Powrót

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 25 lutego 2017 r.

Zmiany w regulaminach dotyczących rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych.

Informujemy, że od dnia 25 lutego 2017 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach banku:

  1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego (§14 ust. 5);
  2. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego (§15 ust. 5).

Zmiany wprowadzone w ww. regulaminach wynikają ze zmian w prawie, tj. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 185), która wprowadziła postanowienia o  realizacji europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Ustawa z kolei odwołuje się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

W regulaminach dodano zapis o uprawnieniu banku do dokonania blokady środków lub realizacji płatności z tytułu europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym bez dyspozycji posiadacza rachunku.

Znowelizowane regulaminy w pełnym brzmieniu są udostępnione na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl w zakładce „Aktualności” oraz w zakładkach tematycznych produktów.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.

Pliki do pobrania