A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

BGK partnerem strategicznym konkursu „Regionalne Orły Eksportu”

pdf
Bank Gospodarstwa Krajowego był partnerem strategicznym konkursu „Regionalne Orły Eksportu” w Olsztynie i Kielcach. Organizowany przez dziennik „Rzeczpospolita” ogólnopolski cykl wydarzeń ma na celu promocję eksportu oraz wyłonienie i nagrodzenie przedsiębiorców będących regionalnymi liderami eksportu. W kapitule konkursu Orły Eksportu Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyła dyrektor oddziału BGK w Olsztynie Bernarda Gosztowt, a oddział w Kielcach reprezentował w kapitule konkursu Orły Eksportu Województwa Świętokrzyskiego p.o. dyrektora Piotr Waluszewski. Obie gale z okazji ogłoszenia wyników konkursu odbyły się pod koniec października. Uczestniczyli w nich doradcy klienta z oddziałów w Olsztynie i Kielcach, a dyrektorzy wręczyli laureatom wyróżnienia w pięciu kategoriach: najlepszy eksporter, najdynamiczniejszy eksporter, innowacyjny eksporter, eksportowy produkt i osobowość eksportu. Uroczystościom przyznania nagród towarzyszyły konferencje, w których uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, władz samorządowych, środowisk naukowych, lokalni przedsiębiorcy oraz reprezentanci nagrodzonych firm. Omówiono tematy związane z rozwojem eksportu, wskazano najciekawsze kierunki zbytu i sektory z największym potencjałem eksportowym. W debacie pt. "Biznes bez granic - poszukiwanie nowych rynków i instrumenty wsparcia polskich eksporterów. Jak zostać światowym Championem?” uczestniczyła Elżbieta Bugalska z Departamentu Finansowania Handlu Zagranicznego, która przedstawiła nowe kierunki geograficzne wsparcia eksportu przez BGK (Algieria, Indie, Iran, Wietnam i Meksyk) oraz plany banku w zakresie uruchomienia nowych instrumentów finansowania eksportu.