A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

Rusza super nowoczesna fabryka polskiej firmy w Holandii współfinansowana przez BGK

Grupa CANPACK z Krakowa, europejski lider na rynku opakowań metalowych, otworzył w Helmond (Holandia) fabrykę puszek napojowych. Inwestycja o wartości ponad 100 mln euro, to największe przedsięwzięcie polskiego sektora wytwórczego w tym kraju. Fabryka powstała między innymi dzięki strategicznej współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który objął euroobligacje wyemitowane przez spółkę. Wsparcie finansowe to jeden wielu sposobów, w jaki BGK pomaga w ekspansji zagranicznej polskim firmom....

Kredyt na innowacje technologiczne - nowy konkurs już w styczniu 2018 r. - Harmonogram naborów wniosków dla PO IR na 2018 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada 2017 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało na Portalu Funduszy Europejskich Harmonogram naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2018 r., w którym uwzględniono również poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Planowany termin ogłoszenia konkursu to 15 stycznia 2018 r. – w tym dniu na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego opublikowana zostanie kompletna dokumentacja konkursowa, niezbędna do przygotowania Wniosku o...

Dowiedz się, jak otrzymać Pożyczkę na Rozwój Turystyki - zapraszamy na spotkania informacyjne dla firm z Polski Wschodniej

W dniach 29 listopada - 7 grudnia 2017 r. rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych, podczas których przedsiębiorcy dowiedzą się w jakiś sposób skorzystać z pożyczek udzielanych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. W spotkaniach w Rzeszowie i Lublinie udział weźmie Minister Adam Hamryszczak.

Województwo

Data

Miejsce

Godzina

lubelskie

29.11

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, sala 371B (III p.)

ul. Artura Grottgera 4, Lublin

11:00

podl...

Pożyczka na Rozwój Turystyki już dostępna dla podlaskich firm

W województwie podlaskim ruszył projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dziś umowę z konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A, które oferować będzie Pożyczkę na Rozwój Turystyki mikro, małym i średnim przedsiębiorcom działającym w branży turystycznej i okołoturystycznej na terenie województwa podlaskiego. W tym rozdaniu do podlaskich firm trafi 10 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę o wartości do 500 tys. zł. Zobowiązanie należy...

15 mln zł na efektywność energetyczną w województwie lubuskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” w ramach projektu Lubuski Filar 2020.

Przetarg kierowany jest m.in. do funduszy pożyczkowych i banków, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” skierowanego do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST oraz innych podmiotów...

BGK głównym partnerem V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

W ubiegłym tygodniu w Zielonej Górze rozmawialiśmy o znaczeniu innowacyjności i sektora MŚP dla gospodarki Polski. Dyskutowaliśmy też o wspieraniu ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw i finansowaniu inwestycji samorządowych.

Polski Kongres Przedsiębiorczości to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, które co roku odbywa się w innym mieście. Tegoroczna, piąta już edycja, została zorganizowana w Zielonej Górze, przy współpracy z władzami województwa lubuskiego. BGK był głównym partnerem...

Bank ogłasza przetarg na wdrożenie produktu „Wejście kapitałowe” w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Przetarg kierowany jest m.in. do podmiotów zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi („AFI”) oraz spółek zarządzających portfelami inwestycyjnymi AFI, w szczególności do towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy kapitałowych oraz konsorcjów...

Fundacja BGK sponsorem nagrody w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Fundacja BGK ufundowała nagrodę w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Dziesięć tysięcy złotych otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Margines” z Warszawy. Bank Gospodarstwa Krajowego od kilku lat aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorstw społecznych poprzez dostosowany do ich potrzeb program finansowania działalności. 

Eksperci BGK od czterech lat uczestniczą w pracach jury, oceniając złożone przez przedsiębiorstwa społeczne wnioski pod kątem...

Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem uplasował emisję euroobligacji

Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o wartości  750 mln euro (Program EMTN). Pozyskane środki pozwolą sfinansować inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Termin zapadalności obligacji nowej emisji przypada na kwiecień 2028 r., a ich cena została określona na poziomie 68 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+68) z kuponem oprocentowania w...

Kolejne pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Pomorscy przedsiębiorcy mogą już skorzystać z pożyczek inwestycyjnych i pożyczek profilowanych udostępnianych ze środków Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która bezpośrednio udzielać będzie wsparcia firmom w regionie. W tym rozdzianiu do pomorskich przedsiębiorstw trafi 23 mln zł.

Pożyczki (obie o wartości od 300 tys. do 1 mln zł) służyć mają finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych MŚP, poprawiających potencjał...

BGK partnerem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego

W piątek zakończył się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach. Podczas wydarzenia przedstawiciele BGK rozmawiali o przyszłości polskiej gospodarki. Eksperci z banku przedstawili możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych i podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem infrastruktury energetycznej w Polsce.

Jako instytucja pełniąca ważną rolę w rozwoju największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego był partnerem trzeciej już...

Unijne pożyczki z projektu Lubuski Filar 2020 już dostępne dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która udzielać będzie lubuskim przedsiębiorcom wsparcia w formie niskoprocentowych pożyczek. W puli dla firm znajduje się aż 17 mln zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Pożyczki małej (o wartości do 500 tys. zł), oraz Pożyczki dużej (od 500 tys. do 2 mln zł). Środki służyć mają finansowaniu inwestycji rozwojowych wspierających poszerzanie działalności o innowacyjne produkty lub usługi. Szczególnie...

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje ze środków Jessica 2 pierwsze projekty inwestycyjne

Pierwsze projekty z unijnego programu Jessica 2, który wspiera rewitalizację obszarów zdegradowanych, zostaną zrealizowane w Krotoszynie. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli dwóch pożyczek o łącznej wartości 40 mln zł, które wpłyną na komfort życia mieszkańców. Środki na inwestycje pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Pierwsza inwestycja, której inicjatorem jest Miasto i Gmina Krotoszyn, w kompleksowy i całościowy sposób pomoże zrewitalizować śródmiejską...

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 66 mln zł. Środki posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych filarów strategii naszego banku, dlatego bardzo cieszą mnie  kolejne umowy podpisane z pośrednikami finansowymi.  Dzięki tym umowom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po preferencyjne pożyczki na zwiększenie konkurencyjności swoich firm, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań czy wzrost skali prowadzonej działalności, co w konsekwencji zaowocuje rozwojem całych regionów – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku...

66 mln zł trafi do przedsiębiorców z sektora MŚP w zachodniopomorskim, lubelskim i podkarpackim.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 66 mln zł. Środki posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych filarów strategii naszego banku, dlatego bardzo cieszą mnie  kolejne umowy podpisane z pośrednikami finansowymi.  

Dzięki tym umowom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po preferencyjne pożyczki na zwiększenie konkurencyjności swoich...

1 2 3 .... 20