Powrót

Aktualności

Zmiany w regulaminach kart BGK obowiązujące od 18.11.2015 r.

Zmiany w regulaminach kart płatniczych

 

Informujemy, że 18 listopada 2015 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach banku:

  1. Regulaminie Karta BGK-VISA Business ;
  2. Regulaminie Karta BGK-VISA Business Officium;;
  3. Regulaminie Karta BGK-VISA Business Debit;
  4. Regulaminie Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid.


Zmiany wprowadzone w ww. regulaminach w szczególności dotyczą zmiany zasad stosowania zabezpieczeń przy instrumentach płatniczych oraz odstąpienia od wymogu zwrotu do banku kart, których termin ważności upłynął.
Znowelizowane regulaminy w pełnym brzmieniu oraz informacje o szczegółach dokonanych zmian są udostępnione poniżej oraz w zakładkach tematycznych produktów.
Informujemy ponadto, że zgodnie z postanowieniami ww. regulaminów posiadaczowi karty przysługuje prawo do złożenia pisemnego sprzeciwu wobec zmian wraz z wypowiedzeniem umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, liczonego od dnia umieszczenia przez bank komunikatu w systemie bankowości elektronicznej lub przesłania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Jeżeli posiadacz karty nie złoży takiego oświadczenia w powyższym terminie, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii 801 667 655 oraz oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.

Pliki do pobrania