Archiwum

Szczyt NATO w Warszawie – utrudnienia w komunikacji

Szczyt NATO w Warszawie – utrudnienia w komunikacji

Szanowni Państwo,

w związku z zaplanowanym w Warszawie na 8 i 9 lipca szczytem NATO i związanymi z tym wymogami organizacyjnymi,  mieszkańców Warszawy czekają spore utrudnienia - zmienione będą trasy…

Szczegóły

Program Pierwszy biznes startuje w całej Polsce

 

Od 17 listopada studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce będą mogli otrzymać nawet 74 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego…

Szczegóły

Komunikat o zmianie Regulaminu - Rachunek powierniczy

Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie informuje, iż z dniem 1 listopada 2014 r wprowadza się nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków powierniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego". Treść…

Szczegóły

Komunikat o zmianie „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą”

 

(dotyczy umów kredytów zawartych od dnia 15 sierpnia 2014 r. do dnia 13 listopada 2014 r.)

 

Szanowni Państwo,informujemy, iż 29 października 2014 r. Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego podjął uchwałę…

Szczegóły

Nowa elektrociepłownia Grupy Azoty zostanie sfinansowana przez BGK w ramach programu „Inwestycje polskie”

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł w ramach programu „Inwestycje polskie". Pozyskane środki spółka…

Szczegóły

EBI wspiera budowę dróg ekspresowych w Polsce kredytem w wysokości 490 mln EUR

 

Europejski Bank Inwestycyjny przyznał kredyt w wysokości 490 milionów EUR dla Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kolejnych odcinków dróg ekspresowych S8, S12 i S17 położonych w centralnej…

Szczegóły

Interaktywny raport roczny już dostępny

Zapraszamy do korzystania z interaktywnej wersji raportu rocznego dostępnej pod adresem http://raportroczny.bgk.pl.Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędne jest posiadanie aktualnej przeglądarki…

Szczegóły

Fundusz infrastruktury samorządowej - innowacyjny projekt BGK i PIR

600 mln zł przeznaczą łącznie Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe na samorządowe projekty infrastrukturalne. Dzisiaj podpisano umowę, na mocy której powstanie Fundusz…

Szczegóły

BGK sfinansuje inwestycje PGNiG

Wydatki inwestycyjne PGNiG do kwoty 1 miliarda złotych sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj podpisana została umowa programu emisji obligacji, która będzie obowiązywać do 2024 r.Finansowani…

Szczegóły

200 mld zł ze środków unijnych wsparło rozwój kraju

Od 2010 roku Bank Gospodarstwa Krajowego jest płatnikiem przyznanych Polsce środków europejskich. Wypłaty osiągnęły już poziom 200 mld zł, a dwustumiliardowa złotówka została wypłacona dzisiaj na…

Szczegóły

Ustanowienie Programu Euro Medium Term Notes

W dniu 16 września br. nastąpiło ustanowienie Programu Euro Medium Term Notes o wartości 1 mld EUR. W ramach Programu będą mogły być plasowane emisje BGK przeznaczone na rynki zagraniczne, które są…

Szczegóły

Gwarancja de minimis sprzyja rozwojowi firm z sektora MŚP

 

Program gwarancji de minimis sprzyja rozwojowi firm - potwierdzają przedstawiciele sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

BGK sfinansuje rewitalizację Hali Koszyki w Warszawie

 

Dziś została podpisana umowa na finansowanie projektu Hali Koszyki. Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje rewitalizację zabytkowych budynków wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. Jest to…

Szczegóły

Zapraszamy do obejrzenia wystawy "Ocalone przez BGK"

Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnia gościom z zewnątrz otwartą w dniu 9 maja 2014 r. wystawę „Ocalone przez BGK". Wystawa została przygotowana przez BGK we współpracy z Biblioteką Narodową w…

Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie dla pośredników finansowych w ramach JEREMIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIEnr 5.1/2014/ZFPJDLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCHw ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegona…

Szczegóły