badawczych i doradczych dotyczących makroekonomii, rynku pracy oraz problemów społecznych.

Przez ostatnie 6 lat Mateusz Walewski był głównym ekonomistą PwC, gdzie odpowiadał za projekty dla klientów z...

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji oraz regulaminach produktów bankowych

W związku z informacjami przekazywanymi Państwu od grudnia ubiegłego roku przypominamy, że 1 marca 2018 r. z katalogu usług świadczonych w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego wycofujemy operacje gotówkowe. Z tego powodu wprowadzamy zmiany w Taryfie opłat i prowizji oraz w wybranych regulaminach produktów bankowych. Opis tych zmian prezentujemy poniżej.

1 marca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz...

Pożyczka na innowacje – podsumowanie spotkania dla pomorskich przedsiębiorców

25 stycznia w Gdańsku wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, zorganizowaliśmy spotkanie dla przedsiębiorców pt. Pomorze Przyszłości – pożyczka na innowacje dla  pomorskich przedsiębiorstw.

Rozmawialiśmy o finansowaniu dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność B+R (Badania i Rozwój) oraz szansach, jakie dają inwestycje w innowacyjne rozwiązania. Przedstawiliśmy również ofertę wsparcia tego rodzaju projektów środkami z Pożyczki na...

EBI wspiera modernizację dróg w Polsce kwotą 580 mln euro

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Gospodarstwa Krajowego kredytu w wysokości 580 mln euro. Będzie on przeznaczony na współfinansowanie budowy 157,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Lublinem a Rzeszowem. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego finansowana jest budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce, w szczególności budowa tras szybkiego ruchu: autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast. 

Nowy odcinek drogi ekspresowej S19 umożliwi...

Wycofanie operacji gotówkowych z oddziałów BGK

Szanowni Państwo,

od 1 marca 2018 r. z katalogu usług świadczonych w oddziałach BGK wycofane zostaną operacje gotówkowe. Wpłaty i wypłaty gotówkowe będą realizowane wyłącznie poprzez zastępczą obsługę kasową (ZOK), w ponad 6 tys. placówek pośredników kasowych BGK.

Sposób udostępnienia usługi ZOK oraz szczegółowy zakres funkcjonalności dostępne są na stronie internetowej banku w sekcji: Obsługa gotówkowa.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z planowanymi zmianami pracownicy BGK Linii...

Informacja o udzielonych gwarancjach PLG-COSME

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach realizacji programu COSME wyniosła: 1 011,34 mln zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 5 480  gwarancji na kwotę  809,07 mln zł. Gwarancja PLG-COSME jest przeznaczona m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku w celu...

Nawet 200 mln zł na efektywność energetyczną i rewitalizację w Małopolsce

Dzięki tym niskooprocentowanym pożyczkom, uda się odnowić przestarzałe instalacje
w budynkach mieszkalnych, podpiąć je do miejskiego ogrzewania, zbudować nowe żłobki, przedszkola czy wyremontować drogi w całej Małopolsce – w sumie do rozdysponowania w ten sposób jest aż nawet 200 mln zł. Z tej pomocy na rewitalizację i poprawę efektywności energetycznej będą mogły skorzystać małopolskie firmy, instytucje i organizacje. W czwartek marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz...

BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 15 lutego. W sumie do rozdysponowania jest 550 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br. 

Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bowiem wydatki na badania i rozwój są średnio dwa razy niższe niż wynosi średnia...

PSD2 – przelewy walutowe od 13.01.2018 r.

Od 13 stycznia 2018 r. w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać przepisy zgodne z Dyrektywą o usługach płatniczych (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („PSD2”), natomiast do polskiego prawa przepisy  PSD2 nie zostały jeszcze zaimplementowane.

W związku z tym informujemy, że mogą nastąpić rozbieżności co do sposobu realizacji walutowych zleceń płatniczych, w szczególności tych, których przedmiotem są waluty niebędące walutami krajów członkowskich.

W...

Dofinansowanie w programie „Mieszkanie dla Młodych”

3 stycznia 2018 r. zakończył się ostatni nabór w programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM), w którym można było złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu mieszkania. W ciągu 2 dni przyjęliśmy 12,7 tysięcy zgłoszeń, które wyczerpały dostępną pulę 381 mln zł. Ponadto 955 wniosków znajduje się na liście rezerwowej. Osoby te mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli zwolni się limit wskutek wycofania złożonych już wniosków przez innych klientów. Kolejność na liście rezerwowej wynika z kolejności...

Banki wspólnie wspierają polskich eksporterów

Od 10 stycznia br. polskie firmy mogą potwierdzić w swoich bankach akredytywy eksportowe na rynki o podwyższonym ryzyku, a Bank Gospodarstwa Krajowego to ryzyko przejmie. Dzięki umowie z 5 bankami komercyjnymi BGK tworzy ekosystem instytucji finansowych, ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie transakcji z zagranicznymi kontrahentami. W ciągu ostatniego roku ten bank rozwoju o 37 proc. zwiększył wsparcie na działalność eksportową polskich przedsiębiorców.

Polska gospodarka jest coraz mocniej...

1 .... 14 15 16 .... 37