A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Ekspertyzy i badania

Ponad bilion euro na infrastrukturę w krajach Trójmorza

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Tych 12 krajów skupia powołana w 2015 roku Inicjatywa Trójmorza. Jej strategicznym celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej przez zacieśnienie współpracy gospodarczej w obszarach infrastruktury, energetyki oraz cyfryzacji państw Europy Środkowej.

Jak wynika z prognoz, w dekadzie do 2030 roku inwestycje w infrastrukturę w krajach Trójmorza mogą wynieść ponad bilion euro, z czego...

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2018 r.

Raport z kolejnego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli "Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm.

Raport Rynki Zagraniczne - Senegal

Polscy przedsiębiorcy chętnie poszukują nowych rynków zbytu dla swoich towarów i usług. Najczęściej wybierają rynki bliskie geograficznie i kulturowo, choć są i takie firmy, które obierają kurs na Afrykę lub Azję.

Bank Gospodarstwa Krajowego od lat wspiera polskie firmy w globalizacji. „Rynki zagraniczne” to cykl raportów, w których zbieramy najistotniejsze informacje o gospodarce i otoczeniu biznesowym w różnych częściach świata. Tym razem przedstawiamy Senegal.

Zapraszamy do zapoznania...

Raport Rynki Zagraniczne - Wietnam

Oddajemy w Państwa ręce kolejny raport z cyklu „Rynki zagraniczne”. Zebraliśmy w nim najważniejsze informacje o gospodarce Wietnamu.

Wietnam to kraj kontrastów: z niskim poziomem zamożności społeczeństwa, wysoko efektywnym przemysłem i szybkim tempem wzrostu gospodarczego. Choć ciągle zmaga się z problemem korupcji, jego gospodarka jest sterowana centralnie, a system podatkowy wymieniany wśród czynników blokujących rozwój przedsiębiorczości, to kraj ten systematycznie awansuje w rankingach...

Raport Rynki Zagraniczne - Kazachstan

Tym razem zapraszamy do Kazachstanu, który w rankingu Doing Business Banku Światowego zajmuje wysokie – 36. miejsce, blisko Japonii, Słowenii, Rosji, czy Białorusi, a w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego ściga się ze Słowacją i Wietnamem.

Kazachstan wyróżnia się na tle regionu zamożnością mieszkańców, co czyni go potencjalnie interesującym dla eksporterów i inwestorów. Nie można jednak zapominać, że jego gospodarka jest silnie uzależniona od cen ropy naftowej i gazu...

Raport Rynki Zagraniczne - Ukraina

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy z raportów „Rynki zagraniczne”, w którym zebraliśmy najważniejsze informacje o gospodarce Ukrainy i czynnikach, które wpływają na prowadzenie biznesu na tym perspektywicznym rynku.

Bank Gospodarstwa Krajowego od lat wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Wiemy jak dużą rolę odgrywa gruntowne przygotowanie do rozszerzenia działalności poza Polską. O sukcesie decyduje zarówno dobry biznesplan, jak i znajomość lokalnego rynku.

Zaczynamy od...

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2017 r.

Raport z kolejnego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli "Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm.

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2016 r.

Raport z kolejnego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm.

Badanie programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"

Rządowy program „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"  został pomyślany jako pomoc dla osób pozostających bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie miało stymulować przedsiębiorczość i otwierać drogę w biznesie dla studentów, absolwentów i osób bezrobotnych.  Niniejszy raport jest drugim z kolei przedstawiającym wyniki badania (zarówno ilościowego jak i jakościowego) trafności oraz skuteczności tego programu.

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2015 r.

Raport z trzeciego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie osłabienia gospodarczego. Jest to kolejne, tak szerokie opracowanie – bazujące na pozyskanych danych ilościowych i jakościowych – wpływu...

Finanse samorządowe po 25 latach - stan i rekomendacje

W marcu 2015 r. upłynęło 25 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Podkreślając ogromną pracę, jaką samorządy wykonały w ostatnim ćwierćwieczu, autor dokonuje podsumowania i wyciąga wnioski, rekomendując propozycje zmian w systemie dochodów samorządowych. Podstawą do sformułowania i uzasadnienia propozycji jest krótkie przedstawienie ewolucji systemu dochodów samorządowych od roku 1990 aż do dziś oraz analiza obecnego stanu finansów samorządowych.

Raport Doing Business in Poland 2015

Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku - to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

1 2