A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Od 26 czerwca 2017 r. zmiany wymagań dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

pdf

Zmiany wymagań dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

Banki podlegają przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847, Bank Gospodarstwa Krajowego rozszerza zakres wymaganych informacji towarzyszących przekazywaniu środków pieniężnych wysyłanych lub otrzymywanych przez dostawcę usług płatniczych mającego siedzibę w Unii Europejskiej, bez względu na kanał transmisji (papierowy, elektroniczny). W konsekwencji od 26 czerwca 2017 r. wszelkie transfery środków pieniężnych, niezależnie od kwoty lub waluty, muszą uwzględniać następujące informacje1:

  • Numer rachunku zarówno płatnika, jak i odbiorcy.
  • Pełną nazwę/imię i nazwisko zarówno płatnika, jak i odbiorcy.
  • Pełny adres płatnika: kraj i miasto, uzupełnione o nazwę ulicy, numer i kod pocztowy, jeśli stosowany.

Począwszy od dnia 26 czerwca 2017r., jakiekolwiek transfery środków pieniężnych z brakującymi i/lub błędnymi informacjami o płatniku i/lub odbiorcy mogą zostać odrzucone.

 

 

[1] Dla dostawcy usług płatniczych z siedzibą (założonego) w EEA, Regulacja 2015/847 stanowi, że dla przepływów finansowych wewnątrz EEA, dostawca usług może dostarczyć tylko numer konta płatności (albo unikalny identyfikator) płatnika i odbiorcy.