Jessica2 - konferencja otwierająca nabór wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego

działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach

Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji otwierającej nabór wniosków o preferencyjne pożyczki JESSICA 2,

przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a także rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r.
w Poznaniu, w Concordia Design,
 ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań,
początek o godz. 10.30 (rejestracja od godz. 10.00).

Założenia nowych instrumentów wsparcia i szczegóły oferty JESSICA 2 przedstawione zostaną podczas wystąpień przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Uzupełnieniem tych wystąpień będą warsztaty dotyczące przygotowań do inwestycji z zakresu głębokiej termomodernizacji oraz sporządzania audytów energetycznych.

Zakończenie konferencji, godz. 15.00.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 19 maja br. godz. 12:00 w formularzu rejestracyjnym dostępnym poniżej.

Udział w konferencji jest bezpłatny