A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Łatwiej o gwarancje kredytowe dla kreatywnych

pdf

Wydawcy, galerie artystyczne, organizacje zajmujące się pozaszkolnymi formami edukacji artystycznej i wiele innych, będą mogły skorzystać z gwarancji Kreatywna Europa. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) aneks do umowy, na mocy którego znacznie rozszerzyła się grupa beneficjentów tego programu.

Przeczytaj, kto będzie mógł skorzystać z gwarancji Kreatywna Europa