Powrót

Fundusz infrastruktury samorządowej - innowacyjny projekt BGK i PIR

Fundusz infrastruktury samorządowej - innowacyjny projekt BGK i PIR

600 mln zł przeznaczą łącznie Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe na samorządowe projekty infrastrukturalne. Dzisiaj podpisano umowę, na mocy której powstanie Fundusz Infrastruktury Samorządowej.

600 milionów złotych - to kapitał, którego celem jest wsparcie finansowania infrastrukturalnych inwestycji potrzebnych w województwach, powiatach i gminach. W ramach programu „Inwestycje polskie" rusza Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS). Fundusz ma być narzędziem dla samorządów, mającym na celu przede wszystkim zapewnienie współfinansowania, niezbędnego dla inwestycji realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W odróżnieniu od dotychczasowych form finansowania infrastruktury w ramach programu „Inwestycje polskie", FIS będzie mógł obejmować akcje i udziały w istniejących spółkach komunalnych. Fundusz powstanie w ramach TFI BGK SA, a portfelem jego aktywów będzie zarządzał PIR.

- Przez ostatnich osiem lat samorządy dokonały bardzo dużego wysiłku inwestycyjnego, co miało konsekwencje dla ich bilansów. Zadaniem Funduszu jest dostarczenie Jednostkom Samorządu Terytorialnego nowego instrumentu współfinansowania ambitnego programu inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej. Kluczowe dla sukcesu tego projektu są determinacja i zaangażowanie po stronie samorządów - wyjaśnia Michał Lubieniecki - wiceprezes Polskich Inwestycji Rozwojowych.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, FIS w pojedynczy projekt będzie angażował kapitał na poziomie od 10 milionów do 120 milionów złotych. Fundusz będzie oferował Jednostkom Samorządu Terytorialnego finansowanie w dwóch podstawowych typach transakcji. Obejmując poprzez podwyższenie kapitału udziały w samorządowych spółkach (udział mniejszościowy) dostarczy kapitał na realizację wieloletnich inwestycji związanych z modernizacją lub budową nowej infrastruktury. W drugim modelu FIS odkupi, na określony z góry czas, udziały w tych spółkach od Jednostek Samorządu Terytorialnego, uwalniając w ten sposób środki finansowe, które samorząd będzie mógł wykorzystać na realizację zadań własnych.

- Pomysł utworzenia funduszu infrastrukturalnego dla samorządów był rozważany przez BGK już w 2011 roku, kiedy zaczęliśmy rozbudowywać kompetencje banku w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Inwestycje kapitałowe będą uzupełniać naszą ofertę finansowania dłużnego projektów infrastrukturalnych. To bardzo ambitny, skomplikowany i nowatorski projekt, który otworzy samorządom drogę do zmian struktury własnościowej spółek komunalnych - powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się spotkania z samorządami mające na celu dopracowanie szczegółowych zasad działania FIS, tak by jak najlepiej dopasować ofertę funduszu do potrzeb JST. Rozpoczęcie działalności FIS planowane jest w I kwartale 2015 roku.