Powrót

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji w zakresie poleceń wypłaty w obrocie zagranicznym

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. w przypadku poleceń wypłaty za granicę w walutach państw EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu i Norwegii) realizowanych do państw EOG zapewnia standardowo wykonanie z datą waluty T/N (w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zlecenia) oraz stawką opłaty jak przy pozostałych standardowych poleceniach wypłaty (z datą waluty SPOT) zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

 

Zmiany są widoczne w Tabelach opłat i prowizji:
1. Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych – Dział I Rachunki, poz. 9.4
2. Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych – Dział I Rachunki złotowe, poz. 8.8 i Dział II Rachunki walutowe poz. 6.4