A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

Wybrany wykonawca Centralnego Systemu Bankowego BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał w postępowaniu przetargowym ofertę Sygnity S.A. za 53,97 mln zł brutto jako najkorzystniejszą na wykonanie centralnego systemu bankowego. Wartość zamówienia podstawowego w ofercie Sygnity wynosi 40,55 mln zł, pozostałe części zamówienia objęte są prawem opcji.

Nowy „Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego” wszedł w życie

W związku ze stopniowym wchodzeniem w życie kolejnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji), BGK przygotował nowy Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jubileusz dwudziestolecia działalności towarzystw budownictwa społecznego

W październiku 2015 r. mija dwadzieścia lat od uchwalenia ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która stworzyła podwaliny systemu społecznego budownictwa czynszowego w Polsce. Powstał system publicznego, preferencyjnego finansowania budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych, niższych od rynkowych stawkach czynszu, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę instytucji finansującej. Inwestorami społecznego budownictwa czynszowego są towarzystwa...

Dwa razy więcej wniosków po nowelizacji programu „Mieszkanie dla młodych”

We wrześniu do BGK wpłynęła rekordowa liczba 3 744 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę blisko 94 mln zł. 43% wniosków dotyczy zakupu lokali używanych, 57% to rynek pierwotny. Spośród 31 727 wnioskodawców, 28 276 osób podpisało umowy kredytowe, w tym 6 569 rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem.

Szkoły z mocą zmieniania świata

Odliczanie do kolejnych wakacji rozpoczęte, jeszcze tylko 170 kilka dni nauki w szkole i znowu wolność. Jednak są w Polsce szkoły, w których dzieci odliczają dni do końca wakacji, żeby powrócić do szkoły. Dlaczego? Bo są to Szkoły z mocą.

Szkoły z mocą zmieniania świata, edukacji oraz życia uczniów, rodziców i mieszkańców to szkoły, których poszukuje międzynarodowa Fundacja Ashoka w partnerstwie z Fundacją BGK. Organizacje chcą znaleźć szkoły, które rozwijają u dzieci i młodzieży nie tylko...

BGK partnerem cyklu spotkań "Kapitał dla rozwoju"

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem cyklu spotkań „Kapitał dla rozwoju", dzięki którym przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego dowiedzą się między innymi, jak skutecznie pozyskać dotacje w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

„Kapitał dla rozwoju" to cykl 16 spotkań regionalnych, organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Uczestnikami wydarzeń są przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Celem spotkań jest przestawienie sposobów...

Nabór wniosków w programie budownictwa socjalnego

75 mln zł dla gmin, powiatów, związków międzygminnych i organizacji pożytku publicznego na budownictwo socjalne.

W dniach 1-30 września br. Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje jesienny nabór wniosków w programie budownictwa socjalnego i komunalnego, funkcjonującego w ramach Funduszu Dopłat. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarezerwowało na ten cel 75 mln zł. Program wspiera powstawanie lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Wnioski mogą...

Zmiana taryfy opłat i prowizji oraz wybranych regulaminów

Informujemy, że 1 września 2015 r. zmianie ulegają:

  1. Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych;
  2. Regulamin dokonywania operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Regulamin realizowania wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej;
  3. Regulamin usługi Bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES dla przedsiębiorców i innych...

BGK udostępnił dodatkowe środki na pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych

3 sierpnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. (TISE) kolejną umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej" realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Uruchamiane obecnie środki pochodzą ze spłat dotychczas udzielonych pożyczek i przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć realizowanych...

1 .... 12 13 14 .... 17