Powrót

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że 1 lipca 2014 r. zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych.

Zmiany dotyczą w szczególności:

  1. ujednolicenia wysokości opłaty za realizację przelewu na rzecz ZUS z tytułu składek zlecanego w formie papierowej z wartością opłaty za realizację pozostałych płatności ELIXIR zlecanych w formie papierowej - opłatę za realizację przelewu na rzecz ZUS z tytułu składek składanego w oddziale banku w formie papierowej włącza się tym samym do pozycji określającej stawkę opłaty za realizację płatności ELIXIR (20,00 zł),
  2. sposobu naliczania opłaty za wyciągi z rachunków bieżących, pomocniczych, powierniczych i płacowych wysyłane przez bank listem w formie papierowej poprzez uzależnienie opłaty od ilości wyciągów, zamiast od ilości przesyłek;
  3. ujednolicenia opłaty za zawiadomienie o braku realizacji zlecenia płatniczego (pozycje znajdujące się obecnie w kilku miejscach działu pierwszego zastępuje się jedną pozycją: zawiadomienie o odmowie wykonania przez bank zlecenia płatniczego): zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną udostępnia się bez opłat, natomiast wartość opłaty za zawiadomienie przekazane przez bank w inny sposób lub w innej formie wynosi 20,00 zł;
  4. wyodrębnienia w ramach opłaty za zmianę warunków umowy kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą, skutkującą aneksowaniem umowy trzech odrębnych pozycji:
    a) zmiana terminów uruchomienia transz kredytu lub zmiana harmonogramu spłaty rat;
    b) przewalutowanie kredytu;
    c) pozostałe (inne niż wskazane w poz. a lub b).


Szczegółowe informacje dotyczące stawek obowiązujących od 1 lipca br. dostępne są poniżej w pliku do pobrania: Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od 1 lipca 2014 r. Dla Państwa wygody zaznaczone zostały pozycje, które ulegają zmianie.

W przypadku niezaakceptowania powyższych warunków, posiadacz rachunku ma prawo rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia umieszczenia komunikatu w systemie bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES, zgodnie z postanowieniami właściwego regulaminu, tj.: „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego" lub „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego".

Pliki do pobrania