W dniu 16 września br. nastąpiło ustanowienie Programu Euro Medium Term Notes o wartości 1 mld EUR. W ramach Programu będą mogły być plasowane emisje BGK przeznaczone na rynki zagraniczne, które są zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa.

Dealerami dla pierwszej emisji w ramach Programu, która nastąpi najprawdopodobniej nie wcześniej niż w 2015 roku, zostało konsorcjum w składzie HSBC Bank, Societe Generale oraz BNP Paribas.
 
Program EMTN zarejestrowany został na giełdzie w Luksemburgu, gdzie będzie notowana pierwsza emisja, przeznaczona na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego.