A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusz Dostępności – spotkanie informacyjne dla Instytucji Finansujących

pdf
Już 8 września o godz. 11:00 zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym omówienia i wyjaśnienia kwestii związanych z wdrażanym Projektu Fundusz Dostępności.

Podczas webinaru eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego wyjaśnią kwestie związane z wdrażaniem Projektu oraz rozwieją potencjalne wątpliwości wynikające z treści specyfikacji warunków zamówienia.

Udział w webinarze jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji tutaj.


Fundusz Dostępności dedykowany jest głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie całego kraju. Na wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych mogą liczyć również szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz instytucje kultury. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON.