A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Ekspertyzy i badania

Raport Rynki Zagraniczne-Ukraina

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy z raportów „Rynki zagraniczne”, w którym zebraliśmy najważniejsze informacje o gospodarce Ukrainy i czynnikach, które wpływają na prowadzenie biznesu na tym perspektywicznym rynku.

 

 

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2017 r.

Raport z kolejnego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli "Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm.

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2016 r.

Raport z kolejnego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm.

Badanie programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"

Rządowy program „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"  został pomyślany jako pomoc dla osób pozostających bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie miało stymulować przedsiębiorczość i otwierać drogę w biznesie dla studentów, absolwentów i osób bezrobotnych.  Niniejszy raport jest drugim z kolei przedstawiającym wyniki badania (zarówno ilościowego jak i jakościowego) trafności oraz skuteczności tego programu.

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2015 r.

Raport z trzeciego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie osłabienia gospodarczego. Jest to kolejne, tak szerokie opracowanie – bazujące na pozyskanych danych ilościowych i jakościowych – wpływu...

Finanse samorządowe po 25 latach - stan i rekomendacje

W marcu 2015 r. upłynęło 25 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Podkreślając ogromną pracę, jaką samorządy wykonały w ostatnim ćwierćwieczu, autor dokonuje podsumowania i wyciąga wnioski, rekomendując propozycje zmian w systemie dochodów samorządowych. Podstawą do sformułowania i uzasadnienia propozycji jest krótkie przedstawienie ewolucji systemu dochodów samorządowych od roku 1990 aż do dziś oraz analiza obecnego stanu finansów samorządowych.

Raport Doing Business in Poland 2015

Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku - to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Badanie pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Raport z badania ewaluacyjnego pilotażowego etapu rządowego programu „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" prezentuje wyniki oceny on-going realizacji Programu wspierającego rozwój młodej przedsiębiorczości, w tym trafności zaprojektowania jego założeń, skuteczności pomocy oraz użyteczności pierwszych jej efektów. 

Broszura przedstawia najważniejsze wyniki i wnioski z ewaluacji on-going.

Efekty Programu Gwarancji de minimis

Raport z badania ewaluacyjnego Rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie osłabienia gospodarczego oraz na polską gospodarkę.

Jest to pierwsze, tak szerokie opracowanie wpływu gwarancji kredytu na przedsiębiorstwa i gospodarkę w...

Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce

Pojęcie PIT-u samorządowego (zwanego też komunalnym) pojawia się w dyskusjach w Polsce od co najmniej kilkunastu lat. W ostatnich latach, kiedy skumulowały się niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego konsekwencje zmian systemowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), koncepcja ta zaczęła wzbudzać ponownie duże zainteresowanie i jeszcze większe nadzieje samorządowców. Zwracano szczególnie uwagę na uniezależnienie jst od decyzji władz centralnych skutkujących konsekwencjami...