A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Ekspertyzy i badania

Badanie pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Raport z badania ewaluacyjnego pilotażowego etapu rządowego programu „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" prezentuje wyniki oceny on-going realizacji Programu wspierającego rozwój młodej przedsiębiorczości, w tym trafności zaprojektowania jego założeń, skuteczności pomocy oraz użyteczności pierwszych jej efektów. 

Broszura przedstawia najważniejsze wyniki i wnioski z ewaluacji on-going.

Efekty Programu Gwarancji de minimis

Raport z badania ewaluacyjnego Rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie osłabienia gospodarczego oraz na polską gospodarkę.

Jest to pierwsze, tak szerokie opracowanie wpływu gwarancji kredytu na przedsiębiorstwa i gospodarkę w...

Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce

Pojęcie PIT-u samorządowego (zwanego też komunalnym) pojawia się w dyskusjach w Polsce od co najmniej kilkunastu lat. W ostatnich latach, kiedy skumulowały się niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego konsekwencje zmian systemowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), koncepcja ta zaczęła wzbudzać ponownie duże zainteresowanie i jeszcze większe nadzieje samorządowców. Zwracano szczególnie uwagę na uniezależnienie jst od decyzji władz centralnych skutkujących konsekwencjami...

1 2