Powrót

Zmiany w regulowaniu składek ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ZUS będzie zobligowany do regulowania składek na swój indywidualny numer rachunku składkowego.

Jednym przelewem będzie regulowana składka na:

1.    Ubezpieczenie społeczne,

2.    Ubezpieczenie zdrowotne,

3.    Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

4.    Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnik ZUS nie będzie podawał:

  • danych dodatkowych, tj. numeru rachunku bankowego, gdzie Płatnik wskazywał ubezpieczenie lub fundusz, którego dotyczyła wpłata,
  • danych identyfikacyjnych, tj.: numerów NIP, REGON, PESEL, nazwy, imienia i nazwiska, numeru dowodu osobistego lub paszportu,
  • okresu rozliczeniowego,
  • numeru decyzji, umowy czy tytułu wykonawczego.

Tym samym o identyfikacji, zaksięgowaniu i rozliczeniu wpłaty na koncie będzie decydował tylko indywidualny numer rachunku składkowego.

Płatnik ZUS będzie mógł zlecić opłacenie w/w składki wyłącznie standardowym poleceniem przelewuza pośrednictwem bankowości elektronicznej lub złożyć taką dyspozycję w formie papierowej w oddziale BGK.

WAŻNA INFORMACJA!

Przelewy zdefiniowane na rachunki ZUS w dotychczasowym formacie będą realizowane wyłącznie do 29 grudnia 2017 r do godziny 20:00.  Od 1 stycznia 2018 r. będą one odrzucane z powodu braku zachowania spójności z wymogami regulacyjnymi nawet jeśli byłyby realizowane jako zlecenia stałe do ZUS i zlecenia z odroczoną datą realizacji do ZUS.

Ponadto informujemy, że tak jak dotychczas, płatności ZUS będą mogły być realizowane wyłącznie za pośrednictwem systemu ELIXIR.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.