A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat dot. oprocentowania kredytów

pdf

Informujemy, że od 1 lutego aktualizacja oprocentowania kredytów będzie uwzględniała ujemne stawki rynku międzybankowego. Oznacza to, że marża kredytowa będzie pomniejszana o ujemną stawkę bazową. Uwzględnienie ujemnych stawek rynku międzybankowego będzie realizowane w odniesieniu do wszystkich klientów Banku, zgodnie z zapisami umownymi.