Aktualności

Znamy laureatów piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia – nagrodę Fundacji BGK „Pomysł na rozwój” otrzymała Diakonijna Spółka Zatrudnienia sp. z o.o.

W piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia o nagrody ubiegało się 25 finalistów. Nagroda Główna Fundacji Crédit Coopératif i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego…

Szczegóły

Kolejne 400 mln zł dostępnego finansowania dla TAURON Polska Energia

TAURON Polska Energia zawarł 20 listopada z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji…

Szczegóły

Ponad 300 przedsiębiorstw społecznych rozwija się dzięki preferencyjnym pożyczkom.

Już 311 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z preferencyjnych pożyczek na rozwój w ramach projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i…

Szczegóły

Fundacja BGK dofinansuje 50 projektów edukacyjnych w konkursie „Na dobry początek!”

Dofinansowanie w wysokości ponad 405 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat otrzymają biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe.Nagrodzone projekty wykorzystują…
Szczegóły

Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż lokalu przy ul. Racławickiej

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOAl. Jerozolimskie 700-955 Warszawa

OGŁASZArokowania

na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 226,6 m2, usytuowanego na parterze…

Szczegóły

Boryszew pozyskał finansowanie z BGK na odbudowę zakładów w Prenzlau

Gratulujemy firmie Boryszew, która podpisała umowę z BGK na finansowanie odbudowy mocy produkcyjnych w fabryce plastikowych, wtryskiwanych elementów galwanizowanych dla przemysłu motoryzacyjnego w…

Szczegóły

Kolejny rekordowy miesiąc w programie „Mieszkanie dla młodych”

W październiku do BGK wpłynęła kolejna rekordowa liczba 5 302 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego  na kwotę 135,49 mln zł. 65% wniosków o wypłatę dofinansowania złożonych w okresie dwóch…
Szczegóły

Nowy wyciąg dla klientów

Z przyjemnością informujemy, że w celu podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie obsługi produktów kredytowych, Bank Gospodarstwa Krajowego od listopada br. wprowadza nowy wzór wyciągu…

Szczegóły

Korzystniejsze zasady dofinansowania budownictwa socjalnego i komunalnego.

• 26 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla…

Szczegóły