A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2015 r.

pdf

Raport z trzeciego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie osłabienia gospodarczego. Jest to kolejne, tak szerokie opracowanie – bazujące na pozyskanych danych ilościowych i jakościowych – wpływu Programu na przedsiębiorstwa sektora MŚP, a tym samym na całą gospodarkę.