A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

EBI nawiązuje współpracę z BGK w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i finansuje mniejsze programy inwestycyjne w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – polski bank rozwoju – zacieśniły swoją wieloletnią, udaną współpracę. Instytucje te podpisały porozumienie o współpracy, w którym wyznaczono ramy wspólnych działań w kontekście Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). Zawarły też umowę kredytową na kwotę 125 mln EUR, która zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o niewielkiej skali oraz inwestycji podejmowanych przez małe i średnie...

Blisko 50 tys. beneficjentów w programie „Mieszkanie dla młodych”

 • Do wykorzystania z tegorocznego limitu programu „Mieszkanie dla młodych” zostało jeszcze 165 mln zł.
 • W lutym 2016 r. do BGK wpłynęło 5.912 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę  156,70 mln zł.
 • Do tej pory program pomógł w decyzji o zakupie mieszkania już 49 875 beneficjentom.

W lutym 2016 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zajmuje się obsługą finansową przedsięwzięcia, wpłynęło 5.912 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę  156,70 mln zł. W tegorocznej edycji...

65 mln zł na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych

 • 1 marca 2016 r. rusza kolejna edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
 • BGK ma do dyspozycji ponad 65 mln zł na dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.

Od 1 do 31 marca 2016 r. gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie inwestycji. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK będzie miał do dyspozycji ponad 65 mln zł.

Rządowy...

BGK uruchamia 250 mln zł na gwarancje kredytowe dla innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

 • Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 10 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP.
 • Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł.
 • Gwarancje udzielane będą ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tylko do 31 grudnia 2016 r.

Dzisiaj w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o współpracy z 10 bankami, które będą udzielać kredytów dla MŚP z...

BGK partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

w ubiegłym tygodniu w Katowicach odbył się Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress). Bank Gospodarstwa Krajowego, który był parterem tego wydarzenia reprezentowali przedstawiciele Departamentu Klientów Strategicznych Marcin Michalski, Dyrektor oraz Aleksandra Ciszek, Ekspert.

Głównym przesłaniem kongresu była perspektywa zdrowotna na lata 2016-2036. W ponad 50 sesjach prelegenci dyskutowali między innymi nt. polityki senioralnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, wyzwań...

Efekty rządowego programu wspierania MŚP

 • Program gwarancji de minimis sprawił, że w gospodarce pojawiło się 12,3 mld zł dodatkowego kredytu;
 • Finansowanie przyznane dzięki gwarancjom kredytowym de minimis przełożyło się na 54 tys. miejsc pracy;
 • Badanie ujawniło także niezakładany w przypadku kredytów obrotowych efekt – w wyniku udziału w programie nastąpiło polepszenie sytuacji finansowej firm na tyle, że podejmowały się one realizacji inwestycji, w tym inwestycji o charakterze innowacyjnym.
 • Z kolei w przypadku kredytów inwestycyjnych...

Drugi rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” - podsumowanie

 • Ponad 31 tys. wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania  trafiło w 2015 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • W czasie drugiego roku funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” BGK wypłacił dofinansowanie o wartości ponad 520,7 mln zł.
 • Rośnie prorodzinny efekt programu – korzysta z niego coraz więcej rodzin z dziećmi.

W drugim roku funkcjonowania zainteresowanie rządowym programem „Mieszkanie dla młodych” rosło z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie kwota wypłaconego...

Prawie 500 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

 • 29 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
 • Zainteresowanie było ogromne - 494 firmy złożyły wniosek o dofinansowanie, a wartość wnioskowanych dotacji pięciokrotnie przekracza dostępną pulę środków;
 • O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane;
 • Kolejny konkurs dla firm BGK zorganizuje  już latem br.

Z końcem...

Komunikat o zmianie „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą”

Szanowni Państwo,

informujemy, że 25 stycznia 2016 r. Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego podjął uchwałę zmieniającą „Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w Banku Gospodarstwa Krajowego”. W Regulaminie wprowadzono modyfikacje wynikające ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj.: ustawy Prawo bankowe, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Główne zmiany dokonane w Regulaminie:

1) w § 2 pkt 13 i 23 otrzymał brzmienie: ...

29.01.2016 r. Poznań - Konferencja BGK dla budownictwa mieszkaniowego

Urząd Miasta Poznania i Bank Gospodarstwa Krajowego mają przyjemność zaprosić Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów miast z województw wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz zarządy towarzystw budownictwa społecznego, zarządy spółek komunalnych i inne zainteresowane osoby z tych regionów

na konferencję

organizowaną przez Miasto Poznań i Bank Gospodarstwa Krajowego,

która odbędzie się

29 stycznia 2016 r. o godz. 10:00
w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, Plac...

W BGK powstał Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności

 • Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał 250 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego.
 • Z preferencyjnych gwarancji kredytowych będą mogły skorzystać innowacyjne mikro, małe i średnie firmy.
 • Uruchomienie gwarancji planowane jest w lutym br.

Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju pod koniec ubiegłego roku w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności MŚP w ramach Programu...

18.01.2016 r. Gdańsk - Konferencja BGK dla budownictwa mieszkaniowego

Urząd Miasta Gdańska i Bank Gospodarstwa Krajowego mają przyjemność zaprosić Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów miast z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, zarządy towarzystw budownictwa społecznego, zarządy spółek komunalnych i inne zainteresowane osoby z tych regionów

na konferencję

organizowaną przez Miasto Gdańsk i Bank Gospodarstwa Krajowego,

która odbędzie się

18 stycznia 2016 r. o godz. 10:30
Międzynarodowe Targi Gdańskie,...

14.01.2016 r. Katowice - Konferencja BGK dla budownictwa mieszkaniowego

Urząd Miasta Katowice i Bank Gospodarstwa Krajowego mają przyjemność zaprosić Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów miast z województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego, zarządy towarzystw budownictwa społecznego, zarządy spółek komunalnych
i inne zainteresowane osoby z tych regionów

na konferencję

organizowaną przez Miasto Katowice i Bank Gospodarstwa Krajowego,

która odbędzie się

14 stycznia 2016 r. o godz. 10:30
sala nr 23, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w...

Regionalne konferencje informacyjne

W styczniu 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z urzędami miast Katowice, Gdańsk
i Poznań zorganizuje konferencje regionalne z cyklu „Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rządowych i działalności własnej banku”.

Cykl konferencji rozpoczęty w grudniu 2015 r. w Warszawie przeznaczony jest dla zainteresowanych samorządów oraz współpracujących z nimi inwestorów. BGK w ramach konferencji prezentuje ofertę dla sektora mieszkalnictwa...

Informacja dotycząca pracy BGK 31.12.2015 r.

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że 31.12.2015 r. placówki Banku Gospodarstwa Krajowego będą czynne do godziny 14:00.

Zlecenia płatnicze do rozliczenia w dniu 31.12.2015 r. składane w systemie bankowości elektronicznej BGK@24 Biznes będą realizowane za pośrednictwem systemów:

1. SORBNET – na bieżąco do godz. 14:30

2. ELIXIR –

sesje wychodzące      – do godz. 12:00

sesje przychodzące    – do godz. 14:30

3. OTM - sesje wychodzące – do godz. 11:30

4. SWIFT (polecenia wypłaty za granicę) ...

1 .... 12 13 14 .... 20