Archiwum

BGK wspiera rozwój polskich wysokich technologii w ramach programu Inwestycje Polskie

 

Bank Gospodarstwa Krajowego finansując innowacje przyczynia się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na świecie. W ubiegłym tygodniu BGK udzielił kredytu spółce Kriosystem, która…

Szczegóły

Pierwsza wspólna transakcja BGK i Polskich Inwestycji Rozwojowych

 

Spółka LOTOS Petrobaltic zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowę dotyczącą finansowania zagospodarowania złoża B8…

Szczegóły

BGK patronem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to największe na świecie „święto" przedsiębiorczości. Jako międzynarodowy projekt promuje świadomy rozwój, aktywną postawę wobec…

Szczegóły

Zgoda KNF na prowadzenie działalności przez TFI BGK SA

5 sierpnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych BGK SA na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych…

Szczegóły

Aktualizacja wykazu placówek pośredników kasowych

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.bgk.pl aktualnych wykazów placówek ogólnopolskich pośredników kasowych (Banku Pekao S.A. i Banku Pocztowego S.A.), w…

Szczegóły

Zawiadomienie dla posiadaczy obligacji BGK serii BGK0215S002A

Zawiadomienie dla posiadaczy obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego serii BGK0215S002A będących zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi - siódma płatność Kwoty Odsetek.

Szczegóły

BGK sfinansuje inwestycje spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programu emisji obligacji do kwoty 2,2 mld zł. Dzięki pozyskanym środkom spółka zapewni bezpieczne źródło…

Szczegóły

BGK uruchamia drugi obrót środkami na pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych

W czerwcu Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie…

Szczegóły

Gwarancje de minimis jeszcze bardziej dostępne

Dzięki wchodzącym w życie 1 lipca zmianom przepisów UE w zakresie udzielania pomocy publicznej de minimis z programu gwarancji de minimis będą mogły korzystać także podmioty działające w sektorze…

Szczegóły

BGK sfinansuje budowę biurowca Bałtyk w Poznaniu

Budowa budynku biurowo-handlowo-usługowego „Bałtyk" w Poznaniu wraz z rewitalizacją terenu i zagospodarowaniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej zostaną sfinansowane przez Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego

 

5 czerwca w Warszawie, z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia BGK, Bank zorganizował dwa ważne wydarzenia: międzynarodową konferencję „Finansowanie infrastruktury: potrzeby i wyzwania a rola banku…

Szczegóły

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że 1 lipca 2014 r. zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych…

Szczegóły

Pięć projektów miejskich sfinansuje BGK w ramach JESSICA

W pierwszym tygodniu czerwca podpisano kolejne pięć umów na realizację inwestycji miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA w województwach pomorskim oraz mazowieckim. Dotychczasowe efekty wdrażania…

Szczegóły

Spotkanie nt. Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Dziś, w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (UW), przedstawiciele BGK oraz MPiPS spotkali się z samorządami studentów oraz biurami karier mazowieckich uczelni. Tematem spotkania był rozwój…

Szczegóły

Bank Gospodarstwa Krajowego obchodzi swoje 90-lecie na „pewuce”

 

Bank Gospodarstwa Krajowego obchodzi w tym roku swoje 90-lecie. Jednym z elementów obchodów jest udział banku w Powszechnej Wystawie Krajowej (nawiązującej do słynnej przedwojennej „pewuki"), która…

Szczegóły