15 grudnia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych. Prosimy o zapoznanie się z wykazem najważniejszych zmian, dostępnym pod linkiem.

Posiadacz rachunku/Posiadacz karty, zgodnie z obowiązującymi regulaminami, ma prawo do złożenia pisemnego sprzeciwu i wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od publikacji przez bank niniejszej informacji w systemie bankowości elektronicznej lub od otrzymania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

W przypadku pytań lub wątpliwości, związanych z ww. zmianami, pracownicy Infolinii BGK 801 598 888, 22 599 8888 oraz regionów BGK są do Państwa dyspozycji.