A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

30.06.2016 Seminarium "Źródła finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023"

pdf

Zapraszamy na seminarium

„Źródła finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 roku)”

 organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

 

30 czerwca 2016 r., godz. 10.00 – 14.00
Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7 w Warszawie
Sala 200

 

AGENDA:

10.00 – 10.05 Przywitanie uczestników seminarium

10.05 – 10.30 Finansowanie dróg krajowych w Polsce (stan obecny) – Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

10.30 – 10.50 Krajowy Fundusz Drogowy – rola w systemie finansowania dróg krajowych – Włodzimierz Kocon,  Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego                

10.50 – 11.10 Inwestycje w infrastrukturę z perspektywy długoterminowego inwestora finansowego – Rafał Ryba, Dyrektor Inwestycyjny TFI PZU

11.10 – 11.45 Finansowanie infrastruktury z wykorzystaniem instrumentów europejskich oraz innych źródeł finansowania – Paweł Stelmaszczyk, Komisja Europejska, DG Move oraz Paweł Wojciechowski, Koordynator korytarza transportowego Ren-Alpy

11.45 – 12:05 „Szara strefa” w gospodarce – wpływ na dostępne środki na zadania drogowe – prof. Konrad Raczkowski, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk

12:05 – 12.25 Partnerstwo publiczno – prywatne – Paweł Lider, Business Development Manager, VINCI Concessions

12.25 – 12.40 Koncepcja „Drogowej Spółki Specjalnego Przeznaczenia” – Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

12.40 – 13.00 Dyskusja w formie pytań z sali

13.00 – 13.15 Podsumowanie - Jerzy Szmit - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

13.15 – 13.25 Briefing prasowy z udziałem Ministra Jerzego Szmita i Prezesa Włodzimierza Kocona

13.15 – 14.00  Lunch