Wydatki inwestycyjne PGNiG do kwoty 1 miliarda złotych sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj podpisana została umowa programu emisji obligacji, która będzie obowiązywać do 2024 r.

Finansowanie zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie:

  • utrzymania zdolności wydobywczych,
  • dywersyfikacji źródeł dostaw gazu,
  • działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • budowy sektora energetycznego,
  • rozpoczętych projektów związanych z budową infrastruktury magazynowej.

Umowa pozwala na emisję obligacji długoterminowych o wartości do 1 mld zł. Ostateczny termin wykupu obligacji to 30 września 2024 r. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pełnić funkcję gwaranta emisji, agenta ds. emisji, agenta płatności i depozytariusza.

Dla Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiejsza umowa jest kontynuacją działań polegających na wspieraniu ważnych dla Polski projektów inwestycyjnych. BGK jako jeden z dwóch filarów programu „Inwestycje polskie" dostarcza przedsiębiorstwom finansowanie dłużne na warunkach rynkowych. Dotychczasowe zaangażowanie banku w formie kredytów inwestycyjnych, emisji obligacji i gwarancji przekroczyło już 16 mld zł.