Powrót

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 8 sierpnia 2017 r.

Zmiany w regulaminach dotyczących rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych.

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach banku:

  1.  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych, podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany wprowadzone w ww. regulaminach wynikają z:

  1. dostosowania do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 w zakresie aktualizacji informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych;
  2. aktualizacji postanowień odnośnie przekazywania informacji organom uprawnionym;
  3. zmian porządkowych.

Dodatkowo Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego został dostosowany do przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (procedura CRS) – wymiana informacji podatkowych.

Znowelizowane regulaminy w pełnym brzmieniu są udostępnione na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl w zakładce „Aktualności” oraz w zakładkach tematycznych produktów.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.

Pliki do pobrania